Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr4 Δεκ 2009

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ κινητοποίηση για την οδική ασφάλεια


Η 1η Παγκόσμια Υπουργική Διάσκεψη για την Οδική Ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα στις 19 και 20 Νοεμβρίου 2009 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, ενέκρινε την Παγκόσμια Διακήρυξη της Μόσχας για την Οδική Ασφάλεια. Η Διακήρυξη προσκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να ορίσει τη δεκαετία 2010-2020 ως «Δεκαετία για Δράση στην Οδική Ασφάλεια».Τα βασικά σημεία της Διακήρυξης είναι τα ακόλουθα:Οι Υπουργοί δεσμεύονται· Να συνεχίσουν την υλοποίηση των συστάσεων της «Παγκόσμιας Έκθεσης για την πρόληψη των οδικών τροχαίων τραυματισμών».· Να ενισχύσουν τον ηγετικό ρόλο των Κυβερνήσεων στην οδική ασφάλεια, περιλαμβανομένης της δημιουργίας ή ενδυνάμωσης ηγετικών και καθοδηγητικών μηχανισμών.· Να καθορίσουν φιλόδοξους, αλλά εφικτούς στόχους μείωσης των θυμάτων και να διαθέσουν τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την επίτευξή τους.· Να καταβάλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών και μέτρων για την προστασία όλων των οδικών χρηστών και, ιδιαίτερα, των ευάλωτων.· Να προωθήσουν την εναρμόνιση της νομοθεσίας και των καλών πρακτικών για την οδική ασφάλεια.· Να ενισχύσουν την επιβολή, καθώς και την ενημέρωση για την υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και να βελτιώσουν τη νομοθεσία σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.· Να ενθαρρύνουν οργανισμούς να συνεισφέρουν ενεργά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην εργασία.· Να ενθαρρύνουν τη συλλογική δράση, μέσω της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων κρατικών Υπηρεσιών, οργανώσεων του συστήματος του ΟΗΕ, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα και της κοινωνίας των πολιτών.· Να βελτιώσουν τις διαδικασίες συλλογής στοιχείων για την οδική ασφάλεια.· Να ενισχύσουν την αποτελεσματική παροχή ιατρικής φροντίδας σε όλα τα θύματα, ανεξαρτήτως της δυνατότητάς τους να καλύψουν τις δαπάνες.Στην Παγκόσμια Διάσκεψη εκπροσωπήθηκαν 150 χώρες, με περισσότερους από 1.000 συνέδρους, πολλές δεκάδες από τους οποίους ήταν οι αρμόδιοι για την Οδική Ασφάλεια. Την Κύπρο εκπροσώπησε ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων και Πρόεδρος του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας κ. Νίκος Νικολαΐδης.
Στο περιθώριο της Διάσκεψης ο κ. Νικολαΐδης είχε επαφές με ομολόγους του.
Από το δικτυακό τόπο της Κυπριακής Κυβέρνησης σε σχέση με την συνάντηση της Μόσχας
Η ανακοίνωση βρίσκεται στη δ/νση
http//www.moi.gov/cy
Εμείς αναρωτιώμαστε ; Την Ελληνική Κυβέρνηση ποιός Υπουργός εκπροσώπησε; Εμείς μήπως έχουμε παρερμηνεύσει τον αριθμό των θυμάτων που χάνονται στους Ελληνικούς δρόμους. Μήπως δεν μας ενδιαφέρει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: