Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr11 Φεβ 2018

Αυστηρότερο έλεγχο των οχημάτων ζητά η Κομισιόν
Η Επιτροπή κάλεσε σήμερα 6 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη «Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο» που εγκρίθηκε το 2014 και αποβλέπει στον καλύτερο έλεγχο των οχημάτων στην ΕΕ, και, ως εκ τούτου, στην αποτελεσματικότερη οδική ασφάλεια. Αυτή η δέσμη μέτρων αποτελείται από τρεις οδηγίες της ΕΕ, τις οποίες τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 20 Μαΐου 2017.
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ρουμανία η Σλοβακία και η Τσεχία δεν το έχουν πράξει —ή το έχουν πράξει μόνο μερικώς. Πρώτον,η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (οδηγία 2014/45/ΕΕ).
Η οδηγία καλύπτει τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα βαριά ρυμουλκούμενα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας, και καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τις μεθόδους δοκιμών, τα ελαττώματα και την αξιολόγησή τους. Η οδηγία θεσπίζει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις δοκιμών, την κατάρτιση των επιθεωρητών και τους εποπτικούς φορείς. Δεύτερον, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Σλοβακία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (οδηγία 2014/46/ΕΕ).
Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά μητρώα οχημάτων με εναρμονισμένο περιεχόμενο, και καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση αποτυχημένου περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Τέλος, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά του επικαιροποιημένου καθεστώτος για την τεχνική οδική επιθεώρηση εμπορικών οχημάτων (οδηγία 2014/47/ΕΕ).
Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την τεχνική οδική επιθεώρηση των φορτηγών, των λεωφορείων, των βαρέων ρυμουλκουμένων και των ελκυστήρων μεγάλης ταχύτητας. Η Επιτροπή απέστειλε αυτά τα αιτήματα με τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ.
Επιπλέον, η Κομισιόν κάλεσε την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Τσεχία να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων (οδηγία 2015/719/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν τις διεθνείς μεταφορές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρώπη.
Μεταξύ άλλων, η οδηγία εισάγει παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα με βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, καθώς και για εκείνα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για τη χρήση καθαρότερων οχημάτων, τα οποία μπορεί να είναι μακρύτερα ή βαρύτερα από τα συμβατικά.
Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη ως τις 7 Μαΐου 2017. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Aαναδημοσίευση:  https://www.euractiv.gr/section/periballon/news/afstirotero-elegcho-ton-ochimaton-zita-i-komision/  

 Αυστηρότερο έλεγχο των οχημάτων ζητά η Κομισιόν (NL #69) Η Επιτροπή κάλεσε στα τέλη Ιανουαρίου 6 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη «Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο» που εγκρίθηκε το 2014 και αποβλέπει στον καλύτερο έλεγχο των οχημάτων στην ΕΕ, και, ως εκ τούτου, στην αποτελεσματικότερη οδική ασφάλεια. Αυτή η δέσμη μέτρων αποτελείται από τρεις οδηγίες της ΕΕ, τις οποίες τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 20 Μαΐου 2017. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ρουμανία η Σλοβακία και η Τσεχία δεν το έχουν πράξει —ή το έχουν πράξει μόνο μερικώς. Πρώτον, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (οδηγία 2014/45/ΕΕ). Η οδηγία καλύπτει τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα βαριά ρυμουλκούμενα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας, και καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τις μεθόδους δοκιμών, τα ελαττώματα και την αξιολόγησή τους. Η οδηγία θεσπίζει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις δοκιμών, την κατάρτιση των επιθεωρητών και τους εποπτικούς φορείς. Δεύτερον, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Σλοβακία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (οδηγία 2014/46/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά μητρώα οχημάτων με εναρμονισμένο περιεχόμενο, και καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση αποτυχημένου περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Τέλος, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά του επικαιροποιημένου καθεστώτος για την τεχνική οδική επιθεώρηση εμπορικών οχημάτων (οδηγία 2014/47/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την τεχνική οδική επιθεώρηση των φορτηγών, των λεωφορείων, των βαρέων ρυμουλκουμένων και των ελκυστήρων μεγάλης ταχύτητας. Η Επιτροπή απέστειλε αυτά τα αιτήματα με τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιπλέον, η Κομισιόν κάλεσε την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Τσεχία να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων (οδηγία 2015/719/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν τις διεθνείς μεταφορές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, η οδηγία εισάγει παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα με βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, καθώς και για εκείνα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για τη χρήση καθαρότερων οχημάτων, τα οποία μπορεί να είναι μακρύτερα ή βαρύτερα από τα συμβατικά. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη ως τις 7 Μαΐου 2017. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Read more at: http://www.ioas.gr/download_area/3738/_Austirotero_elegcho_ton_ochimaton_zita_i_Komision_NL_69.htm/
Copyright © ΙΟΑΣΗ Επιτροπή κάλεσε στα τέλη Ιανουαρίου 6 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη «Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο» που εγκρίθηκε το 2014 και αποβλέπει στον καλύτερο έλεγχο των οχημάτων στην ΕΕ, και, ως εκ τούτου, στην αποτελεσματικότερη οδική ασφάλεια. Αυτή η δέσμη μέτρων αποτελείται από τρεις οδηγίες της ΕΕ, τις οποίες τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 20 Μαΐου 2017. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ρουμανία η Σλοβακία και η Τσεχία δεν το έχουν πράξει —ή το έχουν πράξει μόνο μερικώς. Πρώτον, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (οδηγία 2014/45/ΕΕ). Η οδηγία καλύπτει τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα βαριά ρυμουλκούμενα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας, και καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τις μεθόδους δοκιμών, τα ελαττώματα και την αξιολόγησή τους. Η οδηγία θεσπίζει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις δοκιμών, την κατάρτιση των επιθεωρητών και τους εποπτικούς φορείς. Δεύτερον, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Σλοβακία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (οδηγία 2014/46/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά μητρώα οχημάτων με εναρμονισμένο περιεχόμενο, και καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση αποτυχημένου περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Τέλος, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά του επικαιροποιημένου καθεστώτος για την τεχνική οδική επιθεώρηση εμπορικών οχημάτων (οδηγία 2014/47/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την τεχνική οδική επιθεώρηση των φορτηγών, των λεωφορείων, των βαρέων ρυμουλκουμένων και των ελκυστήρων μεγάλης ταχύτητας. Η Επιτροπή απέστειλε αυτά τα αιτήματα με τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιπλέον, η Κομισιόν κάλεσε την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Τσεχία να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων (οδηγία 2015/719/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν τις διεθνείς μεταφορές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, η οδηγία εισάγει παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα με βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, καθώς και για εκείνα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για τη χρήση καθαρότερων οχημάτων, τα οποία μπορεί να είναι μακρύτερα ή βαρύτερα από τα συμβατικά. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη ως τις 7 Μαΐου 2017. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Aναδημοσίευση από:https://www.euractiv.gr/section/periballon/news/afstirotero-elegcho-ton-ochimaton-zita-i-komision/

Read more at: http://www.ioas.gr/download_area/3738/_Austirotero_elegcho_ton_ochimaton_zita_i_Komision_NL_69.htm/
Copyright © ΙΟΑΣΗ Επιτροπή κάλεσε στα τέλη Ιανουαρίου 6 κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τη «Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο» που εγκρίθηκε το 2014 και αποβλέπει στον καλύτερο έλεγχο των οχημάτων στην ΕΕ, και, ως εκ τούτου, στην αποτελεσματικότερη οδική ασφάλεια. Αυτή η δέσμη μέτρων αποτελείται από τρεις οδηγίες της ΕΕ, τις οποίες τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 20 Μαΐου 2017. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Κύπρος, η Ρουμανία η Σλοβακία και η Τσεχία δεν το έχουν πράξει —ή το έχουν πράξει μόνο μερικώς. Πρώτον, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (οδηγία 2014/45/ΕΕ). Η οδηγία καλύπτει τα επιβατικά αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία, τα βαριά ρυμουλκούμενα, τις μοτοσικλέτες και τους ελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας, και καθορίζει τα στοιχεία που πρέπει να ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο, τις μεθόδους δοκιμών, τα ελαττώματα και την αξιολόγησή τους. Η οδηγία θεσπίζει επίσης ελάχιστες απαιτήσεις για τις εγκαταστάσεις δοκιμών, την κατάρτιση των επιθεωρητών και τους εποπτικούς φορείς. Δεύτερον, η Ιρλανδία, η Κύπρος και η Σλοβακία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων κανόνων σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (οδηγία 2014/46/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά μητρώα οχημάτων με εναρμονισμένο περιεχόμενο, και καθορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση αποτυχημένου περιοδικού τεχνικού ελέγχου. Τέλος, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Σλοβακία και η Τσεχία δεν έχουν θεσπίσει, δημοσιεύσει και κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά του επικαιροποιημένου καθεστώτος για την τεχνική οδική επιθεώρηση εμπορικών οχημάτων (οδηγία 2014/47/ΕΕ). Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες για την τεχνική οδική επιθεώρηση των φορτηγών, των λεωφορείων, των βαρέων ρυμουλκουμένων και των ελκυστήρων μεγάλης ταχύτητας. Η Επιτροπή απέστειλε αυτά τα αιτήματα με τη μορφή αιτιολογημένων γνωμών. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να τα παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ. Επιπλέον, η Κομισιόν κάλεσε την Κύπρο, τη Ρουμανία και τη Τσεχία να κοινοποιήσουν τα εθνικά τους μέτρα για τη μεταφορά των επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών κανόνων σχετικά με τα μέγιστα βάρη και τις μέγιστες διαστάσεις ορισμένων οδικών οχημάτων (οδηγία 2015/719/ΕΕ). Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αφορούν τις διεθνείς μεταφορές, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, η οδηγία εισάγει παρεκκλίσεις για τα βαρέα φορτηγά οχήματα με βελτιωμένες αεροδυναμικές επιδόσεις, καθώς και για εκείνα που κινούνται με εναλλακτικά καύσιμα. Το γεγονός αυτό αποτελεί κίνητρο για τη χρήση καθαρότερων οχημάτων, τα οποία μπορεί να είναι μακρύτερα ή βαρύτερα από τα συμβατικά. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να έχει μεταφερθεί από τα κράτη μέλη ως τις 7 Μαΐου 2017. Όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή όλα τα μέτρα που έλαβαν προκειμένου να εξασφαλίσουν την πλήρη μεταφορά της οδηγίας. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει αυτές τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της ΕΕ. Aναδημοσίευση από:https://www.euractiv.gr/section/periballon/news/afstirotero-elegcho-ton-ochimaton-zita-i-komision/

Read more at: http://www.ioas.gr/download_area/3738/_Austirotero_elegcho_ton_ochimaton_zita_i_Komision_NL_69.htm/
Copyright © ΙΟΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: