Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr12 Νοε 2009

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ- ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ

Η οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων

Aρ.Πρωτ. 391 Ρόδος 3 Νοεμβρίου 2009


Κύριε Πρωθυπουργέ

Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις μεγάλες προκλήσεις και στην Διακυβέρνηση της χώρας μας.
Η Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α ( Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ- ΡΟΔΟΥ, είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Mη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας. Ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 1997 από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών, (επιστήμονες από διάφορους χώρους, θύματα και συγγενείς τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και απλώς ενδιαφερόμενα άτομα).
Η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ, είναι μέλος
v Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων( Federation Europeenne des Victims de la Route- F.E.V.R ) ειδικού συμβούλου του Ο.Η.Ε- Π.Ο.Υ.
v Υποστηρικτής της « MAKE ROADS SAFE »
v 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας 2008-2011, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε
v Συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου του Ιδιωτικού τομέα και με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και φορείς
v Συμμετέχει στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου.
Στη Ρόδο λειτουργεί από το 2004 , πρωτοβουλία προσωπική της Προέδρου, θύμα τροχαίου ατυχήματος, όταν πριν 7 1/2 χρόνια οδηγός, τραυμάτισε θανάσιμα το γιο της 19 χρονών πρωτοετή φοιτητή και το φίλο του στην Αθήνα, ευρισκόμενοι επί του πεζοδρομίου πίσω από τα κιγκλιδώματα στη Συγγρού(ΦΙΧ), πλαισιωμένη από επιστήμονες και άτομα ευαισθητοποιημένα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας .Στόχοι της Ε.Υ.Θ.Υ.Τ.Α ΡΟΔΟΥ είναι:
v Η υποστήριξη των θυμάτων των τροχαίων ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων (νομικών,
v εκπαιδευτικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, συγκοινωνιολόγων και πολιτικών μηχανικών)
v Η Ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων
v Η ενημέρωση-πρόληψη και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της οδικής ασφάλειας, καθώς η ανάληψη και η προώθηση δραστηριοτήτων που προάγουν την οδική ασφάλεια , την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα.
v Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της Πολιτείας για την βελτίωση και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.
Ξέρουμε ότι το έργο μας είναι δύσκολο, γιατί η οδική ασφάλεια δεν βρίσκεται στην κορυφή των ενδιαφερόντων της Πολιτείας και των αρμοδίων αρχών, παρά μόνο ως ατυχήματα και ως στατιστικά δεδομένα.
Κύριε Πρωθυπουργέ
Η Τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Τροχαίων Δυστυχημάτων, την οποία ο Ο.Η.Ε αναγνώρισε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 60/5 26 Οκτωβρίου 2005 και κάλεσε τις Κυβερνήσεις των χωρών μελών να την αναγνωρίσουν και αυτές. Τέσσερα χρόνια μετά και αφού έχουν προστεθεί για την Ελλάδα χιλιάδες νεκροί και ανάπηροι τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Ημέρα μνήμης την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Γιατί οι θάνατοι από τροχαίο δυστύχημα είναι βίαιοι και οι επιπτώσεις έχουν μεγάλη διάρκεια , γιατί κάθε μέρα χάνονται χιλιάδες άνθρωποι και γιατί επισημαίνει την θέληση, τον σχεδιασμό, να σκεφτούμε συνολικά σαν κοινωνία το δρόμο που ακολουθούμε. Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα στις χώρες της παλαιάς ΕΕ. Οι πρωτοβουλίες ασήμαντες και ο σχεδιασμός υποτονικός σε σύγκριση με τον ανθρώπινο πόνο, το κοινωνικό και το οικονομικό κόστος, αλλά και με τις εγκληματικές παραλήψεις που διέπουν την κατάσταση στους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.
Οφείλουμε, να αναγνωρίσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων στη χώρα μας, για να σταματήσει η ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ και ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ στους δρόμους, ελπίζοντας σε ένα τέλος αυτής της τραγικής διάστασης, αυτό άλλωστε καταγράφεται στο ψήφισμα που υπογράφτηκε από 70 ΜΚΟ που ασχολούνται με την υποστήριξη των θυμάτων και την οδική ασφάλεια, όπου συναντηθήκαμε με πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ στις 7 και 8 Μαΐου 2009 στις Βρυξέλλες και θα υποστηριχτεί με την παρουσία των ΜΚΟ, στη Πρώτη Παγκόσμια Διυπουργική Συνδιάσκεψη της Μόσχας 19 και 20 Νοεμβρίου 2009 με θέμα την « Οδική Ασφάλεια », το οποίο και σας επισυνάπτουμε.
Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί, θα έχει ουσιαστικό λόγο στη Διυπουργική συνάντηση της Μόσχας και θα υποστηρίξει το ψήφισμα των ΜΚΟ.
Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τη Ελλάδα, είναι ΘΕΜΑ Κυκλοφοριακής Αγωγής, υποχρεωτικού μαθήματος στο σχολείο, είναι ΘΕΜΑ Δημόσιας Υγείας, είναι ΘΕΜΑ Αστυνόμευσης, είναι ΘΕΜΑ σχεδιασμού και λειτουργίας της οδικής υποδομής.
Απαιτείται η ανάπτυξη και η εφαρμογή Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας, η ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος και προϋποθέτει Πολιτική βούληση και θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων( FEVR ), συμμετέχει από το 2005, τιμά την ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ με εκδηλώσεις για να επισημάνει πως δεν ξεχνάμε τους ανθρώπους που χάθηκαν, προβάλλοντας την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.

Κύριε Πρωθυπουργέ
Από την Παγκόσμια Μνήμη στη Παγκόσμια Δράση
Προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση προκειμένου να αναγνωριστεί Η ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ στην Ελλάδα και σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε ένα μήνυμα για την ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ 2009, το οποίο θα διαβαστεί στις εκδηλώσεις μας, θα δοθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αποσταλεί σε όλα τα site των ΜΚΟ όλων των χωρών της συνάντησης των Βρυξελλών.


Κοινοποίηση
Πρόεδρο Βουλής: κο Φίλιππο Πετσάλνικο
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: κο Μιχάλη Χρυσοχοϊδη
Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: κο Δημήτρη Ρέππα
Υπουργό Υγείας: κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου
Υπουργό Εσωτερικών: κο Ραγκούση Ιωάννη
· Υπουργό Παιδείας δια βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων: κα Άννα Διαμαντοπούλου


Με τιμή
Για την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α Ρόδου
Η Πρόεδρoς

Ελένη Καρύδη

Δεν υπάρχουν σχόλια: