Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr24 Μαρ 2010

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κα Άννα Διαμαντοπούλο

Αρ. πρω 423 Ρόδος 15 Mαρτίου 2010


Προς: κα Άννα Διαμαντοπούλου
Υπουργό
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης
Και Θρησκευμάτων


ΘΕΜΑ: Ένταξη της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης

Κυρία Υπουργέ


Η Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α ( Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΡΟΔΟΥ, είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Mη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος
v Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων( Federation Europeenne des Victims de la Route- F.E.V.R ) ειδικού συμβούλου του Ο.Η.Ε- Π.Ο.Υ.
v Υποστηρικτής της « MAKE ROADS SAFE »
v 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας 2008-2011, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε
v Συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου του Ιδιωτικού τομέα και με Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και φορείς
v Συμμετέχει στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.
Στη Ρόδο λειτουργεί από το 2004 , πρωτοβουλία προσωπική της Προέδρου, θύμα τροχαίου ατυχήματος, όταν πριν 7 1/2 χρόνια οδηγός, τραυμάτισε θανάσιμα το γιο της 19 χρονών πρωτοετή φοιτητή και το φίλο του στην Αθήνα, ευρισκόμενοι επί του πεζοδρομίου πίσω από τα κιγκλιδώματα στη Συγγρού(ΦΙΧ), πλαισιωμένη από επιστήμονες και άτομα ευαισθητοποιημένα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας .
Στόχοι της Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α είναι:
v Η υποστήριξη των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων (νομικών,
εκπαιδευτικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών,
συγκοινωνιολόγων και πολιτικών μηχανικών)
v Η Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων
v Η ενημέρωση-πρόληψη και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της οδικής ασφάλειας, καθώς η ανάληψη και η προώθηση δραστηριοτήτων που προάγουν την οδική ασφάλεια , την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα.
v Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της Πολιτείας για την βελτίωση και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Σε συνέχεια του αρ. πρωτ. 392/3-11-10 εγγράφου μας προς τον Πρωθυπουργό, το οποίο και σας κοινοποιήθηκε: Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για την αναγκαιότητα ένταξης της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο Αναλυτικό πρόγραμμα της Α/ας και της Β/ας Εκπαίδευσης, εν όψει του σχεδιασμού του νέου σχολείου όπως εσείς προγραμματίζεται.
Ο κος Δ. Ρέππας Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ανέλυσε στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου την πολιτική και τα μέτρα που προτείνει, αναφέροντας την Κυκλοφοριακή Αγωγή και επιμόρφωση-Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ως μια από τις έξι κατευθύνσεις όπου απαιτείται συντονισμός και οι πολιτικές για μια επιτυχημένη Στρατηγική Οδικής Ασφάλειας.
Ο κος Κανελλαϊδης Γεώργιος Καθηγητής Ε.Μ.Π, στην ημερίδα Οδικής Ασφάλειας, υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, στα μέτρα άμεσης προτεραιότητας εισηγήθηκε, την καθιέρωση ως υποχρεωτικού μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής.
Το ΤΕΕ Ελλάδος, στις προτάσεις και θέσεις που κατέθεσε στο Εθνικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2010-2020, εισαγωγή της κυκλοφοριακής αγωγής στην Α/α και Β/α Εκπαίδευση
Η Διακομματική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής, στο πόρισμα της (Μάιος 1996), εισηγείται την καθιέρωση της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία.
Ύστερα από τα παραπάνω , το σύστημα κυκλοφορίας αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε μια μορφή κοινωνικού περιβάλλοντος με τους δικούς του κανόνες και αλληλεπιδράσεις.
Έτσι λοιπόν η ένταξη και σε αυτό το κοινωνικό περιβάλλον, το περιβάλλον της κυκλοφορίας εύλογα απαιτεί κατά ανάλογο τρόπο τη δική του διαπαιδαγώγηση του χρήστη, που θα του επιτρέψει να αναπτύξει στην ίδια του τη συνείδηση τις ορθές συμπεριφορές για την υγιή αλληλεπίδρασή του με τα υπόλοιπα στοιχεία του περιβάλλοντος και θα του εμπνεύσουν, και όχι απλώς ενημερώσουν, το σεβασμό προς τους κανόνες συμβίωσης. Και όπως πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς μονόδρομο για αυτή τη μορφή διαπαιδαγώγησης, την Κυκλοφοριακή Αγωγή , αποτελεί η ενσωμάτωση της στο παραδοσιακό αλλά και νέο εκπαιδευτικό σύστημα του σχολείου. Νωρίτερα η αργότερα, τα περισσότερα κράτη του ανεπτυγμένου κόσμου έχουν εισάγει προγράμματα της Κυκλοφοριακής Αγωγής στο εκπαιδευτικό τους σύστημα. Η ένταξη Κυκλοφοριακής Αγωγής και οδικής ασφάλειας στα σχολικά προγράμματα επιτυγχάνει την οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση των νέων, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους, αλλά και την απόκτηση της κατάλληλης νοοτροπίας και συνείδησης, που θα συντελέσει στη διαμόρφωση τους σε υπεύθυνους οδηγούς κατά την ενηλικίωσή τους.
Η συνεργασία μας με Παγκόσμιους και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι η οδική διαπαιδαγώγηση σε επίπεδο εκπαίδευσης προσαρμοσμένο στα δεδομένα κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, θα συμβάλλει σημαντικά σε θέματα που προάγουν την οδική ασφάλεια, όπως υιοθέτησαν άλλωστε η μία μετά την άλλη οι Ευρωπαϊκές χώρες, προσεγγίζοντας με ιδιαίτερη ευαισθησία το ζήτημα της Κυκλοφοριακής Αγωγής που συνοδεύει τον μαθητή σε όλα τα στάδια εκπαίδευσης, με σκοπό τη διαμόρφωση συνείδησης επάνω στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας και την έμπνευση ορθής νοοτροπίας και συμπεριφοράς , « για μια ζωή ».
Σας αποστέλλουμε το ημερολόγιο του 2010 και ένα μικρό δείγμα των δράσεων που αφορούν τους αυριανούς οδηγούς.
Κυρία Υπουργέ
Είναι πρόκληση να προετοιμάσουμε τις επόμενες γενιές. Είμαστε σίγουροι και ευελπιστούμε ότι θα το επιχειρήσετε. ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Κοινοποίηση
Κα Εύη Χριστοφιλοπούλου, Υφυπουργό Παιδείας
Κο Ιωάννη Πανάρετο, Υφυπουργό Παιδείας
Κα Σοφία Σακοράφα, Πρόεδρο Διακομματικής Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας
Άξιο προς συζήτηση και διερεύνηση στο ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ που σχεδιάζει το Υπουργείο δεν αναφέρεται η Κυκλοφοριακή Αγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: