Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr22 Φεβ 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δικαίωμα όλων των πολιτών είναι να κυκλοφορούν σε ασφαλές οδικό περιβάλλον και σε βιώσιμες πόλεις!

Στα πλαίσια της Διαβούλευσης  το 2022  για το Εθνικό Στρατηγικό  Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2021-2030  μετά από πρόσκληση του Υπουργείου  Μεταφορών, η ΕΥΘΥΤΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ  κατέθεσε  σχετικές  προτάσεις ανά υπουργείο που εμπλέκεται με δεδομένο του σημαντικού της ρόλου στην οδική ασφάλεια.

Σημειώνουμε  ότι ενώ το Παγκόσμιο και το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Σχέδιο  που έχει  εκπονηθεί έχει υιοθετηθεί από το 2020 και   έχει ψηφιστεί από τις Κυβερνήσεις άλλων κρατών, στη χώρα μας  το 2024  βρίσκεται στις  ανακοινώσεις  μέσω των ΜΜΕ ότι θα αλλάξει ο Κ.Ο.Κ μετά από 18 χρόνια…

Η ΕΥΘΥΤΑ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ως ενεργό μέλος Ευρωπαϊκών και Παγκόσμιων φορέων,  διαχρονικά έχει καταθέσει υπομνήματα, προτάσεις, στα  Υπουργεία (Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας Δικαιοσύνης,  Εσωτερικών, Υγείας), στο Ευρωκοινοβούλιο (Έλληνες Ευρωβουλευτές), στην Μόνιμη Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α & Β Βαθμού (Δήμο Ρόδου & Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)  με γνώμονα την ασφαλή μετακίνηση των χρηστών στο οδικό   δίκτυο με αναφορές ουσιαστικές στον Κ.ΟΚ και στα δικαιώματα των θυμάτων, γνωρίζοντας τι ισχύει στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες  για την μείωση των θανάτων και των τραυματισμών οδικής κυκλοφορίας.

Η βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα τη δεκαετία 2021-2030, θα συντελεστεί όταν εφαρμοστεί  στην πληρότητά του το Στρατηγικό Σχέδιο από την στιγμή που θα γίνει νόμος του κράτους.

Προϋποθέσεις για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης στο ανώτατο Πολιτειακό και Πολιτικό επίπεδο. Ένα υπεύθυνο και αξιόπιστο ηγετικό επιτελείο για την οδική ασφάλεια σε επίπεδο χώρας, περιφέρειας και πόλης είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του στόχου. Η Πολιτεία έχει την ικανότητα να επηρεάζει ή να εμπνέει τους πολίτες της να πετύχουν τον στόχο. Μία από τις ευθύνες της πολιτείας είναι να δίνουν ένα όραμα για το πώς μπορεί να είναι το μέλλον, να κινητοποιήσουν τις απαιτούμενες δράσεις για να επιτευχθεί ο στόχος σε σημαντική μείωση των τροχαίων θανάτων, και ο μόνος αποδεκτός στόχος είναι κανένας θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός από τροχαίο. Η συντονισμένη και διαχρονική εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων οδικής ασφάλειας του Στρατηγικού Σχεδίου  με θετικό αποτέλεσμα να σώσει ζωές. Οι χώρες που έχουν μειώσει τα τροχαία έχουν αρχίσει με τη βελτίωση της συλλογής δεδομένων για την ανάπτυξη αποτελεσματικών πολιτικών και στοχευόμενων παρεμβάσεων. Είναι ζωτικής σημασίας η συνεργασία και η οικοδόμηση κοινού μετώπου μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των ενδιαφερομένων και των διαφόρων τομέων, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια στους δρόμους. Η βελτίωση της πολιτικής για την οδική ασφάλεια δεν είναι ένα εφάπαξ γεγονός, αλλά η επιδίωξη μιας μακροπρόθεσμης συλλογικής δράσης. Για τον σκοπό αυτόν οι στόχοι της οδικής ασφάλειας στη μείωση των θανάτων και των τραυματισμών αποτελούν την αρχή ενός ταξιδιού για την αλλαγή της πολιτικής για την οδική ασφάλεια –ένα ταξίδι που πρέπει να διεξαχθεί πλήρως σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Επειδή τα  επόμενα χρόνια  είναι κρίσιμα  καθώς η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  τόσο του δήμου μας όσο και της Περιφέρειας ,  θα είναι ουσιαστική για την ευρύτερη διάδοση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, με στόχο να προτρέψει τους πολίτες να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς και φιλικότερους προς το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης και να προωθήσει  την ενεργητική μετακίνηση και   την δημιουργία βιώσιμων πόλεων και ως εκ τούτου  η Τ.Α. είναι αυτή που πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες στον τομέα της οδικής ασφάλειας για την επίλυση των χρόνιων προβλημάτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα από τα θέματα: Περιμετρικός δακτύλιος πόλης Ρόδου, ολοκληρωμένη ανάπλαση του κέντρου της πόλης μας, μελέτη οδού σύνδεσης πόλης Ρόδου με Αεροδρόμιο (μεσογειακή χάραξη). Παρότι εδώ και αρκετά χρόνια είχε μελετηθεί η χάραξή της, στη συνέχεια εγκαταλείφτηκε, παρότι κατά καιρούς έχουν γίνει σχετικές ανακοινώσεις, ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Ρόδου η οποία θα αντιμετωπίζει αντικειμενικά τα προβλήματα πέραν από συμφέροντα και εξυπηρετήσεις, συντήρηση του επαρχιακού δικτύου Ρόδου - Καμείρου με  ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη με έλεγχο από Ε.Ο.Α, σταδιακή κατάργηση, όπου υπάρχει δυνατότητα με βάση τις προδιαγραφές, των φωτεινών σηματοδοτών και μετατροπή τους σε ανισόπεδους ή κυκλικούς κόμβους με συγκοινωνιακές μελέτες.

 Έλεγχος των έργων από τους Ελεγκτές Οδικής Ασφάλειας όπως προβλέπει η Ελληνική νομοθεσία

Η ενθάρρυνση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς – άθλησης με τη δημιουργία/επέκταση δικτύων πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων  παράλληλων προς το παραλιακό μέτωπο της πόλης, επεκτείνοντας σε δεύτερη φάση το δίκτυο και σε άλλα σημεία της αλλά και εκτός αυτής, ενώνοντας παράλληλα περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος (όπως για παράδειγμα η λειτουργική διασύνδεση των αρχαιολογικών χώρων της πόλης με δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων).

Η απόδοση μέρους του υφιστάμενου οδικού δικτύου κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων στους πεζούς. Έχει καταφανώς αναδειχθεί η αναγκαιότητα αναμόρφωσης των πλατειών Ελευθερίας και Αντιναυάρχου Ιωαννίδη καταργώντας τις θέσεις στάθμευσης και δημιουργώντας πραγματικές πλατείες.

Άμεσος στόχος είναι επίσης ο  επαναπροσδιορισμός κάτω από άλλη λογική, των μέσων μαζικής μεταφοράς και των αντίστοιχων δρομολογίων που σήμερα λειτουργούν μάλλον αποτρεπτικά προσδιορίζοντας παράλληλα περιφερειακούς χώρους στάθμευσης.

Απαιτείται  η δημιουργία υψηλής ποιότητας δικτύων δημόσιας συγκοινωνίας, η εκτέλεση συνδυασμένων μετακινήσεων, η δημιουργία προσπελάσιμων σταθμών μεταβίβασης από το ιδιωτικό αυτοκίνητο στη δημόσια συγκοινωνία, η κατασκευή χώρων στάθμευσης εκτός του κέντρου της πόλης και μεταφορικά συστήματα που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των κατηγοριών των πολιτών (παιδιών, ηλικιωμένων, ατόμων με μειωμένη κινητικότητα). Η εφαρμογή ενός τέτοιου  δικτύου δημόσιας συγκοινωνίας φιλική προς το περιβάλλον θα βελτιώσει την ποιότητα της μετακίνησης των πολιτών, θα καταστήσει το περπάτημα και το ποδήλατο πιο ελκυστικό και θα αποσυμφορηθεί  το κέντρο της πόλης.

Η σύνταξη ενός σύγχρονου στρατηγικού περιεχομένου πολεοδομικού σχεδιασμού για την πόλη της Ρόδου που να καλύπτει τις ανάγκες της όχι με «πολεοδομικά κλισέ ή αύξηση συντελεστή δόμησης» και  αλλά με σύγχρονες προσεγγίσεις και να ενσωματώσει όλες τις επί μέρους προσπάθειες που στο μεταξύ επιβάλλεται να γίνουν με στόχευση την «βιώσιμη κινητικότητα».

 Η διεθνής εμπειρία έχει καταδείξει ότι σε ένα ιδιαίτερα πολυσύνθετο θέμα, αυτό της επίλυσης των κυκλοφοριακών συμφορήσεων και της επίτευξης του στόχου της αειφόρου κινητικότητας στα αστικά κέντρα, απαιτούνται ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις βασικές εκείνες συνιστώσες που προσδιορίζουν/ επηρεάζουν τις αστικές μετακινήσεις.

Στις παρεμβάσεις αυτές, συμπεριλαμβάνονται όλες οι προαναφερθείσες και ενδεικτικά θα μπορούσαμε να παραθέσουμε και τις παρακάτω: Δραστικός περιορισμός του  ευρύτερου Ιστορικού Κέντρου από Ι.Χ. στη βάση Συγκοινωνιακής Μελέτης όπως γίνεται στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε.

Προώθηση τοπικών παρεμβάσεων που στοχεύουν στην κυκλοφοριακή ύφεση, ως περιορισμοί της ταχύτητος, μείωση του πλάτους των δρόμων. Ενοποίηση χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος. Δραστικός περιορισμός Ι.Χ. εντός Ιστορικού Κέντρου και ευρύτερης περιοχή τους. Καινοτόμος χρήση αυτοκινήτου, μέσω της ανάπτυξης και ενθάρρυνσης μιας συλλογικής χρήσης του αυτοκινήτου τύπου ( Car-sharing) και άλλων μορφών δημοσίων μεταφορών.

Λήψη μέτρων για την μείωση των τροχαίων: Ας ξεκινήσουμε από την Ρόδο: Με όραμα μηδέν απώλειες από τροχαία συμβάντα!

Απαιτείται λοιπόν η ανάληψη πρωτοβουλιών από την Τ.Α Α & Β Βαθμού με ενέργειες ενημέρωσης/πληροφόρησης για την υγεία των χρηστών με δεδομένο το δικαίωμα των πολιτών να κυκλοφορούν σε ασφαλείς και βιώσιμες πόλεις.

Σε αυτή την ενέργεια των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης- SDG στην πόλη μας, τη Ρόδο ζητούμε την υποστήριξή , την βοήθειά  όλων που αποφασίζουν για εμάς προκειμένου να έχουμε θετικά αποτελέσματα, επικεντρώνοντας τις προοπτικές για το μέλλον, αναδεικνύοντας το πώς φαντάζεστε  και θέλετε  την πόλη, τη Ρόδο των  επόμενων χρόνων.

Να σχεδιάσετε  μια πόλη ανθρώπινη, ένα νησί όπου οι μετακινήσεις των χρηστών του οδικού δικτύου να είναι ασφαλείς, σε ένα οδικό δίκτυο είτε έχει χαρακτηριστεί Εθνική οδός, Επαρχιακή οδός ή Δημοτική οδός.  Να οραματιστείτε  μια πόλη βιώσιμη με  ασφαλή μετακίνηση για όλους αλλά ιδιαίτερα για τα παιδιά, τους πεζούς, τα ΑΜΕΑ, τους ποδηλάτες. Να  πραγματοποιηθούν  δράσεις  για την Οδική Ασφάλεια και τον δραστικό περιορισμό των τροχαίων στην περιοχή μας, στο νησί μας.

Κανείς δεν περισσεύει σ΄ αυτή την προσπάθεια, γιατί κανείς δεν περισσεύει σ΄ αυτή τη ΖΩΗ. 

Η Επίτροπος Μεταφορών κ. Αντίνα Βαλεάν δήλωσε σχετικά: «Οι πόλεις καταλαμβάνουν μόνο το 4% της έκτασης της ΕΕ, αλλά φιλοξενούν το 75% των Ευρωπαίων πολιτών. Υιοθετώντας πιο βιώσιμες και αποδοτικές λύσεις κινητικότητας, οι πόλεις μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των κατοίκων τους και όσων ζουν γύρω από αυτές, μειώνοντας τη ρύπανση και αναβαθμίζοντας τις μετακινήσεις για το καλό όλων.

Ο οδηγός SaveLIVES του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απόρροια συνεργασίας εμπειρογνωμόνων στην οδική ασφάλεια, επισημαίνει και αναλύει δέσμη μέτρων που  αν εφαρμοστούν με συνέπεια, μπορούν να κάνουν τους δρόμους του κόσμου πολύ πιο ασφαλείς. Ένα βασικό μέτρο που προβάλλεται είναι η συμβολή  των φορέων για την προαγωγή της οδικής ασφάλειας, με την συνεργασία των αρμόδιων Υπουργείων των  Δήμων και  των Περιφερειών.

 

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, θα συνεχίσει όπως και μέχρι σήμερα από την ίδρυσή της να κάνει, ότι περνά από το χέρι της για την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε το οδικό περιβάλλον να είναι ασφαλές, επισημαίνοντας  ακόμη ότι μικρότερες ταχύτητες  30χλμ/ώρα μέσα στις πόλεις , συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη μείωση των ρύπων και του θορύβου βελτιώνοντας και την ποιότητα της ζωής μας. 

 

 

16 Φεβ 2024

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

 Ο Διευθυντής, οι Εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες του Δημοτικού Σχολείου Σορωνής θέλουμε να  εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας για την υλοποίηση του προγράμματος Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Σχολείο μας. Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τις Κυρίες Παναγιώτα, Δήμητρα, Λυγερή και Μαρίνα για την άψογη παρουσίαση που έκαναν στα παιδιά μας. Ευελπιστούμε και σε μελλοντικές συνεργασίες μας.

         Με εκτίμηση 

Ο Διευθυντής του Σχολείου 

     Δημήτριος Σταμέλος

Επιστολή από την ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ προς τους Έλληνες Ευρωβουλευτές!

 


Θέμα: Αναθεώρηση της Οδηγίας για την Άδεια Οδήγησης: Ψηφοφορία στην Ολομέλεια


Σας γράφω για λογαριασμό της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α (Εταιρία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων)- Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου.

Είμαστε μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), μιας ΜΚΟ αφοσιωμένης στη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους μας. Γράφουμε για να σας παραθέσουμε τη δική μας εμπειρία και γνώση πάνω σε αυτό το θέμα, πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια στα τέλη Φεβρουαρίου για την αναθεώρηση της Οδηγίας για την Άδεια Οδήγησης.

Περίπου το 40% των θανάτων από τροχαία ατυχήματα στην Ε.Ε. τυγχάνουν σε συγκρούσεις στις οποίες εμπλέκονται ένας ή περισσότεροι νεαροί οδηγοί ή αναβάτες μοτοσικλετών. Τόσο οι θάνατοι από τροχαία όσο και οι σοβαροί τραυματισμοί έχουν τεράστιο κόστος για την κοινωνία. Αρκεί να αναφερθεί πως όσον αφορά στα  οικονομικά, το ετήσιο κόστος των οδικών συγκρούσεων στην ΕΕ έχει υπολογιστεί σε περίπου 280 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτή η αναθεώρηση των κανόνων για την άδεια οδήγησης μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη πολλών από αυτούς τους θανάτους και τους τραυματισμούς. Σε αυτή την ενημερωτική επιστολή θα παρουσιάσουμε τις βασικές μας εκκλήσεις για υποστήριξη και τον τρόπο με τον οποίο, οι προτεινόμενες τροπολογίες μπορούν να τις υποστηρίξουν.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη θέση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC, European Transport Safety Council) σχετικά με την Οδηγία για την Άδεια Οδήγησης σε αυτόν τον σύνδεσμο: https://etsc.eu/position-paper-revision-of-the-driving-licence-directive-2006-126-ec/

Εδώ είναι οι προτεραιότητές μας για την ψηφοφορία. Καθώς το στέλνουμε πριν συμφωνηθεί ο τελικός κατάλογος των τροπολογιών, αναφερόμαστε στα άρθρα στο παρόν έγγραφο: TRAN Report of 7 Dec 2023. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2023-0445_EN.html

Ελάχιστη ηλικία και συνοδευόμενη οδήγηση (άρθρο 7, άρθρο 14 και άρθρο 23): Από το 2006, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά εύλογα την ελάχιστη ηλικία των 21 ετών για τους οδηγούς φορτηγών και των 24 ετών για τους οδηγούς λεωφορείων. Ωστόσο αρκετά κράτη μέλη επιτρέπουν την οδήγηση φορτηγού από 18 ετών, εφόσον ο οδηγός διαθέτει Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (CPC).

Όμως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι όλα τα κράτη μέλη να προτείνουν ένα σύστημα συνοδευόμενης οδήγησης που θα επιτρέπει σε 17χρονους να οδηγούν φορτηγό. Και στην ψηφοφορία του Δεκεμβρίου, η επιτροπή μεταφορών του Κοινοβουλίου υποστήριξε την κίνηση αυτή, πράγμα που μας  λυπεί πολύ.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) προειδοποίησε ότι αυτή η πρόταση θα μπορούσε να αυξήσει δραματικά τον αριθμό των νεαρών οδηγών φορτηγών, με πολύ αρνητικές συνέπειες για την οδική ασφάλεια. Στοιχεία από χώρες όπου η ελάχιστη ηλικία έχει ήδη μειωθεί στα 18 (με Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας, CPC) δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι νεότεροι οδηγοί φορτηγών (18-19 ετών) είναι πολύ πιο πιθανό να προκαλέσουν ατύχημα.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) είναι ενάντια σε οποιαδήποτε μείωση όσον αφορά στις τρέχουσες ελάχιστες ηλικίες οδήγησης στην Ευρώπη. Όσο πιο νέο ξεκινάει ένα άτομο χωρίς περιορισμούς να οδηγεί μόνο του, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει μια θανατηφόρα σύγκρουση, ιδιαίτερα κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) θερμά παρακαλεί τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να διαγράψουν τη δυνατότητα που δίνεται στο παρόν κείμενο να επιτραπεί στα κράτη μέλη να μειώσουν περαιτέρω την ελάχιστη ηλικία στο πλαίσιο των πιλοτικών σχεδιασμών (νέο άρθρο 7.4α).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να διασφαλίσουν ότι η «συνιστώμενη» ελάχιστη ηλικία στην ΕΕ για τους οδηγούς φορτηγών παραμένει στα 21 έτη και για τους οδηγούς λεωφορείων στα 24, πράγμα το οποίο δεν αναφέρεται στο παρόν κείμενο. Ο σύνδεσμος προς την οδηγία CPC σύμφωνα με το άρθρο 23 θα πρέπει να διαγραφεί πλήρως από το συγκεκριμένο κείμενο.

Ιατρικοί έλεγχοι (άρθρο 10): Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) ζήτησε την εισαγωγή μιας νέας προσέγγισης στους ιατρικούς ελέγχους για να αυξηθεί η συνοχή στην αξιολόγηση της ιατρικής καταλληλότητας για οδήγηση σε όλη την ΕΕ, σε όλες τις ηλικίες. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να μην υποστηρίξουν τον υποχρεωτικό έλεγχο με βάση την ηλικία των ηλικιωμένων οδηγών, καθώς δεν έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί στην πρόληψη σοβαρών συγκρούσεων, όπως γράφεται στο παρόν κείμενο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν την ανάπτυξη τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών για οικογενειακούς γιατρούς και άλλους ιατρικούς επαγγελματίες με στόχο την αξιολόγηση των λειτουργικών ικανοτήτων κάποιου πιθανού ακατάλληλου οδηγού και να συντονιστούν με τις αρχές αδειοδότησης, όπως αναφέρεται στο τρέχον κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) υποστηρίζει τις ενημερώσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III, όπως αναγράφονται στο τρέχον κείμενο.

Δοκιμαστική περίοδος (άρθρο 15): Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν σθεναρά μια δοκιμαστική περίοδο για αρχάριους οδηγούς με μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών ουσιών, όπως γράφεται στο τρέχον κείμενο. Η εισαγωγή αυστηρότερων συστημάτων απονομής βαθμών ποινής στο point system πρέπει να ενισχυθεί στο παρόν κείμενο.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να διαγράψουν το τρέχον κείμενο που εμποδίζει τα κράτη μέλη να περιορίσουν τη νυχτερινή οδήγηση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να συμπεριλάβουν τη συνεδρία ανατροφοδότησης με έναν εκπαιδευτή στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, στο τρέχον κείμενο.

Όσον αφορά την εκπαίδευση στην οδική ασφάλεια, καλούμε τους ευρωβουλευτές, όπως είναι στο τρέχον κείμενο, να υποστηρίξουν τη δυνατότητα των κρατών μελών της ΕΕ να εισάγουν την εκπαίδευση για την οδική ασφάλεια στα υποχρεωτικά μαθήματα στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών.

Κατηγορία B1 (άρθρο 9): Το τρέχον κείμενο θα εισαγάγει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να επιτρέπουν σε άτομα ηλικίας 16 ετών να οδηγούν οποιονδήποτε τύπο αυτοκινήτου, εφόσον είναι εφοδιασμένο με

περιοριστή ταχύτητας ρυθμισμένο στα 45 km/h.

Αυτή η ιδέα επικρίθηκε έντονα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) τον Απρίλιο, καθώς και όταν προτάθηκε για πρώτη φορά από τη Φινλανδική κυβέρνηση πριν από αρκετά χρόνια. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να διαγράψουν αυτήν την επιλογή, όπως αυτή είναι στο τρέχον κείμενο.

Μοτοσικλέτες (άρθρο 10): Συνολικά 4000 αναβάτες μοτοσικλετών σκοτώθηκαν στην ΕΕ το 2021. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν την υποχρεωτική δοκιμή δεξιοτήτων και συμπεριφοράς τόσο για την κατηγορία AM όσο και για την Α1, όπως είναι στο τρέχον κείμενο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) θα ήθελε επίσης να προστεθούν στο τρέχον κείμενο οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για όλες τις κατηγορίες μοτοσυκλετών.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές για την οδική εκπαίδευση των οδηγών και την υποχρεωτικότητα της θεωρητικής εκπαίδευσης (νέο άρθρο 16α): Στις προτεινόμενες προδιαγραφές θα πρέπει να καθοριστούν πρότυπα ποιότητας για τους τύπους εκπαίδευσης με βάση τις ικανότητες που πρέπει να αποκτηθούν. Η εκπαίδευση θα πρέπει να ενθαρρύνει τους νεαρούς υποψήφιους οδηγούς να σκεφτούν τους περιορισμούς τους ως χρήστες του δρόμου, τα κίνητρά τους όσον αφορά την επιθυμία τους να μάθουν να οδηγούν αμάξι ή μοτοσικλέτα, τη στάση τους σε σχέση με την ασφάλεια και τους συγκεκριμένους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Έρευνες έχουν  καταλήξει στο συμπέρασμα ότι τα υψηλότερα επίπεδα στους λεγόμενους στόχους για την εκπαίδευση οδηγών (GDE) κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οδηγών βοηθούν στην παραγωγή πιο εγγενώς ασφαλών οδηγών. Οι προτάσεις που περιλαμβάνουν αυτές τις ιδέες απορρίφθηκαν μόνο με περιορισμένη πλειοψηφία στην Επιτροπή Μεταφορών και θα θέλαμε να υποστηρίξετε την προσπάθεια για την εκ νέου εισαγωγή τους.

Περιεχόμενο εκπαίδευσης: Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των οδηγών και των εξετάσεων έχει ενημερωθεί για να περιλαμβάνει νέα θέματα όπως η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών και ο τρόπος αντίδρασης όταν πλησιάζει ένα όχημα έκτακτης ανάγκης. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να το υποστηρίξουν όπως είναι στο τρέχον κείμενο.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τους εκπαιδευτές οδηγών (νέο άρθρο 16β): Θα ήταν καλό να ορίσετε ελάχιστα πρότυπα για εκπαιδευτές οδήγησης που δεν περιλαμβάνονται ακόμη στο DLD. Οι προτάσεις που περιλαμβάνουν αυτές τις ιδέες απορρίφθηκαν μόνο με περιορισμένη πλειοψηφία στην Επιτροπή Μεταφορών και θα θέλαμε να καλέσουμε τους ευρωβουλευτές να τις επαναφέρουν.

Τα απαραίτητα προσόντα για τους Εξεταστές/τριες Οδήγησης (Παράρτημα IV): Η ισχύουσα οδηγία για την άδεια οδήγησης ορίζει ελάχιστα πρότυπα για τους εξεταστές/τριες οδήγησης. Καλούμε τους ευρωβουλευτές να υποστηρίξουν περαιτέρω βελτιώσεις για τους εξεταστές/τριες, συμπεριλαμβανομένης της περιοδικής κατάρτισης τους, της ελάχιστης εκπαίδευσης τους και της εκπαίδευσης τους σε σχέση με την αντίληψη του κινδύνου και στις επικοινωνιακές δεξιότητες, θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στο τρέχον κείμενο. Οι ευρωβουλευτές θα ήταν επίσης καλό να υποστηρίξουν τη διασφάλιση της ποιότητας των εξετάσεων οδήγησης μέσω ανεξάρτητων οργανισμών εξετάσεων και την αντικειμενική αξιολόγησή τους, όπως αναγράφεται στο παρόν κείμενο.

Οι συσκευές ανίχνευσης αλκοόλ στον οδηγό που είναι ενσωματωμένες με το αμάξι και του επιτρέπουν να το οδηγήσει ή όχι, βρίσκονται στον Κώδικα για την έκδοση άδειας οδήγησης υπό όρους (Παράρτημα III): Τα προγράμματα κλειδώματος μετά την ανίχνευση ποσότητας αλκοόλης στον οδηγό δίνουν στους παραβάτες που κανονικά θα έχαναν την άδεια οδήγησης τη δυνατότητα να συνεχίσουν να οδηγούν, εφόσον το επίπεδο αλκοόλ τους είναι κάτω από μια καθορισμένη τιμή.

 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC) καλεί τους ευρωβουλευτές να διατηρήσουν την υποστήριξή τους για τη δυνατότητα συμπερίληψης των εξαρτημένων από το αλκοόλ ως συμμετεχόντων σε προγράμματα χρήσης συσκευών ανίχνευσης αλκοόλ, όπως είναι στο τρέχον κείμενο.

 

Σας ευχαριστούμε που θα λάβετε υπόψη σας αυτές τις ανησυχίες μας πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια.

 

                                                  

                                                            

 

Με εκτίμηση

Για την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

 

                                                                                         Η Πρόεδρος                                             

               

                                                                                         Ελένη ΚΑΡΥΔΗ                                                                                                                                                   
11 Φεβ 2024

ΝΕΑ από το Ε.Μ.Π: Καθηγητής Γεώγιος Γιαννής

 

The SafeRoadsMap is a new and open access powerful road safety benchmarking tool with interactive maps throughout Greece (soon globally) demonstrating road crash risk and related KPIs per road segment. The SafeRoadsMap tool has been developed by NTUAOSeven and Global Link, within the SmartMaps research project under the EPAnEK Operational Program of the National Strategic Reference Framework (NSRF).  It is a complete and comprehensive tool to promote safer and more environmentally friendly driving behavior, based on specially developed algorithms exploiting for the first time most key road risk factors: driver behaviour, road geometry and road crash data. 

Latest Developments

The World Health Organization has released the 2nd edition of the Road Safety Manual for Powered Two- and Three-Wheeler (PTW) Safety. This 2nd edition offers guidance to help decision makers and practitioners put in place a comprehensive set of laws, regulations and actions needed to save lives. Rooted in new case studies and evidence, including from low- and middle-income countries, it includes guidelines on developing safer roads, ensuring safer mobility for all road users, vehicle safety standards, and actions to improve emergency responses to crashes. 

The World Road Association – PIARC implemented an ambitious PIARC Knowledge Exchange project, aiming at sharing knowledge about road safety, with the active contribution of NTUA and AIT, especially within Low and Middle Income Countries with limited resources but also in more developed economies with different needs and priorities. The theme of this month refers to tunnels, as presented by the chair of the PIARC Technical Committee 4.4 “Road Tunnels”  Ingo Kaundinya. Throughout the year, PIARC focuses on the Safe System approach, addressing safe roads and roadsides, safe road users, safe vehicles and safe speeds.  ppt5 video

Bolt micromobility operator is actively engaged to high level safety of its services and has recently published a Report introducing e-scooter safety and gaining a deeper insight into the world of safe Bolt e-scooter and e-bike rides.  Bolt is assisted by a Micromobility Safety Committee composed by renown urban safety experts, with the active contribution of NTUA, which provide advice, feedback and recommendations regarding micromobility safety performance, strategy, and future initiatives.   

The European Commission  developed the EU Urban Mobility Observatory,  a new virtual space for experts working on sustainable urban mobility across the European Union. This space includes case studies, success stories, as well as sustainable urban mobility plans, which include road safety as a major component. Furthermore, through this site researchers can find out insights, trends, tools and sustainable solutions for city transport across Europe. 

The European Commission adopted a series of proposals designed to improve the experience of passengers and travellers by strengthening their rights. These proposals focuse on stronger passenger rights, protection of package travellers, better multimodal travel information services and the creation of a common European mobility data space. The new rules will also provide for safer and smoother journeys, especially those involving different travel services or transport modes, ensuring that passengers have access to direct support, and enhanced real-time information, for example on delays and cancellations.  link

Our Publications

Within the framework of the Horizon Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Industrial Doctoral Network IVORY - Artificial Intelligence for Vision Zero in Road Safety, a call for applications for 15 new Industrial PhD candidates has been launched, 4 of them to be hosted by National Technical University of Athens (NTUA), a Centre of Road Safety Research Excellence with global recognition. The 4 PhD Candidates will be recruited for 3 years, shared between Academia and Industry and are expected to be strongly focused and motivated on advanced research and quantitative analysis for innovative road safety solutions. Detailed description for each PhD position, including the required mobility rules, can be found at: pdf5 pdf5 pdf5 pdf5 Applications by 16 February 2024, via email (cv & motivation letter) to: Prof. George Yannis geyannis@central.ntua.gr

The Ministry of Transport, Communications and Works of the Republic of Cyprus organised with great success a workshop on Cyprus' experience and recent developments in CEF projects on 11 December 2023, in Nicosia, Cyprus. In this workshop, the results on the Cypriot Key Performance Indicators (KPIs) for road safety from the Baseline project, as well as the developments of the Trendline project were presented. pdf5 NTUA actively contributed with the following presentation:

The Hellenic Sleep Society organized with great success the 13th Panhellenic Congress on Sleep Medicine in Athens, on 3-5 November 2023. The aim of this conference was to investigate the effects of insomnia on an individual’s health, but also on driving performance. Through a driving simulator experiment, it was observed that patients with chronic insomnia drive at a higher speed than participants without insomnia, have a reduced ability to maintain a stable lateral position of their vehicle, and their reaction time to most events appears to be slower than participants without insomnia.  NTUA actively contributed with the following poster:

A paper titled “Perceptions towards autonomous vehicle acceptance: Information mining from Self-Organizing Maps and Random Forests” authored by Apostolos ZiakopoulosChristina TelidouApostolos AnagnostopoulosFotini Kehagia and George Yannis, has been published in IATSS Research. Random Forests (RF) feature importance calculation indicated a number of affecting variables with distance covering capabilities of AVs being a major factor affecting acceptance decisions, followed (by a wide margin) by responder opinions on whether the principles and conscience of drivers can be replaced by an AI navigator without reducing safety levels. doi

A paper titled “Parkinson’s Disease and Driving Fitness: A Systematic Review of the Existing Guidelines” authored by Petros Stamatelos, Alexandra Economou,  George YannisLeonidas Stefanis and Sokratis G. Papageorgiou has been published in Movement Disorders. Results revealed that neurological aspects of driving fitness evaluation of PD patients are recognized in most of the guidelines. Furthermore, motor, neuropsychological, visual, and sleep assessment and medication review are key components for road safety. doi

An NTUA Diploma Thesis titled “Impact factors of children’s road safety in Europe” was recently presented by Alexia Georgiou. For this purpose, data from the European CARE database on the number of victims aged 0-14 in road crashes and the characteristics of these crashes were used. Linear regression models and negative binomial regression models were developed. These models led to the conclusion that the percentage of drivers who develop speeds higher than the permitted ones in residential areas and the percentage of drivers who transport children over 150cm tall without a seat belt significantly affect the number of victims aged 0-14. Regarding crash characteristics, good weather conditions are associated with an increase in the number of victims. pdf5 ppt5

Upcoming Events

The European Commission in cooperation with the Florence School of Regulation are organizing an academic conference  which will be held in  the Charlemagne building in Brussels, Belgium, on 21 February 2024, with the active contribution of NTUA. This conference titled "Moving forward together: what's next for EU mobility & transport?" will provide input to the next Commission’s priorities in the transport and mobility field. 

The European Commission and the An Roinn Iompair (ARI) together with the European Transport Research Platforms ACAREALICECEDRECTPERRACERTRACETRA and Waterborne will organise the Transport Research Arena Conference (TRA2024) which will take place in Dublin, Irelandon 15-18 April 2024. The pillars of the Conference will be the safe & inclusive transport, the sustainable mobility of people and goods, the efficient & resilient systems and the collaborative digitalisation regarding the European Transport Research and Innovation and the cooperation of Europe with other continents. 

The European Commission is organising the EU Road Safety Conference which will be held in Dublin, Ireland, on 16 April 2024. The Conference provides an opportunity to engage with EU Member State Authorities, Experts and all Stakeholders across the road safety community. In addition, it will facilitate exchanging views and experiences on the efforts to reach Vision Zero

The 9th Road Safety & Simulation International Conference 2024 (RSS2024) hosted by the Kentucky Transportation Center will take place in Lexington, Kentucky, on 28-31 October 2024, under the theme “Improving Decisions Through Safety and Simulation Tools”. The aim of the Conference is to improve upon the existing knowledge in the area of road safety and contribute to reducing the number of crash fatalities and injuries occurring worldwide, through the dissemination of innovative research and applications. The deadline for abstract submission is February 1st, 2024.