Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr28 Μαρ 2011

Η ΕΞΥΠΝΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
Η Ford εξέλιξε ένα νέο σύστηµα επικοινωνίας µεταξύ των οχηµάτων το οποίο θα αποτρέπει στο µέλλον τα τροχαία ατυχήµατα. Συγκεκριµένα, η Ford δηµιούργησε την έξυπνη διασταύρωση, την οποία έχει εγκαταστήσει κοντά στο Κέντρο Ερευνας και Καινοτοµίας της στις ΗΠΑ και προς το παρόν γίνονται οι πρώτες δοκιµές. Ποιος είναι ο ρόλος της έξυπνης διασταύρωσης; Να επικοινωνεί µε ειδικά εξοπλισµένα αυτοκίνητα και να προειδοποιεί τους οδηγούς για ενδεχόµενους κινδύνους, όπως όταν κάποιο όχηµα είναι έτοιµο να παραβιάσει το κόκκινο. Για τον λόγο αυτόν στη διασταύρωση έχουν τοποθετηθεί προηγµένα τεχνολογικά συστήµατα που πρωτίστως παρακολουθούν την κατάσταση των σηµάτων κυκλοφορίας, ενώ ταυτοχρόνως συλλέγουν πληροφορίες από το GPS και τους ψηφιακούς χάρτες. Οι πληροφορίες αυτές αξιολογούνται και εφόσον προκύψει ένας πιθανός κίνδυνος για την πρόκληση ατυχήµατος, αποστέλλονται στους οδηγούς. Ειδικότερα, το σύστηµα αποφυγής σύγκρουσης του αυτοκινήτου αξιολογεί κατά πόσο είναι ασφαλές να διασχίσει τη διασταύρωση ή να σταµατήσει. Εάν το σύστηµα κρίνει ότι πρέπει το όχηµα να σταµατήσει και διαπιστώσει ότι ο οδηγός δεν φρενάρει επαρκώς, τότε προειδοποιεί µε ηχητικά και οπτικά µηνύµατα τον οδηγό, λειτουργώντας σαν ένα «τρίτο µάτι». Βέβαια, ο δρόµος για την εφαρµογή της έξυπνης διασταύρωσης στο µέλλον δεν θα είναι και πολύ εύκολος. Το µεγάλο εµπόδιο είναι ότι τα συγκεκριµένα ηλεκτρονικά συστήµατα θα µπορούν να λειτουργούν αποτελεσµατικά µόνον εάν όλα τα οχήµατα χρησιµοποιούν παρόµοιο εξοπλισµό και… µιλάνε την ίδια γλώσσα! Γι’ αυτόν τον λόγο η Ford θα αναλάβει πρωτοβουλία ώστε στο µέλλον να συνεργαστεί και µε άλλους κατασκευαστές αυτοκινήτων, προµηθευτές ή ακόµη και κυβερνήσεις, µε στόχο να συµφωνήσουν από κοινού για τα τυποποιηµένα πρωτόκολλα επικοινωνίας και τα σετ µηνυµάτων που θα χρη σιµοποιούνται. Ηδη στην Ευρώπητο τµήµα έρευνας της Ford συµµετέχει σε διάφορα προγράµµατα έρευνας µε άλλους κατασκευαστές οχηµάτων, προµηθευτές, ερευνητικά ινστιτούτα και κυβερνήσεις για τη δηµιουργία και αξιολόγηση καινοτόµων συστηµάτων ασφαλείας που κάνουν χρήση των συγκεκριµένων επικοινωνιών µεταξύ των αυτοκινήτων. Περισσότερα νέα το 2012, όπου θα πραγµατοποιηθούν στη Φρανκφούρτη οι πρώτες δοκιµές µε τη συµµετοχή 400 οχηµάτων για την αξιολόγηση ασύρµατων συστηµάτων σε πραγµατικές συνθήκες.

ΠΗΓΗ: Αuto NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: