Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Νοε 2018

Alliance Newsletter - November 2018

GLOBAL ALLIANCE OF NGOs FOR ROAD SAFETY 

Newsletter | 30 November 2018

Dear Friends,

November saw two major road safety events: Safety 2018 and the 1st African Road Safety Forum, where the Alliance was a key partner and launched the Africa Chapter of the Global Alliance of NGOs for Road Safety.

Also this month, on 18 November 2018, the 25th World Day of Remembrance for Road Traffic Victims was commemorated by Alliance members around the world.

Finally, today, in New Delhi, India, the fourth cohort of Alliance Advocates will graduate. Each leave with an action plan to implement in their communities, and we will follow up on their progress as they put their learning into practice.

Yours sincerely,

Lotte Brondum
Executive Director
TABLE OF CONTENTS

Africa Chapter to Raise NGO Profile

Forum Gathers African Momentum

Safe School Project Extends to Asia

WDoR Around the World

Safety 2018: An NGO Perspective

UN Fund Approves First Projects

Upcoming Events
 
AFRICA CHAPTER TO RAISE NGO PROFILE
On 14 November 2018, the Alliance launched the Africa Chapter of the Global Alliance of NGOs for Road Safety at the 1st African Road Safety Forum, in Morocco.

The Africa Chapter will strengthen the work and voice of NGOs in Africa. Its plans will be based on an action brief written in consultation with member NGOs. A needs assessment will be carried out during December 2018 and January 2019 to map members' strengths, needs, and interests. Read more about the Africa Chapter, including the action brief and how to get involved HERE.
1ST AFRICAN ROAD SAFETY FORUM GATHERS MOMENTUM FROM AROUND THE CONTINENT
Momentum is building for a coordinated response to road safety in Africa. The 1st African Road Safety Forum brought together road safety stakeholders to exchange expertise, recognizing the socio-economic and cultural similarities between African countries.

The event was attended by more than 40 Alliance members from across Africa and beyond. The Alliance ran three sessions that drew on the experience of the member NGOs; we also hosted a booth where visitors could sign the 50by30 commitment to reduce road fatalities and injuries by 50% by 2030. At the final session, Alliance Board member Ndèye Awa Sarr, presented four calls to action for governments in Africa and four commitments from NGOs in Africa, based on the Africa Chapter action brief.

The Forum featured the 1st African Road Safety Film Festival organized by Alliance member LASER International Foundation and the Francophone Alliance for Road Safety. Read more HERE.

See the round-up from the Forum HERE.
ALLIANCE ADVOCATE PROGRAM EXTENDS TO ASIA
Today, 30 November 2018, 21 new Alliance Advocates from eight countries across Asia graduate from their training in New Delhi, India. The Advocates have spent the week honing their data collection, analysis, and advocacy skills by assessing the roads outside Nutan Mathari Senior Secondary School and building an advocacy message, which they have presented to decision makers and influencers. Read the press release HERE and the blog from the week HERE. Our thanks to Rohit Baluja and the Institute for Road Traffic Education (IRTE) for hosting us.
WORLD DAY OF REMEMBRANCE AROUND THE WORLD
18 November 2018 was the 25th World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDoR). The Alliance and WHO produced social media banners around the theme “Roads have stories,” which were posted to an audience of more than five million people and shared more than 1,000 times.

The European Federation of Road Traffic Victims (FEVR), the creators of WDoR, marked its 25th anniversary at an event with P(A)T in Barcelona, Spain. The Government of Malta, FEVR, Youth for Road Safety (YOURS), and the European office of WHO, organized an interactive event for the general public and a panel event on youth engagement. Around the world, Alliance members promoted the day through events and social media. See pictures and captions HERE.
SAFETY 2018: AN NGO PERSPECTIVE
A number of Alliance members attended the 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion (Safety 2018) in Bangkok, Thailand and several received awards for the 2018 International Safety Media Awards, including Road Safety Pioneers, Iran, and Safe Kids, Malaysia. Read about the awards HERE.

We asked Kulanthayan Mani, Safe Kids Malaysia, about his highlights from Safety 2018 and the messages he took away. Read what he said HERE and read more about the conference and the Bangkok Statement HERE.
 
UN ROAD SAFETY TRUST FUND APPROVES FIRST PROJECTS
The first five projects to be funded via the UN Road Safety Trust Fund (UNRSTF) were announced last week. The projects, which total a US$1 million investment in road safety, span safe road infrastructure, post-crash response, legislation, enforcement, and education. Projects will be implemented in Arab countries, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Paraguay, the Philippines, Senegal, and South Africa.

New contributions to the fund have been announced from the EU Commission and Michelin.

The UNRSTF was announced in April with the purpose of supporting the implementation of the Global Plan for the Decade of Action and the road safety-related SDGs.

Read more HERE.
UPCOMING EVENTS AND DEADLINES

IRF & UNECE ITS summit: 4 December 2018, Geneva, Switzerland. Read more HERE.

iRAP Star Rating Essentials webinar series: 4, 6, 11, 13 and 18 December 6pm AEDT. Read more and register HERE.

Launch of the Global Status Report on Road Safety 2018: 7 December 2018.

Raahgiri Day with Child Health Initiative and World Resources Institute: 9 December 2018 7am - 10am IST, Gurugram, India. More information coming soon.

Towards Zero: Going Beyond Compliance to Create Safer Fleets—Brake Professional webinar: 11 December 2018, 2pm NZDT. Read more HERE.

Identifying and Addressing Driver Fatigue—Brake Professional webinar: 13 December 2018 2pm GMT. Read more and register HERE.

Lifesavers National Conference on Highway Safety Priorities: 31 March–2 April 2019, Louisville, KY, US. Poster application deadline: 25 January 2019. Read more HERE.

Sixth Global Meeting of Nongovernmental Organizations Advocating for Road Safety and Road Victims: 8–13 April 2019, Chania, Greece. Read more HERE.

Fifth UN Global Road Safety Week: 6–12 May 2019.

Third Global Ministerial Conference on Road Safety: 19 –20 February 2020, Stockholm, Sweden.
Global Alliance of NGOs for Road Safety
Tel: (+45) 299 399 14
E-mail: admin@roadsafetyngos.org
www.roadsafetyngos.org

Δεν υπάρχουν σχόλια: