Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr1 Δεκ 2017

SOS Τροχαία Εγκλήματα: Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής Ν. Βούτση

Την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και με αφορμή την επερχόμενη Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων, κατόπιν αιτήματος μας ο Πρόεδρος της Βουλής κος Ν. Βούτσης δέχθηκε αντιπροσωπεία του συλλόγου μας στην οποία συμμετείχαν οι Γ. Κουβίδης –πρόεδρος, Φ. Καρυδάκης – αντιπρόεδρος, Α. Κρητικός – γραμματέας και Μ. Σταυρουλάκης μέλος του Δ.Σ του SOS Εγκλήματα. Στη συνάντηση συμμετείχαν η αντιπρόεδρος της Βουλής κα Τ. Χριστοδουλοπούλου και ο γενικός γραμματέας της Βουλής κος Κ. Αθανασίου.
Από την μεριά μας αναλύθηκε η κατάσταση που επικρατεί στο ζήτημα της οδικής αν-ασφάλειας και της έλλειψης σεβασμού και Δικαιοσύνης για τα θύματα των τροχαίων. Στη διεξοδική συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, ανάμεσα σε άλλα ζητήσαμε:
– την παρέμβαση του Προέδρου ώστε να υπάρξει συντονισμός των εμπλεκομένων στα ζητήματα υπουργείων ώστε να σταματήσουν μονόπλευρες ή αλληλοσυγκρουόμενες πρωτοβουλίες κα να ξεκινήσει μια συνολική ουσιαστική συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και πρώτα απ όλα τους συλλόγους που εκπροσωπούν θύματα που θα οδηγήσει στη λήψη δέσμης ουσιαστικών και αποτελεσματικών μέτρων.
–  να εξεταστεί άμεσα η αναβάθμιση της επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής ώστε να έχει αποφασιστικό λόγο σε όλα τα νομοσχέδια που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την οδική ασφάλεια και τα δικαιώματα των θυμάτων.
– να εκδοθεί από την Βουλή το εγχειρίδιο SAVE LIVES – πρόσφατη έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναλύει τα κεντρικά θέματα σχεδιασμού μιας πολιτικής οδικής ασφάλειας. Το εγχειρίδιο (60 σελίδων) παραδόθηκε ηλεκτρονικά μεταφρασμένο στα ελληνικά και σελιδοποιημένο από το μέλος του συλλόγου μας Θ. Παρασκευά, έτοιμο προς εκτύπωση.
– να ξεκινήσει μια συστηματική ενασχόληση του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής με  το θέμα της οδικής ασφάλειας και των δικαιωμάτων των θυμάτων.
– να στηριχθούν οικονομικά οι δράσεις για την Ημέρα Μνήμης και την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων.
Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε εξετάστηκαν τρόποι που θα οδηγήσουν σε μια ταχύτερη συντονισμένη και αποτελεσματικότερη δράση των εμπλεκομένων θεσμών. Περιμένουμε οι προβληματισμοί που θέσαμε και που στα περισσότερα σημεία τους έγιναν αποδεκτοί να οδηγήσουν σύντομα σε πρωτοβουλίες.
Αποφασίστηκε να εκδοθεί με χορηγία της Βουλής το εγχειρίδιο SΑVE LIVES σε 10.000 (δέκα χιλιάδες) αντίτυπα προκειμένου να διανεμηθεί δωρεάν στις υπηρεσίες Υγείας, τους ΟΤΑ, τις σχετιζόμενες Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας και κάθε άλλο φορέα εμπλεκόμενο στο ζήτημα σχεδιασμού για την ασφαλή μετακίνηση και τον περιορισμό των τροχαίων συγκρούσεων. (Είναι η πρώτη φορά που θα εκδοθεί ντοκουμέντο του Π.Ο.Υγείας σχετικά με την οδική ασφάλεια στα ελληνικά…).
Μας ανακοινώθηκε επίσης η υποστήριξη των δράσεων μας σε σχέση με την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων και τα δικαιώματα των θυμάτων και πως θα συνοδευτεί και απο οικονομική στήριξη.
Ο SOS Τροχαία Εγκλήματα εκτιμά πως η συζήτηση είχε ένα ειλικρινή και ουσιαστικό χαρακτήρα και ελπίζει όσα συζητήθηκαν και όσα ανακοινώθηκαν να υλοποιηθούν το ταχύτερο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: