Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr18 Φεβ 2013

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής

Προς: κ. Ταγαρά Νικόλαο
 Πρόεδρο και Μέλη της  Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής


Αξιότιμοι Κύριοι

Η  ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ( Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων ) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ιδρύθηκε στις 6 Ιουνίου 2004 από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών, όπως επιστήμονες από διαφόρους χώρους, θύματα και συγγενείς τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και απλώς ενδιαφερόμενα άτομα, ύστερα από πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, χάνοντας  το γιό της, 19 χρόνων πρωτοετή φοιτητή (πεζός σε πεζοδρόμιο) από τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα, που προκλήθηκε από ασυνείδητο οδηγό, υπό την επήρεια αλκοόλ, οδηγώντας με υπερβολική ταχύτητα.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ είναι:
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων ( Federation Europeenne des Victims de la route- F.E.V.R ) που είναι ειδικός σύμβουλος του Ο.Η.Ε/Π.Ο.Υ.
  • Υποστηρίζει την Παγκόσμια πρωτοβουλία « MAKE ROADS SAFE
  •  Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020
  • Έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας 2008-2011 & 2011-2013 για λιγότερα θύματα στους δρόμους
  •  Μέλος της Global Alliance for Road Safety
  •  Μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ρόδου
  • Ιδρυτικό Μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου «SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ» και Συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου του Ιδιωτικού τομέα, αλλά και με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και φορείς.
Στόχοι της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ:
     Η υποστήριξη των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων από ομάδα συμβούλων( νομικών, εκπαιδευτικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, συγκοινωνιολόγων και πολιτικών μηχανικών) και η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων (ηθική υποστήριξη).
     Η υποστήριξη, η ανάληψη και η προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια
     Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.  
Ποιες είναι οι δραστηριότητές της
● Συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών, στην ευαισθητοποίηση, και στην πρόληψη των τροχαίων δυστυχημάτων
● Παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική, Κοινωνική Υποστήριξη και οικονομική όποτε μας ζητηθεί ανάλογα με τις δυνατότητές μας.
 Έχει διοργανώσει ημερίδες με εισηγητές Καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Φορέων από το χώρο της Οδικής Ασφάλειας από την Ελλάδα και την Ε.Ε, Εκθέσεις φωτογραφίας ( Άγγλου Paul Klarke, και Ελλήνων), προβολές ντοκιμαντέρ, δράσεις σε ανοικτούς χώρους, διδασκαλία σε σχολεία Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας για 4η χρονιά, έχει ανεβάσει τον Καραγκιόζη σε διασκευή “Ο Καραγκιόζης κυκλοφορεί και τραγουδά από το Βιβλίο που έχει εκδώσει “Κυκλοφορώ και Τραγουδώ”, έχει εκδώσει έντυπα ελληνικά και αγγλικά, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά σποτ, αρθρογραφεί σε τοπικά περιοδικά, έχει διοργανώσει μαθητικούς  καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς και έργα των μαθητών κοσμούν το ετήσιο ημερολόγιο, διαγωνισμό εκθέσεων όλων των βαθμίδων με θέμα την οδική Ασφάλεια, σεμινάρια σε κέντρα νεοσυλλέκτων, ομιλίες σε Συλλόγους, συμμετέχει σε όλες τις Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Οδική Ασφάλεια, τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων από το 2005,(ο O.H.E την  αναγνώρισε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του στις 26 Οκτωβρίου 2005) με εκδηλώσεις ανάλογες.
 Η συνεργασία μας  με Ευρωπαϊκούς και Παγκόσμιους Οργανισμούς είναι διαρκής. Χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τη συμμετοχή μας στην 1η Παγκόσμια Συνάντηση των Μ.Κ.Ο Οδικής Ασφάλειας στις Βρυξέλλες  2009, προσκεκλημένοι από τον ΠΟΥ, σε συνέδρια της Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας, στις ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις της F.E.V.R μας βοηθά να παρακολουθούμε τις αποτελεσματικές πρακτικές των χωρών στην πρόληψη και στη μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και πως μπορούν να προσαρμοστούν και να εφαρμοστούν στη χώρα μας και στην περιοχή μας.
● Στο πρόσωπο της Προέδρου Καρύδη Ελένης  η οποία και ανακηρύχτηκε το “Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2011 στα Δωδεκάνησα” από την εφημερίδα της Ρόδου «Δημοκρατική», τιμάται η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ για τη συνεχή παρουσία της με το μοναδικό στόχο την πρόληψη και τη  μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.
Γνωρίζουμε ότι το θέμα της Οδικής Ασφάλειας είναι πολύπλοκο, δεν βρίσκεται στην ατζέντα των εκάστοτε Κυβερνήσεων και των αρμοδίων αρχών παρά μόνο ως εξαγγελίες που στην πορεία ποτέ δεν υλοποιούνται.
Απόδειξη γι' αυτό, αποτελεί το ότι η χώρα μας είναι 1η μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε σε θανάτους από τροχαία δυστυχήματα.
Για να επιτευχθεί ο στόχος χρειάζεται μια καθολική προσπάθεια. Η μείωση των ανθρώπινων ζωών μέσω της εφαρμογής της πολιτικής βούλησης είναι μια πρόκληση για την Ελλάδα για τη Δεκαετία Δράσης  Οδικής Ασφάλειας 2011-2020 την οποία και στηρίζουμε.
Στη μεγάλη και εντατική προσπάθεια που καταβάλλουμε για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση, την αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς  των πολιτών και στην κυκλοφοριακή αγωγή των νέων, των αυριανών συνειδητοποιημένων οδηγών έχουμε αναπτύξει καινοτόμες δράσεις για την περιοχή μας.
Η συνεχής δραστηριοποίησή μας κάνει εντατική την ανάγκη να εμπλουτίζουμε τις δράσεις μας, το υλικό και τα μέσα που χρησιμοποιούμε, προκειμένου να έχουμε την δυνατότητα να ενημερώσουμε όσο γίνεται μεγαλύτερο πληθυσμό στο νησί της Ρόδου αλλά  και στα άλλα νησιά του Νοτίου Αιγαίου,  με μέσα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης ασφαλούς οδήγησης. Η σύγχρονη έννοια της οδικής ασφάλειας.

Η Οδική Ασφάλεια δεν είναι πλέον τεχνικός όρος. Έχει αποκτήσει βιοτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Είναι επιστήμη. Είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα. Το δικαίωμα όταν σου τηλεφωνούν κάποια  πρωινή, απογευματινή,  νυχτερινή ώρα να μην είναι από την εντατική του Νοσοκομείου  για να σου αναγγείλουν ότι το παιδί σου εισήχθη πριν από λίγο ή ακόμη ότι χειρότερο και τραγικό.
 Αποτελεί πλέον αξίωμα: η Οδική Ασφάλεια είναι δείκτης του Πολιτισμού μιας χώρας. Τόσο ο κάτοικος αυτής της χώρας, αυτής της περιοχής , όσο και οι ξένοι επισκέπτες κρίνουν την πολιτιστική μας στάθμη από το πόσο ασφαλείς αισθάνονται, όταν κυκλοφορούν στους δρόμους μας. Από αυτή την άποψη κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται περήφανος, αφού η χώρα μας μετά την διεύρυνση της Ε.Ε, καταλαμβάνοντας μία από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27,  με περίπου 1.300 νεκρούς ετησίως. Το χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα οφείλεται στο γεγονός ότι τα οδικά ατυχήματα ποτέ δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς αποτελεσματικά.

Η σημερινή εικόνα.

Οι διεθνείς στατιστικές παρουσιάζουν τη χώρα μας, ως χώρα με υψηλούς δείκτες νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιδιώξουμε και να εναρμονιστούμε με το Μ.Ο της Ε.Ε και αυτό που θα πρέπει να γίνει σύντομα στη χώρα μας να τεθεί ο στόχος: το «Vision Zero» που θα πει «κανένας νεκρός από τους τροχούς», να αναπτύξουμε το Στρατηγικό Σχέδιο για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα 2011-2020 (Καθηγητής Ε.Μ.Π κ.Γ. Κανελλαΐδης Γεώργιος) Η αντιμετώπιση των θεμάτων οδικής ασφάλειας γίνεται με συστημική προσέγγιση (και όχι με αποσπασματική θεώρηση των επιμέρους θεμάτων), λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέρη του συστήματος της οδικής κυκλοφορίας είναι αλληλένδετα και αλληλοεπηρεάζονται. Η κύρια ευθύνη για την Οδική Ασφάλεια ανήκει στους αρμόδιους για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του Συστήματος της Οδικής Κυκλοφορίας. Το οδικό δίκτυο, ειδικά στην περιφέρεια, ανύπαρκτος ο εκσυγχρονισμός προδιαγραφών σχεδιασμού και μελέτης οδών με υιοθέτηση των αρχών του «Ασφαλούς Συστήματος» για ένα συγχωρητικό οδικό περιβάλλον με εγγενή ασφάλεια. Οι δείκτες φροντίδας των τραυματιών μαρτυρούν ότι το ΕΣΥ πρέπει να εναρμονίσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του με τον Μ.Ο της Ε.Ε.. Εάν αυτό επιτευχτεί υπολογίζεται, ότι θα αποφευχθούν μέχρι και 43% από τους προλήψιμους θανάτους. Ανθρώπινα δράματα εκτυλίσσονται και μεταξύ των αναπήρων ( κατά κανόνα νεαρής ηλικίας ), καθώς η τραγική ανεπάρκεια του κράτους στον τομέα της αποκατάστασης οδηγεί σε αυξανόμενο αριθμό αναπήρων που, είτε αγωνίζονται στο οικογενειακό τους περιβάλλον κάτω από δραματικές συνθήκες, είτε ρευστοποιούν την περιουσία τους  για να πληρώσουν για λίγους μήνες παραμονής σε κέντρα του εξωτερικού.

 Στη χώρα μας δεν υφίσταται υπηρεσία για να πληροφορήσει ή να υποστηρίξει (κοινωνικά, ψυχολογικά, νομικά) τα θύματα των Τροχαίων δυστυχημάτων ή τις οικογένειές τους που ξαφνικά βυθίζονται στη δυστυχία, υποβαθμίζεται η ποιότητα της ζωής τους, είτε γιατί έχασαν ένα μέλος τους, είτε γιατί απέκτησαν ένα άτομα με αναπηρία στο σπίτι. Αυτή την υπηρεσία προσπαθεί να καλύψει η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ, μεταφέροντας πρακτικές αντίστοιχων φορέων της Ε.Ε στην Παιδεία, εκεί που θα έπρεπε να εργαστούμε εντατικά για την προετοιμασία της νέας
γενιάς πεζών και οδηγών. Το ζήτημα της κυκλοφοριακής αγωγής έχει αφεθεί στην τύχη του, παρά τις επισημάνσεις των εκάστοτε Υπουργών, κου Κανελλαϊδη Γ. καθηγητή του Ε.Μ.Π  και των θέσεων και προτάσεων του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας του ΤΕΕ  και εγγράφων της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ προς τους  Υπουργούς Παιδείας από το 2005. Απόδειξη το γεγονός ότι στον σχεδιασμό του «Νέου Σχολείου» από την τότε Υπουργό  Παιδείας,  δεν αναφέρθηκε  ο όρος κυκλοφοριακή αγωγή, στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση.

Θα πρέπει να αναφερθούμε και στον τρόπο που απονέμεται δικαιοσύνη στον τομέα των Τροχαίων Δυστυχημάτων,  όταν ο μέσος όρος διεθνώς για θανατηφόρο είναι φυλάκιση 20 μηνών. Στην χώρα μας, ακόμη και στην περίπτωση πρόκλησης δύο θανάτων ο δράστης δεν φυλακίζεται, γιατί θεωρείται ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Η δικαιοσύνη πρέπει να ενταχθεί στους φορείς πρόληψης των Τροχαίων δυστυχημάτων- Εγκλημάτων.

Αναφέρουμε κάποιες από τις κυριότερες αδυναμίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα.

• Μη κατανοητό - αποδεκτό από την κοινωνία ότι η Οδική Ασφάλεια είναι επιστήμη.
• Χαμηλό επίπεδο Παιδείας Οδικής Ασφάλειας.
• Αποτυχία στην ουσιαστική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.
• Ασάφεια καθηκόντων και ευθυνών στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των  αναγκαίων μέτρων.
• Μη εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη βελτίωση της οδικής  ασφάλειας.
• Το ΕΣΟΑ και η Ειδική Επιτροπή της Βουλής δεν έχουν ως πλαίσιο αναφοράς το Στρατηγικό Σχέδιο.

α. Τι προκαλεί το μεγάλο αριθμό «Δυστυχημάτων». Πρωταρχική αιτία πρόκλησης των δυστυχημάτων είναι η μεγάλη παραβατικότητα. Ακόμη και εκεί όπου ο κακός δρόμος παρεμβαίνει ως «συνένοχος» της πρόκλησης δυστυχήματος, στην πραγματικότητα, κάποια παράβαση ευθύνεται. Ο Έλληνας οδηγός, σχεδόν βέβαιος ότι δεν γίνεται αντιληπτός, παραβιάζει θεμελιακούς κανόνες του Κ.Ο.Κ.

β. Τι φταίει για την ως τώρα αναποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης.
Η χαλαρότητα της πολιτικής βούλησης, ως απόδειξη ότι η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου που ενεργοποιήθηκε  και πάλι μετά από 1 ½ χρόνο αδράνειας. Το 1996 δημοσιεύτηκε το πόρισμα της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την αντιμετώπιση των Τροχαίων Δυστυχημάτων. Τον Ιούνιο του 1997 κυκλοφόρησε από το τότε Υπουργείο Μεταφορών, ένα συνοπτικό σχέδιο νόμου για τη συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ). Ξαφνικά, έπαψε να γίνεται συζήτηση, το Ν.Σ δεν πέρασε ποτέ από την Βουλή και δύο χρόνια αργότερα εκπονήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2000-2006 και 2006-2010, παρουσιάζοντας απόκλιση 50% από τους στόχους. Με απλά λόγια, ήταν μια γενική προτροπή «Κάντε κάτι για την Οδική Ασφάλεια με ό,τι μέσα διαθέτετε», σε αντίθεση με χώρες της Ε.Ε που κατέκτησαν το στόχο  50% στο πλαίσιο της Παγκόσμιας εκστρατείας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων, θέτοντας εκ νέου στόχους  για τη δεκαετία 2011-2020.
Επίσης, άλλη κακοδαιμονία είναι η Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ). Βασισμένη σε μια απηρχαιωμένη μεθοδολογία, δεν παρέχει τα ποιοτικά εκείνα στοιχεία που επιτρέπουν στους ασχολούμενους με τα Τροχαία Δυστυχήματα, να εξάγουν τα συμπεράσματα και να δράσουν ανάλογα. Εξάλλου η Ελληνική  Στατιστική των Τροχαίων σταματά ουσιαστικά στην πόρτα του Νοσοκομείου. Ο οδηγός Ι.Χ, μοτοσικλέτας που υπέστη βαριά Κ.Ε.Κ, θύματα  από εγκληματική συμπεριφορά οδηγού, που καταλήγουν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, δεν περιλαμβάνονται στα θύματα Τροχαίων. Σε όλες τις χώρες με υψηλή στάθμη φροντίδας, τα στοιχεία για τους επιτόπου νεκρούς συμπληρώνονται από το μητρώο τραύματος (αρμοδιότητα του Υπουργείου Υγείας) που παρακολουθεί την εξέλιξη και έκβαση των τραυματισμών και παρέχει πληροφορίες για τη συνεχή βελτίωση και καλύτερα αποτελέσματα.

γ. Η έλλειψη επένδυσης στην Οδική Ασφάλεια.
Ένα σοβαρό, φιλόδοξο και αποτελεσματικό πρόγραμμα εναρμόνισης με τις χώρες της Ε.Ε δεν μπορεί να γίνει, όταν απουσιάζει  η ισχυρή πολιτική βούληση, το σταθερό πλαίσιο διοίκησης, ο συντονισμός όλων των φορέων, η συμμετοχή των πολιτών, η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων και η επαρκής χρηματοδότηση. Εξάλλου, το κοινωνικοοικονομικό κόστος μόνο για τους νεκρούς στην Ελλάδα είναι 4-5 δισεκατομμύρια ευρώ-επίσημη εκτίμηση για την απώλεια ζωής, χωρίς να υπολογιστούν οι δαπάνες για εγχειρήσεις, νοσηλείες, επισκέψεις σε Νοσοκομεία, αποζημιώσεις, αναπηρίες κλπ.

δ. Η απραξία ορισμένων Υπουργείων.

* Το Υπουργείο Υγείας δεν έχει αναγνωρίσει το μέγιστο αυτό πρόβλημα δημόσιας υγείας. Τα Τροχαία Δυστυχήματα, είναι ήδη η πρώτη αιτία θανάτου στις ηλικίες 15-44 ετών, καθώς 116.000 περίπου  εισαγωγές γίνονται ετησίως στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων. Δεν συζητάμε, βέβαια, για την πρόληψη, όπου το Υπουργείο Υγείας δεν έχει καμία δραστηριότητα, ενώ θα έπρεπε να το απασχολεί.
* Το Υπουργείο Παιδείας: είναι επιτακτική ανάγκη να ευαισθητοποιηθεί και να θεωρήσει και δικό του έργο τη διαφύλαξη της ζωής και της ακεραιότητας των παιδιών του με  ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής, αντιγράφοντας προγράμματα από χώρες της Ε.Ε, ετοιμάζοντας τους αυριανούς υπεύθυνους πολίτες-οδηγούς. Η έννοια της ‘Παιδείας Οδικής Ασφάλειας’ αναφέρεται στις αξίες, στις στάσεις και στις συμπεριφορές, όχι μόνο των μεμονωμένων ατόμων, αλλά και της οικογένειας, της κοινότητας, των επικεφαλής των δραστηριοποιούμενων οργανισμών και φορέων, των  οργάνων λήψης απόφασης, των μελών του κοινοβουλίου και της Κυβέρνησης.
* Το Υπουργείο Προστάτη του Πολίτη: παρά τις αδυναμίες του, υπήρξε ουσιαστικά ως τώρα «ο μοναχικός καβαλάρης» της Οδικής Ασφάλειας, πάσχοντας από έλλειψη προσωπικού και μέσων, και παρά τις κατά καιρούς εξαγγελίες για ορθότερη κατανομή του.
*Το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: δεν έχει σχεδιάσει ποτέ στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών προκειμένου να υπάρξει ομοιογένεια στην αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων που αφορούν το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή, τις παρεμβάσεις την συντήρηση και γενικά την καταγραφή όλων εκείνων των στοιχείων προκειμένου να δίδεται ένα οδικό δίκτυο το οποίο θα είναι συγχωρητικό για τον χρήστη και θα παρέχει ασφάλεια στους οδηγούς.
* Το Υπουργείο Εσωτερικών: δεν έδωσε την ευκαιρία σε Περιφέρειες και Δήμους να αναπτύξουν προγράμματα, με στόχο την συνειδητοποίηση των πολιτών στα πρότυπα  των ευρωπαϊκών χωρών  όπου εφαρμόστηκαν από άποψη οδικής ασφάλειας, μέτρα άμεσης απόδοσης επιτυχώς σε αναπτυγμένες χώρες. Επισημαίνεται ότι για όλες τις δράσεις  και  για την άμεση απόδοση του  προγράμματος, θα πρέπει να είναι απαραίτητη η πρόβλεψη για καλή και αποτελεσματική συνεργασία μέσα σε ένα πλαίσιο σαφώς καθορισμένων ρόλων και αρμοδιοτήτων.

Μέτρα άμεσης απόδοσης
• Θεσμοθέτηση της Διυπουργικής Επιτροπής και της Ειδικής Γραμματείας υπαγόμενης  στον Πρωθυπουργό, όπως στην Ευρώπη.  (Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας 2011-2012 Καθηγητής Ε.Μ.Π  κ Γεώργιος Κανελλαΐδης).
• Ενίσχυση της επιτήρησης της κυκλοφορίας -αστυνόμευση- εξοπλισμός (συμμόρφωση με τους Κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας- Αστυνόμευση με ηλεκτρονικά  μέσα- αντικατάσταση αλκοολομέτρων, τα οποία είναι πάνω από μια δεκαετία- αύξηση του προστίμου  στις επικίνδυνες παραβάσεις του Κ.Ο.Κ- αντικατάσταση των Αστυνομικών γραμματειακής υποστήριξης με προσωπικό, όπου εντάσσεται στη διαδικασία διαθεσιμότητας –κινητικότητας.
• Καθιέρωση μαθήματος Κυκλοφοριακής Αγωγής (Περιεχόμενο και πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαίδευσης οδικής ασφάλειας για παιδιά και νέους μέχρι 17 ετών. Η εκπαίδευση οδικής ασφάλειας πρέπει να εντάσσεται στο σχολικό πρόγραμμα κατ’ ελάχιστο είκοσι ώρες τον χρόνο στα Νηπιαγωγεία, στα Δημοτικά και στα Γυμνάσια και  να αναφέρεται σε πεζούς, ποδηλάτες, οδηγούς δικύκλων, μελλοντικούς οδηγούς και επιβάτες.
• Ταχεία ενσωμάτωση της Eυρωπαϊκής Oδηγίας (2008/96/ΕΚ) για την διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών στην οποία προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία με το Π.Δ.104/2011, αναφέρεται ότι ο Έλεγχος Οδικής Ασφάλειας (Ε.Ο.Α.) εφαρμόζεται σε υπό μελέτη ή κατασκευαζόμενα οδικά έργα ενώ η Επιθεώρηση Οδικής Ασφάλειας - Επ.Ο.Α. εφαρμόζεται σε υφιστάμενο οδικό δίκτυο.
• Εφαρμογή της Νομοθεσίας για τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες.
• Παρεμβάσεις χαμηλού κόστους και άμεσου αποτελέσματος στα επικίνδυνα σημεία του δημοτικού, επαρχιακού, εθνικού  οδικού δικτύου και προστασία των ευάλωτων ηλικιών.
• Υλοποίηση βελτιωτικών επεμβάσεων στις θέσεις που εντοπίστηκαν από τους Ελέγχους και τις Επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας. Να υπάρξει συντονισμός και εξειδίκευση δράσης ανά Υπουργείο για το οδικό περιβάλλον καθώς και εντοπισμός και επεμβάσεις σε επικίνδυνες θέσεις σ΄ ολόκληρο το οδικό δίκτυο της χώρας και της περιοχής μας.
• Προετοιμασία των νέων οδηγών: με βιωματική διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής- αναβάθμιση της εκπαίδευσης των νέων οδηγών και των εκπαιδευτών. Η νέα Υ.Α 552/88 η οποία αντικατέστησε την Υ.Α 58930 και έχει ισχύ από τις 19/1/2013 ουδόλως αναβαθμίζει την εκπαίδευση – εξέταση των υποψηφίων οδηγών καθώς παραμένουν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης το ίδιο δηλαδή εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές χωρίς να προσφέρει στην οδική ασφάλεια- μείωση του κόστους απόκτησης διπλώματος όλων των κατηγοριών οχημάτων.
 • Ανασφάλιστα αυτοκίνητα:  Το φαινόμενο έχει ενταθεί στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η συμπεριφορά των οδηγών είναι, τώρα, πιο άθλια από ποτέ. Τα αυτοκίνητα είναι παραμελημένα και ανασφάλιστα. Είναι επιβεβλημένο να γίνουν: η μείωση των ασφαλίστρων και η εγγύηση από την ασφαλιστική επιχείρηση για την αποζημίωση σε περίπτωση επέλευσης κινδύνου που περιγράφεται στο ασφαλιστικό συμβόλαιο- δηλαδή, να αποφεύγονται οι αθέμιτες και καταχράστηκες πρακτικές που ακολουθούνται ακόμη και από συνεργάτες ασφαλιστικών εταιριών-να έχει έμπρακτη εξυπηρέτηση ο ασφαλιζόμενος ανεξάρτητα του τρόπου ασφάλισης του οχήματος από τους υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιριών- με ένα ασφάλιστρο ανάλογο της παρούσας κατάστασης.       
• Επικουρικό Κεφάλαιο: Πρόσφατες αποφάσεις δικαστών κρίνουν αντισυνταγματικές και ανεφάρμοστες τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4092/2012 περί  Επικουρικού Κεφαλαίου. Ειδικότερα:
α) ως προς την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Οδηγιών,
β) ως προς τον περιορισμό της Ευθύνης του Ε.Κ, μέχρι του ύψους των 6.000 €,
γ) ως προς τον περιορισμό της οφειλόμενης ευθύνης από το Ε.Κ αποζημίωσης του
παθόντος σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας,
δ) ως προς την αναδρομική κατάργηση των ενοχικών αξιώσεων.
Όλα αυτά είναι αντίθετα προς τις οδηγίες  του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συντάγματος. Ομοίως, οι προαναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4092/2012 προσβάλλουν και την συνταγματική κατοχυρωμένη αρχή της αναλογικότητας, καθώς προβλέπονται μέτρα που δεν είναι αναγκαία, ούτε πρόσφορα για την προστασία του Ε.Κ και την αποζημίωση των παθόντων από τροχαία δυστυχήματα, αφού το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα θα μπορούσε να επιτευχτεί  με την προληπτική επιτήρηση  και τον έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών, αλλά και την μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα.

Ο Υπουργός Οικονομικών σε ερώτηση συναδέλφου σας, απάντησε,  πως «οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4092/2012 (ΦΕΚ Α΄220), έχουν ως στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, ώστε να συνεχίσει να εκπληρώνει το κοινωνικό του έργο.»
Ο Υπουργός Οικονομικών θα έπρεπε, προτού νομοθετήσει, να ακούσει όχι μόνο τις απόψεις των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών και της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, αλλά και κάποιου φορέα, που θα εκπροσωπούσε τα θύματα. Ωστόσο, αυτό δεν κρίθηκε ποτέ αναγκαίο ή σκόπιμο να κληθεί, ο φορέας προκειμένου να παρουσιάσει την άποψη του.

  «Άμεση Βοήθεια στα Θύματα Τροχαίων Δυστυχημάτων». 
→ Μονάδες επέμβασης του Ε.Κ.Α.Β.
→ Σώμα ειδικευμένων νοσηλευτών για τα τροχαία δυστυχήματα .
→ Ριζική αλλαγή της επέμβασης στον τόπο του ατυχήματος και του στατιστικού φυλλαδίου ατυχημάτων
→ Εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες
→ Δημιουργία ειδικών κέντρων εξυπηρέτησης-βοήθειας  των θυμάτων, όπου να δικαιούνται λάβουν εξειδικευμένη βοήθεια και συμβουλές στο ιατρικό, κοινωνικό, ψυχολογικό και νομικό πεδίο, ώστε να μη μετατραπεί η χώρα σε λαχειοφόρος αγορά από το κέντρο προς την περιφέρεια και αντίστροφα. Πάντα, με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
→ Ψυχολογική υποστήριξη για τα θύματα και τις οικογένειές τους (προσεχώς θα υλοποιήσει η ΕΥΘΥΤΑ).
→ Εκπαίδευση προσωπικού μονάδων υγείας –τροχαία –αναγγελία συμβάντος (προσεχώς θα υλοποιήσει η ΕΥΘΥΤΑ). 
→ Ανάπτυξη του Μητρώου Τραύματος στα Νοσοκομεία για τη συμπλήρωση του κενού της Στατιστικής και την εξαγωγή πολύτιμων συμπτωμάτων. Συστηματική καταγραφή στατιστικών στοιχείων Ανάπτυξη και συντήρηση βάσης δεδομένων οδικών συμβάντων με στοιχεία που αφορούν τις επικρατούσες συνθήκες. Τακτική δημοσιοποίηση του αριθμού των ελέγχων και των αποτελεσμάτων. Επιτακτική ανάγκη η ίδρυση ινστιτούτου μελετών και στατιστικών ελέγχων κατά το πρότυπο
της Γερμανίας.
→ Ριζική αλλαγή της επέμβασης στον τόπο του ατυχήματος και του στατιστικού φυλλαδίου ατυχημάτων.
→ Αξιολόγηση της ανάγκης να βρούμε κανόνες για την αλλαγή Ποινικής Νομοθεσίας και Ποινικής ευθύνης για τα αδικήματα που σχετίζονται με την οδική κυκλοφορία εισάγοντας την προβλεψιμότητα και την πιθανή απάτη, όχι μόνο στις συμπεριφορές του οδηγού, αλλά και σε άλλα είδη, όπως οι προσωπικές ευθύνες όσον αφορά τη συντήρηση του οδικού δικτύου, την κατασκευή και λειτουργία δρόμων και υποχρέωση συντήρησής του. Ψύχραιμη, κλιμακούμενη αναμόρφωση του συστήματος ποινών.
→ Εκπαίδευση των προανακριτικών υπαλλήλων για το τροχαίο δυστύχημα και εξοπλισμός τους με όργανα μέτρησης.
 Έλεγχος για τα έσοδα του Κράτους από τα Τέλη Κυκλοφορίας  και  από τους σταθμούς διοδίων και ποια ποσά διατίθενται για την συντήρηση- βελτίωση  του οδικού δικτύου.
→ Έλεγχος για τα έσοδα των Δήμων από τις παραβάσεις του Κ.Ο.Κ, πως εκταμιεύονται και πώς αυτά  διατίθενται  για την συντήρηση - βελτίωση του οδικού δικτύου.
→ Στην οδήγηση κατόπιν χρήσης των ναρκωτικών ουσιών, να αφαιρείται η άδεια οδήγησης για πάντα, όπως  γίνεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
→ Ανάπτυξη συστήματος αποκατάστασης– υποστήριξης των τραυματιών και αναπήρων.
→ Καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Μνήμης των Θυμάτων( Αθήνα, 23 /12/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,Αρ. Πρ.: Π2α/ΓΠ: 140816 Υφυπουργός Μ. Μπόλαρης ). Η Τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, ως ημέρα την οποία ανεγνώρισε ο Ο.Η.Ε με την 60/26-10-2005 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και κάλεσε τις Κυβερνήσεις των χωρών μελών να την αναγνωρίσουν. Επαναλαμβάνουμε πως η ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου από  το  2005 τιμά την Ημέρα Μνήμης,  ως Ημέρα Δράσης, Μνήμης και Αφύπνισης.

Προϋποθέσεις για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.

Έχοντας περάσει από τον πικρό δρόμο της απώλειας του παιδιού μου, χωρίς την δική του υπαιτιότητα, αλλά λόγω της ανευθυνότητας και επιπολαιότητας της εγκληματικής συμπεριφοράς του οδηγού, και δραστηριοποιούμενη, εννέα χρόνια στην ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ ως πρόεδρος, πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα μεσοπρόθεσμα να μειωθούν τουλάχιστον κατά 50% τα τροχαία δυστυχήματα στη χώρα μας, κυρίως τα θανατηφόρα.
 Αρκεί να υπάρξει:
• εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης,
• ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.

Σας παραθέσαμε συνοπτικά την αποτύπωση της σημερινής εικόνας της Οδικής Ασφάλειας στην χώρα μας, μερικές από τις σκέψεις μας και προτάσεις για μια ολοκληρωμένη πολιτική, προκειμένου να βελτιωθεί ο οδικός πολιτισμός μας, να σωθούν ζωές και να αποφευχθούν οι αναπηρίες. Όλα αυτά είναι δοκιμασμένα σε χώρες, όπου με τη συνεπή εφαρμογή τους και την πολιτική βούληση, επιτεύχθηκαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης, σας παραθέτουμε τις σκέψεις – απορίες μας για την Εθνική Οδό Ρόδου - Λίνδου.
Ο θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός από κανένα. Δεν ανήκει στα «φυσικά αίτια».
Οφείλεται σε έλλειμμα του συστήματος και μπορεί να αποφευχθεί, αρκεί η Πολιτεία να θελήσει και να υποστηρίξει με σοβαρότητα, συνέπεια και διάρκεια τον Οδικό Πολιτισμό.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας, διαθέτοντας εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό δυναμικό συνδεδεμένο με 20 και πλέον Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες Οργανώσεις,  δραστηριοποιείται  στη Ρόδο με σκοπό την ενημέρωση,  ευαισθητοποίηση πολιτών και φορέων στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κυκλοφοριακή αγωγή και  στην υποστήριξη των θυμάτων.
Κλείνοντας, σας υπενθυμίζουμε την ρήση του Αμπέρ Καμύ, που η τραγική ειρωνεία τον κατέταξε στα θύματα τροχαίου: «Ο πιο παράλογος τρόπος για να πεθάνεις είναι το τροχαίο».
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας για την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων και του ανθρώπινου πόνου.                                                      

Δεν υπάρχουν σχόλια: