Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr24 Μαρ 2016

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ στην Μόνιμη Ειδική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής.

Στις 10 Μαρτίου 2016 η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ συμμετείχε στην συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων που ασχολήθηκε με το θέμα  Η Οδική Ασφάλεια στη Νησιωτική περιοχή των Δωδεκανήσων.

Η πρόεδρος της κα Ελένη Καρύδη γράφει:
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και εγώ προσωπικά στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων 10 Μαρτίου 2016, στα 15 λεπτά που είχα στη διάθεσή μου τόνισα :
Ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ποιότητας της ζωής και του πολιτισμού μας. Η αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων και η οδική ασφάλεια είναι κατ’ εξοχήν υπόθεση του Κράτους και πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε κυβερνητικής πολιτικής.
Ότι δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των οδικών ατυχημάτων από την Πολιτεία και την Κοινωνία, ανάλογη με τις σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες.
Η μέχρι σήμερα αντιμετώπιση των τροχαίων υπήρξε παθητική και μοιρολατρική χωρίς να έχει καταβληθεί η απαιτούμενη συντονισμένη βούληση της πολιτείας
Ότι τα τροχαία δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελούν το άλλοθι μιας συλλογικής αδιαφορίας που οδηγεί στον ευτελισμό της αξίας της ανθρώπινης ζωής
Να κατανοήσουμε ότι: το τροχαίο «δυστύχημα» δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυχαίο- μοιραίο γεγονός αλλά ως αποτέλεσμα της συνισταμένης των παραγόντων που συνθέτουν το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας ( χρήστης, οδική υποδομή, οδικό περιβάλλον, έλεγχος του συστήματος)
Ο θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός από κανένα. Δεν ανήκει στα «φυσικά αίτια». «Ο πιο παράλογος τρόπος για να πεθάνεις είναι το τροχαίο».
Ότι το Τροχαίο, οφείλεται σε έλλειμμα του συστήματος και μπορεί να αποφευχθεί, αρκεί η Πολιτεία να θελήσει και να υποστηρίξει με σοβαρότητα, συνέπεια και διάρκεια τον Οδικό Πολιτισμό. 10 ΜΑΡΤΙΟΥ
Ανέφερα και το παρέδωσα στον Πρόεδρο της Επιτροπής ότι, η Ιταλική Βουλή με την θερμή υποστήριξη και δέσμευση του Πρωθυπουργού κ Ρέντσι ψήφισε την αλλαγή τροπολογίας σχετικά με το αδίκημα ανθρωποκτονίας στους δρόμους και είναι δολοφονία στο δρόμο για οδηγούς κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ που προκαλούν το θάνατο σε οδηγούς υπό την επήρεια αλκοόλ, η ψυχοφυσικής μεταβολής που προκύπτει από την κατανάλωση φαρμάκων, που έχουν περάσει σηματοδότες, αναστροφές κοντά σε διασταυρώσεις, παραβίαση ΣΤΟΠ, οποιαδήποτε επικίνδυνη προσπέραση και σε περίπτωση εγκατάλειψης σύλληψη επ΄ αυτόφωρο αφαίρεση της άδειας, με αύξηση των ποινών φυλάκισης από 2-18 χρόνια.
Αναφέρθηκα στις δράσεις της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης των φορέων της Ρόδου, της Περιφέρειας Ν.Αιγαίου, Δήμου Ρόδου στην δέσμευση τους για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας για ένα ασφαλές οδικό δίκτυο γιατί η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων και στη θέσπιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα 2011-2020 (Γ.Κανελλαϊδης Καθηγητής Ε.Μ.Π, Επίτιμο Μέλος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ)
Προσφέρθηκε φάκελος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ σε όλα τα μέλη της Επιτροπής και στον Πρόεδρο με όλες τις προτάσεις μας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και επί πλέον παρέδωσα στον Πρόεδρο τις προτάσεις και τα συμπεράσματα της 1ης Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας με την σύστασή της το 1996, τονίζοντας την διαχρονικότητα της μη πολιτικής βούλησης για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, το τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την Ελλάδα σε σχέση με τις χώρες της Ε.Ε.
Τελειώνοντας τόνισα ότι προϋπόθεση για τη μείωση των τροχαίων είναι η εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης στο ανώτατο Πολιτειακό και πολιτικό επίπεδο και η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.
Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν οι κκ Στέργου Γιώργος  Διοικητής Τροχαίας Ρόδου,  Διακογεωργίου Κάλλιστος, Αθηνόδωρος Κωνσταντίνου, Πόκκιας Γιώργος, Αντώνης Γιαννικουρής, Χατζημιχαήλ Νικήτας και οι εκπρόσωποι του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού. Στο τέλος τοποθετηθηκαν οι βουλευτές Δωδ/σου κκ Γακης Δημήτρης και Κονσολας Μάνος.
Με το τέλος της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής μας ανακοίνωσε ότι θα σταλούν σε όλους μας τα πρακτικά της συνεδρίασης θα ακολουθήσουν εκ νέου οι απαντήσεις-προτάσεις των συμμετεχόντων Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δήμου Ρόδου, Τροχαίας Ρόδου, ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, προκειμένου να εισηγηθεί η Επιτροπή σε ανώτερο Πολιτικό επίπεδο και στα αρμόδια Υπουργεία σχετικά με όλα όσα συζητήθηκαν για την υλοποίησή τους και όταν μετά από δύο μήνες γίνει η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό να συμμετέχουμε.

Δείτε το βίντεο της συνεδρίασης:  http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-Archeio/#673e0fe8-aaef-4aa3-af78-a5ca00a4b5fa

Δεν υπάρχουν σχόλια: