Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr25 Μαΐ 2010

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ Γ. ΜΑΓΚΡΙΩΤΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
Κατά την παραμονή του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στη Ρόδο και συγκεκριμένα στο ΤΕΕ Δωδ/σου η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ κατέθεσε υπόμνημα με θέσεις και προτάσεις για το θέμα της Οδικής Ασφάλειας , το οποίο θα κοινοποιήσει στους φορείς της Πολιτείας.
Μεταξύ των όσων αναφέρομαι :
ΟΙ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΕΣ
α. Τι προκαλεί το μεγάλο αριθμό « δυστυχημάτων »
Πρωταρχική αιτία πρόκλησης των δυστυχημάτων είναι η μεγάλη παραβατικότητα Ακόμη και εκεί όπου ο κακός δρόμος παρεμβαίνει ως « συνένοχος » της πρόκλησης δυστυχήματος, στην πραγματικότητα κάποια παράβαση ευθύνεται. Ο Έλληνας οδηγός, σχεδόν βέβαιος ότι δεν γίνεται αντιληπτός, παραβιάζει θεμελιακούς κανόνες του Κ.Ο.Κ
β. Τι φταίει για την ως τώρα αναποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης
Η Χαλαρότητα της πολιτικής βούλησης.
Το 1996 δημοσιεύτηκε το πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την αντιμετώπιση των Τ.Α. Τον Ιούνιο του 1997 κυκλοφόρησε από το τότε Υπουργείο Μεταφορών ένα συνοπτικό σχέδιο νόμου για τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας ( ΕΣΟΑ). Ξαφνικά έπαψε να γίνεται συζήτηση, το Ν.Σ δεν πέρασε ποτέ από την Βουλή και δύο χρόνια αργότερα εκπονήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2000-2006 και 2006-2010, παρουσιάζοντας απόκλιση 50% από τους στόχους. Με απλά λόγια ήταν μια γενική προτροπή « Κάντε κάτι για την Οδική Ασφάλεια με ότι μέσα διαθέτετε», σε αντίθεση με χώρες της Ε.Ε που έχουν κατακτήσει το στόχο 50% στο πλαίσιο της Παγκόσμιας εκστρατείας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, ενώ τώρα θέτουν στόχους όσον αφορά τη δεκαετία 2010-2020.
Άλλη κακοδαιμονία είναι η Στατιστική Υπηρεσία. Βασισμένη σε μια απαρχαιωμένη μεθοδολογία, δεν παρέχει τα ποιοτικά εκείνα στοιχεία που επιτρέπουν στους ασχολούμενους με τα Τ.Α να εξάγουν τα συμπεράσματα και να δράσουν ανάλογα. Εξ άλλου η Ελληνική Στατιστική των Τροχαίων σταματά ουσιαστικά στην πόρτα του Νοσοκομείου. Ο οδηγός Ι.Χ, μοτοσικλέτας που υπέστη βαριά Κ.Ε.Κ και καταλήγει μετά από κάποιο χρονικό διάστημα δεν περιλαμβάνεται στα θύματα. Σε όλες τις χώρες με υψηλή στάθμη φροντίδας, τα στοιχεία για τους επιτόπου νεκρούς συμπληρώνονται από το μητρώο τραύματος ( αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας) που παρακολουθεί την εξέλιξη και έκβαση των τραυματισμών και παρέχει πληροφορίες για τη συνεχή βελτίωση και καλύτερα αποτελέσματα

γ. Η έλλειψη επένδυσης στην Οδική Ασφάλεια
Ένα σοβαρό, φιλόδοξο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εναρμόνισης με τις χώρες της Ε.Ε δεν μπορεί να γίνει χωρίς δαπάνες. Εξάλλου το κοινωνικοοικονομικό κόστος μόνο για τους νεκρούς στην Ελλάδα είναι 2-3 δις Ευρώ-επίσημη εκτίμηση για την απώλεια ζωής, χωρίς να υπολογιστούν οι δαπάνες για εγχειρήσεις, νοσηλείες, επισκέψεις σε Νοσοκομεία, αποζημιώσεις, αναπηρίες κλπ.

δ) Η απραξία ορισμένων Υπουργείων
Το Υπουργείο Υγείας,
δεν έχει αναγνωρίσει το μέγιστο αυτό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα Τ.Α είναι ήδη η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-44 ετών, καθώς 115.000 εισαγωγές γίνονται το χρόνο στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ εξ αιτίας των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν συζητάμε βέβαια για την πρόληψη, όπου το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία δραστηριότητα ενώ θα έπρεπε να το απασχολούν.
Το Υπουργείο Παιδείας, είναι επιτακτική ανάγκη να ευαισθητοποιηθεί και να θεωρήσει και δικό του έργο τη διαφύλαξη της ζωής και της ακεραιότητας των παιδιών του με ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής –υποχρεωτικού μαθήματος, ετοιμάζοντας τους αυριανούς υπεύθυνους πολίτες-οδηγούς.
Το Υπουργείο Προστάτη του Πολίτη, παρά τις αδυναμίες του υπήρξε ουσιαστικά ως τώρα « ο μοναχικός καβαλάρης » της Οδικής Ασφάλειας. Ωστόσο, πάσχοντας από έλλειψη προσωπικού, παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για ορθότερη κατανομή του και μέσων δεν θα έχει αποτέλεσμα. Οι υπηρεσίες της Τροχαίας πρέπει να ενισχυθούν για να εκτελέσουν άριστα την υλοποίηση του όποιου προγράμματος σχεδιαστεί.
Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, δεν έχει σχεδιάσει ποτέ στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων που αφορούν το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τις παρεμβάσεις την συντήρηση και γενικά την καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων προκειμένου να δίδεται ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα είναι συγχωρητικό για τον χρήστη και θα παρέχει ασφάλεια στους οδηγούς.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν έδωσε την ευκαιρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να αναπτύξει προγράμματα και να πετύχει τη συνειδητοποίηση των πολιτών, στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών ή και ακόμη να παρεμβαίνει σε θέματα οδικής ασφάλειας ( μελέτες, κόστος, συντήρηση, κατασκευή κλπ ) του οδικού δικτύου.
Απόδειξη στο υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο « Καλλικράτης » ουδεμία αναφορά γίνεται σχετικά.
Μέτρα άμεσης απόδοσης
Οι δυσκολότεροι στόχοι και κυρίως αυτοί που χρειάζονται χρόνο μπορούν να κλιμακωθούν ανάλογα με τη δυσκολία τους.
v Θεσμοθέτηση της Διυπουργικής Επιτροπής και της Ειδικής Γραμματείας υπαγόμενης στον Πρωθυπουργό.
v Ενίσχυση της επιτήρησης της κυκλοφορίας -αστυνόμευση- εξοπλισμός.
v Καθιέρωση ως υποχρεωτικού μαθήματος της κυκλοφοριακής αγωγής.
v Ταχεία ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας 96/2008 για την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών
v Παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και άμεσου αποτελέσματος στα επικίνδυνα σημεία του δημοτικού, επαρχιακού, εθνικού οδικού δικτύου και προστασία των ευάλωτων ηλικιών.
v Ανάπτυξη του Μητρώου Τραύματος στα Νοσοκομεία για τη συμπλήρωση του κενού της Στατιστικής και την εξαγωγή πολύτιμων συμπτωμάτων.
v Προετοιμασία των νέων οδηγών με βιωματική διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής- αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων οδηγών
v Ενεργοποίηση του 112 Πανευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης.
v Ανάπτυξη συστήματος αποκατάστασης –υποστήριξης των τραυματιών και αναπήρων.
v Αποκεντρωμένη εφαρμογή των μέτρων σε όλη την Περιφέρεια
v Ευαισθητοποίηση – ενημέρωση των πολιτών. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται ο σχεδιασμός της προβολής του προγράμματος, ώστε να μην σπαταληθούν μεγάλα κονδύλια.
v Αναγνώριση της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων. Η Τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, ΗΜΕΡΑ την οποία ανεγνώρισε ο Ο.Η.Ε με την 60/26-10-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κάλεσε τις Κυβερνήσεις των χωρών μελών να την αναγνωρίσουν και αυτές. Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ από το 2005-2009 με έγγραφά της, καλεί τις Κυβερνήσεις να την αναγνωρίσουν ως ΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, γνωρίζοντας την ΑΞΙΑ της καθιέρωσης της. Θα είναι ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ , ΑΦΥΠΝΗΣΗΣ και ΔΡΑΣΗΣ όλων μας και το κόστος ανυπολόγιστο από τα οφέλη της μείωσης των Τροχαίων Δυστυχημάτων και του ανθρώπινου πόνου.

Προϋποθέσεις για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας

v Η εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης
v Η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος

Σας παραθέσαμε συνοπτικά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας της Οδικής Ασφάλειας στην χώρα μας, μερικές από τις σκέψεις μας και προτάσεις για μια ολοκληρωμένη πολιτική προκειμένου να βελτιωθεί ο οδικός πολιτισμός μας, να σωθούν ζωές και να αποφευχθούν οι αναπηρίες. Όλα αυτά είναι δοκιμασμένα σε χώρες όπου με τη συνεπή εφαρμογή τους και την πολιτική βούληση επιτεύχθηκαν εξαιρετικά αποτελέσματα
Ο θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός από κανένα. Δεν ανήκει στα « φυσικά αίτια ».
Οφείλεται σε έλλειμμα του συστήματος και μπορεί να αποφευχθεί, αρκεί η Πολιτεία να το θελήσει και να το υποστηρίξει με σοβαρότητα, συνέπεια και διάρκεια.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτοντας εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό συνδεδεμένο με 20 και πλέον Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Οργανώσεις δραστηριοποιείται στη Ρόδο με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλοφοριακή αγωγή στην υποστήριξη των θυμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: