Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr4 Δεκ 2009

Έξη τράπεζες στηρίζουν εκστρατεία για την οδική ασφάλεια


20/11/2009Η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) μαζί με έξι ακόμη κορυφαίες αναπτυξιακές παγκόσμιες τράπεζες, δημοσίευσαν κοινή δήλωση για "Μία νέα εναρμονισμένη προσέγγιση για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας". Η ενέργεια αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία της εκστρατείας "Make Roads Safe" του Ινστιτούτου της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου-FIAΗ Παγκόσμια Τράπεζα, η Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η Παν-Αμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης και η Ισλαμική Τράπεζα Ανάπτυξης, εξέδωσαν δήλωση για την "Κοινή προσέγγιση της διαχείρισης της οδικής ασφάλειας", πριν την Υπουργική Διάσκεψη για την οδική ασφάλεια στη Μόσχα.
Η δήλωση δεσμεύει τις τράπεζες για την παγκόσμια ανάπτυξη για να "διασφαλίσουν ότι η οδική ασφάλεια ενσωματώνεται σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού, της κατασκευής, της αξιολόγησης, της λειτουργίας και της συντήρησης των οδικών υποδομών" και επίσης να εργαστούν από κοινού για τις δράσεις που περιλαμβάνουν: - Ενίσχυση διαχείρισης για την οδική ασφάλεια, - Εφαρμογής προσεγγίσεων ασφάλειας στο σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των έργων οδικών υποδομών- Βελτίωση της απόδοσης των μέτρων ασφαλείας, - Κινητοποίηση για περισσότερους και νέους πόρους για την οδική ασφάλεια.
Ο Jamal Saghir, Διευθυντής Ενέργειας, Μεταφορών και Υδάτων της Παγκόσμιας Τράπεζας, εκπροσωπώντας το σύνολο των Τραπεζών τόνισε τα εξής: "Όλες οι Τράπεζες για την Παγκόσμια Ανάπτυξη, είναι αποφασισμένες να διαδραματίσουν πρωτεύοντα ρόλο για την αντιμετώπιση μίας από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες ανάπτυξης, τη δημόσια υγεία στις αρχές του 21ου αιώνα. Ως επαγγελματίες της ανάπτυξης, θα εργαστούμε από κοινού για να περιορίσουμε αυτή την αυξανόμενη επιδημία στους δρόμους στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, υπό έλεγχο κατά την επόμενη δεκαετία. Έχουμε επίσης μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για τη μείωση των τροχαίων και των επιπτώσεων τους".
Η Παγκόσμια Τράπεζα συμφωνεί επίσης με την εκτίμηση της Επιτροπής για τη βελτίωση της Παγκόσμιας Οδική Ασφάλεια στα εξής:Στην ερχόμενη δεκαετία μπορούν να σωθούν πέντε εκατ. ζωές , ενώ μπορούν να περιοριστούν τα 50 εκατ. άνθρωποι από σοβαρούς τραυματισμούς, αν είναι επαρκείς οι πόροι που θα διατεθούν για την πρόληψη των τραυματισμών στους δρόμους.Η κίνηση από τις Παγκόσμιες Τράπεζες Ανάπτυξης που ακολουθεί την διάρκειας τριών χρόνων εκστρατεία του Ιδρύματος της FIA "Make Roads Safe" για την ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, τονίζει την ανάγκη η οδική ασφάλεια να γίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα για τις τράπεζες ανάπτυξης.Στις εκθέσεις της Επιτροπής για το 2006 και το 2009 για "Ασφαλείς δρόμους και ασφαλέστερα οδικά δίκτυα ", που διοργανώθηκε από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη τον Ιούλιο του 2008, η Επιτροπή ζήτησε το τέλος της πολυμερούς χρηματοδότησης για κατασκευή "δρόμων-δολοφόνων " και μεγαλύτερη εναρμόνιση των διαδικασιών για την οδική ασφάλεια και διάλογο μεταξύ των τραπεζών. Χαιρετίζοντας τη δήλωση, ο Λόρδος Robertson, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Παγκόσμια Οδική Ασφάλεια, δήλωσε ότι "οι πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης θα πρέπει να συγχαρούμε για αυτή τη σημαντική πολιτική δήλωση. Είναι μια ισχυρή και σαφή δέσμευση για να φέρει την οδική ασφάλεια σε προτεραιότητα στη λειτουργία των τραπεζών και να αντιπροσωπεύει ακριβώς το είδος της ηγεσίας που η εκστρατεία "Make Roads Safe" ζητά εδώ στην προσπάθειά μας για την προτεινόμενη "Δεκαετία της δράσης". Οι τράπεζες ανάπτυξης μπορεί να είναι μια δύναμη του καλού, δίνοντας το παράδειγμα και να διαμορφώνουν ένα νέο πρότυπο για την οδική ασφάλεια για την επόμενη δεκαετία. Αλλά είναι σημαντικό ότι αυτά τα λόγια για την ενότητα του σκοπού που περιγράφουν, να ακολουθήσουν γρήγορα συγκεκριμένες ενέργειες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και να καταστήσει την πρόληψη των τραυματισμών των οδικών αναπόσπαστο μέρος της ημέρας στην ημερήσια εργασία των τραπεζών σε κάθε επιχειρησιακό επίπεδο".

Δεν υπάρχουν σχόλια: