Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Ιουλ 2010

ΟΔΗΓΗΣΗ.. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ-ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΗΝΟΥΔΗΣ

Κύριος στόχος του βιβλίου αυτού είναι να διδάξει ασφαλή οδήγηση. Φιλοδοξεί να παρουσιάσει τις βασικότερες αρχές σωστής οδήγησης του αυτοκινήτου που είναι: η σωστή εφαρμογή του ορίου ταχύτητας, η σωστή τοποθέτηση του αυτοκινήτου στο κατάστρωμα του δρόμου, η εμφανής μας παρουσία γενικά στην κυκλοφορία, έτσι ώστε να υποδηλώνουμε καθαρά τις προθέσεις μας και να μην ξαφνιάζουμε τους άλλους χρήστες του δρόμου, καθώς επίσης και η εξασφάλιση ασφαλών περιθωρίων για την αντιμετώπιση τυχόν κινδύνων που θα εμφανισθούν.
Με απλές περιγραφές των πιο συνηθισμένων κυκλοφοριακών καταστάσεων και το συνδυασμό κειμένου και εικόνας, εισχωρούν βαθμιαία οι κανόνες κυκλοφορίας στο βιβλίο με τρόπο που διευκολύνει την εμπέδωση τους από τον αναγνώστη.
Οδήγηση, κανόνες, συμπεριφορά, πινακίδες, σήμανση, διαγραμμίσεις κ.ά. παίζουν έναν κυρίαρχο ρόλο στη κυκλοφορία.
Η σωστή εφαρμογή τους, όμως, προϋποθέτει κατανόηση της χρήσης τους.
Στα διάφορα κεφάλαια του βιβλίου επεξηγούνται οι κανόνες κυκλοφορίας με ένα καινούργιο τρόπο που άμεσα και ξεκάθαρα υποδηλώνει και το μήνυμα του: ασφαλής οδήγηση του αυτοκινήτου σημαίνει, τελικά, μόνο μερικές, αλλά πολύ βασικές αρχές, παρά την πληθώρα κανόνων και σημάτων. Αν εμπεδώσει κανείς και εφαρμόσει σωστά αυτές τις πολύ απλές και βασικές αρχές, δεν χρειάζεται να ξέρει πολλά περισσότερα. Είναι αρκετά για να του εξασφαλίσουν μία ευχάριστη και ασφαλή οδήγηση.
Στο βιβλίο αυτό, επίσης, περιγράφεται η σχέση κι εξάρτηση του κοινωνικού συνόλου από το αυτοκίνητο. Πέρασε πολύς καιρός από τότε που το αυτοκίνητο και η οδήγηση αποτελούσαν προσωπική υπόθεση του καθενός. Στη σημερινή μας εποχή, η κατάσταση μεταβλήθηκε ριζικά και η χρήση του αυτοκινήτου, με όλα τα θετικά και αρνητικά της, προϋποθέτει την συνειδητοποίηση του ρόλου του οδηγού. Το ερώτημα είναι: μπορούμε να διδαχθούμε και να μάθουμε να χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο, έτσι ώστε το τίμημα να μην είναι τόσο ακριβό σε ατυχήματα με τραυματίες και νεκρούς, καθώς επίσης και σε περιβαντολλογική καταστροφή "Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η προσωπική συμβολή του κάθε οδηγού ".
Το βιβλίο αναφέρεται σε τέτοιου είδους ερωτήματα και δίνει στοιχεία, ώστε ο καθένας μας να βγάζει τα δικά του συμπεράσματα και να διαμορφώνει, μετά από ώριμη σκέψη, την σωστή οδήγηση και χρήση του αυτοκινήτου.
Γενικά η οδήγηση είναι μία από τις ευχάριστες ασχολίες του σύγχρονου ανθρώπου. Βασικό, όμως, είναι να μην υποτιμούμε τις δυσκολίες χειρισμού. Δεν είναι, όπως συνήθως λέγεται, ότι τα ευχάριστα πράγματα μαθαίνονται εύκολα, ούτε και αποκτά κανείς τον βαθμό δεξιοτεχνίας που θα τον κάνει άτρωτο από ενδεχόμενο κίνδυνο ατυχήματος.
Το βιβλίο απευθύνεται σε όλους εκείνους που σκέπτονται να αποκτήσουν δίπλωμα οδήγησης. Αποτελεί, επίσης, και ένα ευχάριστο ανάγνωσμα για τους έμπειρους οδηγούς, που μπορούν να πάρουν απαντήσεις σε ερωτήματα που πιθανόν να τους έχουν δημιουργηθεί. Αν επιμείνουν και θέλουν να καταλάβουν ότι η χρήση και η χρησιμότητα του αυτοκινήτου πρέπει να γίνεται με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και όχι μόνον του ατομικού, τότε στο βιβλίο αυτό έχουν βρει το υλικό εκείνο που θα τους βοηθήσει να αναθεωρήσουν υφιστάμενες συμπεριφορές και να υιοθετήσουν μία πιο ασφαλή συμπεριφορά στη δημόσια κυκλοφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: