Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr23 Μαρ 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πέρασαν πέντε χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητας της Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητάς μας είναι ουσιαστικά. Αρκετές από τις προσπάθειές μας οδήγησαν και οδηγούν σε λύσεις ή δρομολόγησαν και δρομολογούν λύσεις, σε μια σειρά από χρόνια προβλήματα της οδικής ασφάλειας στην περιοχή μας.
Ξέρουμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο, γιατί η οδική ασφάλεια δεν βρίσκεται στην κορυφή των ενδιαφερόντων, παρά μόνο ως ατυχήματα και ως στατιστικά δεδομένα.
Εμείς δεν ξεχνάμε ότι μόνο στην Ελλάδα πεθαίνουν εξ αιτίας των οδικών συγκρούσεων- δυστυχημάτων κάθε χρόνο 1600 άτομα, τραυματίζονται περίπου 30.000, εκ των οποίων τα περισσότερα με μη αναστρέψιμες βλάβες, ενώ από άλλες αιτίες δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ σε τέτοια αποτελέσματα και ούτε μπορεί να συγκριθούν οι επιπτώσεις από τα τροχαία δυστυχήματα.
Στις 10 Μαρτίου 2010 ημέρα Τετάρτη πραγματοποιήθηκε η 1η Γενική Συνέλευση στο ξενοδοχείο PLAZA.
Ευχαριστούμε το κο Γεωργά Λουκά για την προσφορά της αίθουσας του ξενοδοχείου προκειμένου να διεξαχθούν οι προβλεπόμενες εκ του καταστατικού εργασίες της Γ.Σ. Υπήρξε απαρτία των μελών, όπου συζητήθηκαν οι δράσεις, αναπτύχτηκαν οι στόχοι για το 2010, έγιναν τοποθετήσεις και ακολούθησε η διαδικασία της ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ εντός 8 ημερών.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Καρύδη Ελένη : Πρόεδρος
Βλάσσης Ναπολέων: Αντιπρόεδρος
Σκουλλής Βασίλειος: Γ. Γραμματέας
Πατάκα Αναστασία: Ταμίας
Νanev Νικόλας: Μέλος
Πάκγαλής Γεώργιος: Μέλος
Στέργου Γεώργιος: Μέλος
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Βορεινάκη Κατερίνα
Παναγιωτίδης Κων/νος
Τριανταφύλλου Παρασκευή
Διευρύνεται το Δ.Σ με τις ομάδες σχεδιασμού
· Ψυχολογικής Υποστήριξης
Κυπριώτη Αλεξία
· Έρευνας και Τεχνικών Θεμάτων
Πράντης Αργύρης
Παπακωνσταντίνου Κλεόβουλος, ορισμένοι εκπρόσωποι του ΤΕΕ Δωδ/σου
· Εκπαίδευσης-Κυκλοφοριακής Αγωγής
Α΄ΕΛΜΕ Δωδ/σου
Α/α Εκπαίδευση, θα οριστούν εκπρόσωποι
Ραίμόνδου Ειρήνη
Τροχαία Δωδ/σου
· Σχεδιασμού
Βαρέλης Αντώνης
Σταυλάς Ιωάννης
· Νομικός Σύμβουλος: Κρομμύδα Νεκταρία
Στόχος η διεύρυνση των ομάδων εργασίας.
ΣΤΟΧΟΙ 2010
· Σχεδιασμός και καθιέρωση Περιφερειακής Ημέρας Δράσης Οδικής Ασφάλειας στα Δωδεκάνησα
· Σταθεροί στους στόχους ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, ψυχολογική υποστήριξη, κοινωνική πίεση προς τους φορείς σε θέματα προάσπισης της οδικής ασφάλειας, αλλά και η ανάληψη-τήρηση ουσιαστικών μέτρων για την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων
· Συνεργασία με όλους τους φορείς σε θέματα που προάγουν την οδική ασφάλεια
· Συνεχή συνεργασία με τις υπεύθυνες Αγωγής Υγείας Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, μετά από έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας για την κυκλοφοριακή αγωγή των μαθητών ( παραμονή του ασφαλτοτάπητα εκπαίδευση των μαθητών και ανάπτυξη ποικίλων δράσεων )
· Συνεργασία με το ΤΕΕ για την σύνταξη μελέτης κατασκευής κυκλικού κόμβου στη πόλη της Ρόδου
· Διοργάνωση με το ΤΕΕ ημερίδα Οδικής Ασφάλειας με προσκεκλημένους από την Γαλλία και Αγγλία
· Συνεργασία με συλλόγους για την προώθηση θεμάτων που αφορούν το οδικό περιβάλλον
· Συνεργασία με φορείς άλλων πόλεων Ελλάδος και της Ε.Ε και άλλων συλλόγων σε θέματα οδικής ασφάλειας
· Διοργάνωση της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων και αναγνώριση από την Ελληνική Κυβέρνηση ως Ημέρα Εθνικής Δράσης, επικοινωνία με την Πρόεδρο της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής Οδικής Ασφάλειας κα Σοφία Σακοραφά
· Καθιέρωση της Ευρωπαϊκής Ημέρας Ευγένειας στο δρόμο και της Ευρωπαϊκής Νύχτας χωρίς ατυχήματα κάθε χρόνο
· Καθιέρωση του Δέντρου της Αγάπης
· Αποστολή υπομνήματος με προτάσεις στο ΤΕΕ Ελλάδος σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2010-2020
· Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
· Καταγραφή επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου όπου έγιναν τροχαία δυστυχήματα σε συνεργασία με την Τροχαία Ρόδου και φορείς
· Συνεργασία με ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, ενημέρωση γονέων –παιδικό κάθισμα- παιδιά στο πίσω κάθισμα )
Ευχαριστούμε όλα τα Μ.Μ.Ε για την αμέριστη υποστήριξη στις δράσεις μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: