Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr9 Μαΐ 2016

Ηθική Βλάβη - Πρόσθετη λόγω δυσμενούς εξέλιξης της υγείας του παθόντος

ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΝΟΣΟΥ
Ηθική Βλάβη  - Πρόσθετη
λόγω δυσμενούς εξέλιξης της υγείας του παθόντος (1)

 Ο παθών μετά παρέλευση διετίας εκ του τραυματισμού του σε τροχαίο ατύχημα παρουσίασε επώδυνη δυσκαμψία ΔΕ ώμου, μερική ρήξη του στροφικού πετάλου ΔΕ και του αυχενοβραχιόνιου ΔΕ, κατάσταση που θεωρείται χρόνια και δεν πρόκειται να βελτιωθεί με χειρουργική επέμβαση, συνεστήθη δε σε αυτόν αλλαγή εργασίας. Με απόφαση  της δευτεροβάθμιας υγειονομικής επιτροπής κρίθηκε ως μερικώς μόνιμος ανάπηρος σε ποσοστό 25%.
 Η επιδικασθείσα με τελεσίδικη προηγούμενη απόφαση χρηματική ικανοποίηση αφορούσε την ηθική βλάβη που αυτός υπέστη για τις μέχρι τότε διαπιστωθείσες βλάβες της υγείας του. Με την παρούσα απόφαση επιδικάζεται  πρόσθετη ηθική βλάβη 6.000 ευρώ, εφόσον κρίθηκε ότι, υπήρξε αιφνίδια δυσμενής εξέλιξη της υγείας του ενάγοντος που δεν ήταν εκ των προτέρων προβλέψιμη.

Αποθετική Ζημία Οικοδόμου

Επιδικάζεται απώλεια εισοδήματος στον ενάγοντα λόγω μειωμένης εργασιακής ικανότητας κατά 25%, οφειλόμενης σε μερική αναπηρία 25%, απότοκης του ενδίκου ατυχήματος, το ποσοστό της οποίας δεν θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Αποζημίωση επί Μονίμου Αναπηρίας – ΑΚ 931

 Εξαιτίας του τραυματισμού του ο ενάγων που εργαζόταν ως οικοδόμος, είναι αδύνατον να συνεχίσει με κανονικό τρόπο την προηγούμενη εργασία του, ενώ δεν έχει τα προσόντα, δεδομένου ότι δεν διαθέτει κάποια μόρφωση, ώστε να ασκήσει άλλο επάγγελμα χωρίς να καταπονούνται τα χέρια του. Εξάλλου, όλοι οι εργοδότες, σε όλα τα χειρονακτικά επαγγέλματα, θα είναι επιφυλακτικοί να τον προσλάβουν λόγω του προβλήματος της υγείας του. ‘Ετσι δεν έχει πλέον τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή, όπως οι συνομήλικοί του.  Οπωσδήποτε η αναπηρία του επιδρά στο μέλλον του, όχι μόνον στην επαγγελματική και οικονομική του εξέλιξη, αλλά και στην κοινωνική, οικογενειακή και εν γένει προσωπική του εξέλιξη. Ως εκ τούτου, πληρούνται εν προκειμένω οι προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρ. 931 Α.Κ και επιδικάζεται ποσό 17.000 ευρώ .

Αγωγή κατ΄Επικουρικού Κεφαλαίου
Προδικασία άρθρ.4 περ.δ Ν.4092/2012
Έναρξη εφαρμογής της απαιτούμενης Προδικασίας μετά 3μηνο από της δημοσιεύσεως του Ν.4092/2012 (2)

  Η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4092/12 που αφορά το Επικουρικό Κεφάλαιο αρχίζει μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών μηνών από την δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, διότι μόνο μετά την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η νέα παράγραφος με αριθμό 8 που προστέθηκε στο άρθρο 19 του ΠΔ 237/1986 και θέτει ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης αγωγής εναντίον του Επικουρικού Κεφαλαίου, την προηγούμενη υποβολή έγγραφης αίτησης αποζημίωσης εκ μέρους του παθόντος, η οποία να απευθύνεται προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Συνεπώς η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων δεν καταλαμβάνει τις αγωγές που είχαν ήδη ασκηθεί και ήταν εκκρεμείς χωρί
Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου
Αντισυνταγματική η διάταξη περί τοκοφορίας 6% (3)

Αντισυνταγματική κρίνεται η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 2 ΠΔ 237/1986, με την οποία ορίζεται ότι οι τόκοι που υποχρεούται να καταβάλει το Επικουρικό Κεφάλαιο υπολογίζονται σε κάθε περίπτωση με επιτόκιο 6% ετησίως.
Σχόλια – Παρατηρήσεις
1. Ηθική Βλάβη Νέα – Πρόσθετη
 Το  δεδικασμένο το οποίο προκύπτει από τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που επιδικάζει στον παθόντα χρηματική ικανοποίηση, λόγω ηθικής βλάβης, δεν εμποδίζει την μεταγενέστερη, με νέα αγωγή, μεταξύ των ίδιων προσώπων, επιδίωξη περαιτέρω πρόσθετης χρηματικής ικανοποιήσεως πάλι λόγω ηθικής βλάβης. Προϋπόθεση η  απρόβλεπτη, δυσμενής εξέλιξη της υγείας του (ήτοι μεταγενέστερες δυσμενείς συνέπειες και επιπλοκές). Πρέπει δηλαδή να στηρίζεται σε περιστατικά μιας ήδη επελθούσας στο παρελθόν ζημιογόνου αιτίας, τα οποία δεν μπορούσαν να ληφθούν υπ’ όψη στην προηγούμενη δίκη, γιατί δεν ήσαν αντικειμενικώς διαγνωστά και η επέλευσή των δεν ήταν προβλεπτή από την αρχή, κατά τα διδάγματα της ιατρικής επιστήμης. ΑΠ 51/2011 ΕΣυγκΔ 2011/105.

2. Τόκοι Επικουρικού Κεφαλαίου – Αντισυνταγματική η διάταξη περί τοκοφορίας 6%.
Βλ. σχετικώς  Τοκοφορία Επικουρικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τους ισχύοντες τόκους Υπερημερίας, Εφ.Θεσ. 829/2010 ΕΣυγκΔ 2010/390 (μετά σχετικών Σχολίων – Παρατηρήσεων) και Μον.Πρ.Αθ. 2763/2010 ΕΣυγκΔ 2010/397, Μον.Πρ.Αθ. 1058/2011 ΕΣυγκΔ 2011/51, Εφ.Καλ. 28/2013 ΕΣυγκΔ 2013/380, Εφ.Ιωαν. 345/2013 ΕΣυγκΔ 2013/512, Απόφ. Μον. Πρωτ. Θεσ. 16133/2013 ΕΣυγκΔ 2014/118.
 και  ΑΠ 1025/2015 ΕΣυγκΔ 2015/311.
Σ.Σ. Αναμένεται η μετ΄αναβολής (λόγω αποχής των δικηγόρων) συζήτηση στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου των σχετικών με την αντισυνταγματικότητα του Ν.4092/2012 διατάξεων, που παραπέμφθηκαν με αποφάσεις των Τμημάτων του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

3. Αγωγή κατ΄Επικουρικού Κεφαλαίου - Προδικασία άρθρ.4 περ.δ Ν.4092/2012
Ο σκοπός του νομοθέτη, αναφορικά με την έναρξη εφαρμογής  των προβλεπομένων από τις διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 4092/2012 που αφορούν το Επικουρικό Κεφάλαιο,  ήταν να τεθούν σε ισχύ, έστω κι αν ανάγονται σε “γεγενημένες αξιώσεις”  εναντίον του, όχι όσον αφορά τις αγωγές που είχαν ήδη ασκηθεί και ήταν εκκρεμείς, χωρίς να έχει εκδοθεί επ’ αυτών οριστική απόφαση, πριν από τη δημοσίευση του άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (8-11-2012), αλλά μόνον όσον αφορά τις αγωγές που ασκούνται εναντίον του Επικουρικού Κεφαλαίου, μετά την πάροδο τουλάχιστον τριών μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (9-2-2013).  Τούτο διότι, μόνο μετά την πάροδο του εν λόγω χρονικού διαστήματος μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή η νέα παράγραφος με αριθμό 8 που προστέθηκε στο άρθρο 19 του π,δ. 237/1986 και θέτει ως προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης αγωγής εναντίον του Επικουρικού Κεφαλαίου, την προηγούμενη υποβολή έγγραφης αίτησης αποζημίωσης εκ μέρους του παθόντος, η οποία να απευθύνεται προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, με συνημμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν την απαίτησή του. Στην προκειμένη περίπτωση η κρινομένη αγωγή έχει κατατεθεί πριν τη δημοσίευση του ανωτέρω νόμου, και συνεπώς ο σχετικός ισχυρισμός, τυγχάνει απορριπτέος ως νόμω αβάσιμος. Μον.Πρ.Κιλκ. 222/2014, ΕΣυγκΔ 2015/112.
 Η διάταξη του άρθρου 4 περ. δ του ν. 4092/8-12-2012 (ΦΕΚ Α΄ 220/8-11-2012) που θεσπίζει ως προϋπόθεση παραδεκτού της άσκησης της αγωγής εκ μέρους του παθόντος προς το Επικουρικό Κεφάλαιο, την κατάθεση έγγραφης αίτησης αποζημίωσης προς αυτό, ανεξαρτήτως του ζητήματος της συνταγματικότητάς της ή μη, καθώς και της αντίθεσής της ή μη στις διατάξεις του Κοινοτικού δικαίου, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στις γεννημένες ενοχικές αξιώσεις των ζημιωθέντων σε τροχαίο ατύχημα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου, οι οποίες βρίσκονται στο όριο της παραγραφής. Ειρ.Πατρ. 38/2014,  ΕΣυγκΔ 214/278Απόφ. Μον. Εφ.Αθ.                                                                                                     

Πηγή: www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: