Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr18 Απρ 2016

Μέθη Οδηγού - Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας -Έλλειψη Άδειας Ικανότητας Οδήγησης

ΑΛΚΟΤΕΣΤΑναιρετική Διαδικασία
κατ΄άρθρ. 559 αρ. 1 Κ.Πολ.Δ

Προϋποθέσεις επιτρεπτού αναίρεσης
για ευθεία παράβαση  κανόνος ουσιαστικού δικαίου

 Η μη εφαρμογή κανόνος ουσιαστικού δικαίου από το δικαστήριο της ουσίας, ενώ έπρεπε ο κανόνας αυτός να εφαρμοστεί καθώς και το αντίστροφο, ιδρύει λόγο αναιρέσεως από την διάταξη του άρθρου 559 αρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. Η παραβίαση του κανόνα δικαίου εκδηλώνεται είτε με ψευδή ερμηνεία, είτε με κακή εφαρμογή του.

Η αμέλεια ως προϋπόθεση ευθύνης
προς αποζημίωση από αδικοπραξία

 Οι έννοιες της αμέλειας και της υπαιτιότητας είναι νομικές και η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας ως προς την συνδρομή ή όχι συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος κατά την επέλευση της ζημίας, υπόκειται στον έλεγχο του Αρείου Πάγου, γιατί είναι κρίση νομική, η οποία ανάγεται , στην ορθή ή μη υπαγωγή από το δικαστήριο της ουσίας , των διδαγμάτων της κοινής πείρας, στην αόριστη έννοια της αιτιώδους συνάφειας, η παραβίαση των οποίων ιδρύει τον αναιρετικό λόγο από το 559 αρ. 1 του ΚΠολΔ. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση του άρθρου 10 του ν. ΓΠΝ/1911, ως προς την υπαιτιότητα των οδηγών των συγκρουσθέντων αυτοκινήτων, κατά το οποίο είναι εφαρμοστέα η διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ.


Σύγκρουση Αντιθέτως Κινουμένων
ΙΧΕ και μοτοσυκλέτας
Έλλειψη Άδειας Ικανότητας Οδήγησης
Μέθη Οδηγού
Οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών ουσιών (1)

  Αποκλειστική υπαιτιότητα του άνευ αδείας ικανότητας οδηγού μοτοσυκλέτας, ο οποίος ευρισκόμενος υπό την επήρεια οινοπνεύματος (2,82 γρ/l αίματος), αλλά και κοκαϊνης (σε συγκέντρωση 5000 ng/ml ούρων και 120 ng/ml αίματος), και οδηγώντας με μεγάλη ταχύτητα, παραβίασε διπλή συνεχόμενη διαχωριστική γραμμή και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με κανονικώς κινούμενο ΙΧΕ όχημα.

Απορρίπτεται ο εκ του άρθ.559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως εφόσον κρίθηκε ότι το Εφετείο διέλαβε στην απόφασή του πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, τόσο ως προς την αποκλειστική υπαιτιότητα του υπαίτιου οδηγού της μοτ/τας για το ένδικο ατύχημα, διαλαμβάνοντας με σαφήνεια και πληρότητα τα συγκροτούντα την έννοια της αμελείας περιστατικά, που επέδειξε ο ως άνω οδηγός στην πρόκληση του εν λόγω τροχαίου ατυχήματος, σε συνδυασμό με τις παραβάσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ., οι οποίες βρίσκονται σε αιτιώδη συνάφεια με το επελθόν αποτέλεσμα.


Υποχρέωση Κίνησης
στο άκρο δεξιό του οδοστρώματος (1)
άρθρ.16 παρ.1  ΚΟΚ

Η ανωτέρω διάταξη που επιβάλλει οδήγηση στο άκρο δεξιό θεσπίσθηκε για να μην παρακωλύεται η κυκλοφορία των κινουμένων στην ίδια λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων.

 Εν προκειμένω κρίθηκε, ότι η οδήγηση πλησίον της διαχωριστικής γραμμής δεν μπορεί να συνδεθεί με την επέλευση της ένδικης σύγκρουσης, η οποία οφείλεται στην αιφνίδια είσοδο μοτοσυκλέτας στο αντίθετο ρεύμα, γεγονός που δεν επέτρεψε και στον κανονικώς κινούμενο οδηγό ΙΧΕ έγκαιρης αντίδρασης, (διενέργεια αποφευκτικού ελιγμού, τροχοπέδηση). 


Ζώνη Ασφαλείας
Απορριπτέα η σχετική Ένσταση

 Κρίθηκε ότι η παράλειψη χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν συνδέεται αιτιωδώς με τον θανάσιμο τραυματισμό των επιβατών του οχήματος, λαμβανομένου υπόψη ότι από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης συρρικνώθηκε ολόκληρο το εμπρόσθιο τμήμα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο οδηγός του αυτοκινήτου να υποστεί κάκωση της κεφαλής, του θώρακος και της κοιλίας εκ των οποίων επήλθε ο θάνατος του, ενώ η συνεπιβάτης του αυτοκινήτου, η οποία έπασχε από καρδιοπάθεια, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης υπέστη καρδιακή ανακοπή και απεβίωσε την ίδια ημέρα. 


Κράνος – Έλλειψη
Απορριπτέα η σχετική Ένσταση

  Απορρίπτεται ο εκ του άρθρ. 559 αρ.1 ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως Εφετειακής απόφασης που απέρριψε την σχετική ένσταση συνυπαιτιότητας της θανασίμως τραυματισθείσας συνεπιβαίνουσας μοτοσυκλέτας - λόγω έλλειψης κράνους -  δεχθείσα ότι  η εκτίναξη της συνεπιβάτιδας σε απόσταση 40,50 μέτρων από το σημείο σύγκρουσης, λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης και οι σοβαρές κακώσεις θώρακος θα επέφεραν το θάνατό της, ακόμη και αν αυτή φορούσε κράνος, το οποίο υπό τις περιστάσεις αυτές δεν θα μπορούσε να την προστατεύσει αποτελεσματικά.


Απόφ.ΑΠ........
ΠΗΓΗ: www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: