Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr27 Ιαν 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ για θέματα Οδικής Ασφάλειας με το Δήμαρχο Ρόδου Κ. Στάθη Κουσουρνά
Πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα η συνάντηση η οποία είχε προγραμματιστεί την 25η Ιανουαρίου 2011 στο γραφείο του Δήμαρχου. Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, κατέθεσε φάκελο με θέσεις και προτάσεις για τα προβλήματα που δημιουργούνται στην οδική ασφάλεια.
Οι προτάσεις και τα θέματα που συζητήθηκαν για την ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ:
· συντήρηση οδικού δικτύου, γεωμετρία οδών, σήμανση
· εκτελούμενα έργα επί των οδικών δικτύων
· ζώνες εκτέλεσης των έργων, έλεγχος για την τήρηση των προδιαγραφών
· πορεία και χρονοδιάγραμμα των έργων Εθνικής Οδού Ρόδου-Λίνδου, είσοδος-έξοδος Περιμετρικής, υποχρεώσεις εργοληπτικής εταιρείας για την καθυστέρηση των έργων
· συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης των έργων
· ύπαρξη κόμβων στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο
· παράνομες διαφημιστικές πινακίδες
· κυκλοφορία πεζών – κατάχρηση της έννοιας και της χρήσης των πεζοδρομίων
· Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ανάπτυξη προγραμμάτων για την αποσυμφόρηση του κέντρου
· λειτουργία γραφείου οδικής ασφάλειας, σχεδιασμός, υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης πολιτών στην οδική ασφάλεια, συμμετοχή της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ
· γραφείο κίνησης ενιαίας Δημοτικής Αστυνομίας
· ανάπτυξη σχεδίου αστικής κινητικότητας
Στη συνάντηση έγινε περιγραφή των προβλημάτων και της επικρατούσας κατάστασης στο οδικό δίκτυο. Τονίστηκε από τη μεριά της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ότι οι μέχρι τώρα παρεμβάσεις των εμπλεκομένων φορέων δεν έχουν αποδώσει τα μέγιστα και είναι αποσπασματικές σε ότι αφορά την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου.
Σε ότι αφορά τις παράνομες πινακίδες οι οποίες κατακλύζουν τον ελεύθερο χώρο που μας ανήκει, τονίστηκε ότι πρόκειται για μία εικόνα συμφιλίωσης με την ανομία και την παρανομία. Είναι απαράδεκτη η αδιαφορία για τους κινδύνους που εγκυμονούν για οδηγούς και πεζούς ενώ υποβαθμίζουν και την αισθητική της πόλης μας. Δεσμεύτηκε για την απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων στο εθνικό και αστικό δίκτυο.
Αναλύσαμε το θέμα της συνεργασίας στον σχεδιασμό δράσεων για τη Δεκαετία Δράσης 2011-2020, ώστε να μειώσουμε τα τροχαία δυστυχήματα κατά 50% και να γίνει η Ρόδος πρότυπο πόλης στην Οδική Ασφάλεια. Τονίσαμε ότι έχουμε τη γνώση, το πάθος, το όραμα και τη θέληση να βοηθήσουμε με τελικό στόχο να μειώσουμε τα τροχαία συμβάντα και τον ανθρώπινο πόνο.
Ο Δήμαρχος κ. Κουσουρνάς αναγνωρίζει το έργο της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει συνεργασία, άλλωστε είχε αποδώσει και στο παρελθόν η συνεργασία μας όταν λειτουργούσε η Νομαρχιακή Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας.
Μας δόθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα έργα της Ε.Ο Ρόδου-Λίνδου και πληροφορηθήκαμε ότι με την ανάληψη της νέας εργοληπτικής εταιρείας, τα 7/10 του οδικού δικτύου θα ολοκληρωθούν μέχρι το Μάιο.
Με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο θα κατασκευαστούν οι ποδηλατοδρόμοι, θα γίνουν μελέτες και όχι οι γνωστές κινήσεις του παρελθόντος και με τη σήμανση των δρόμων οι παλιές πινακίδες θα αλλάξουν. Για όλα αυτά φυσικά χρειάζεται μελέτη ταχείας αναγνώρισης του οδικού δικτύου και θα υπάρξει συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη κ. Μαχαιρίδη.
Καταλήξαμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις και ότι θα είμαστε παρόντες με ισχυρή βούληση και με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, προκειμένου να δώσουμε οριστική λύση στο θέμα της οδικής ασφάλειας.
Είναι αδιανόητο να συμφιλιωνόμαστε με την απώλεια ζωής συνανθρώπων μας κι ιδιαίτερα τόσων πολλών νέων. Συμφιλιωνόμαστε με θέματα τα οποία δεν καθορίζουν τη ζωή μας, δεν την επηρεάζουν καθόλου, έχουν εφήμερη αξία και διάρκεια, ενώ την ίδια ώρα είμαστε αδιάφοροι για σημαντικά θέματα, τα οποία όχι απλώς επηρεάζουν, αλλά καθορίζουν τη ζωή μας και φυσικά την αφορούν.
Ας δουλέψουμε λοιπόν, ας συνεργαστούμε όλοι προκειμένου ο καθένας μας να συμβάλει όσο μπορεί ώστε να μειώσουμε τους θανάτους και τις αναπηρίες από τα τροχαία δυστυχήματα.Για την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Ελένη Καρύδη Βασίλειος Σκουλλής

Δεν υπάρχουν σχόλια: