Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr12 Νοε 2009

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ Μ.Κ.Ο

Σύνοψη των προτάσεων των ΜΚΟ που αγωνίζονται για την οδική ασφάλεια και την υπεράσπιση των θυμάτων των τροχαίων δυστυχημάτων
για την Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια.
Οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται εκπροσωπώντας τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων και τους χρήστες των δρόμων έχουν ειδικό ενδιαφέρον για μια κατάσταση βελτιωμένης οδικής ασφάλειας, δηλαδή για ένα δίκτυο οδικών μεταφορών συνολικά χωρίς θνησιμότητα. Πολλές δημιουργήθηκαν από ανθρώπους που πενθούν η είναι τραυματίες από τροχαία σύγκρουση που κινητοποιήθηκαν από το προσωπικό τους μαρτύριο για να βοηθήσουν άλλα θύματα η να ασχοληθούν με δραστηριότητες πρόληψης. Το Μάιο του 2009, 70 ΜΚΟ από 40 χώρες βρέθηκαν μαζί για πρώτη φορά στις Βρυξέλλες σε μια συνάντηση που οργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Χρησιμοποιώντας την μοναδική τους εξειδίκευση και προοπτική, συνέταξαν 33 προτάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι 33 προτάσεις εντάσσονται σε 5 ενότητες, με μια σύντομη εισαγωγή στην κάθε μία. Οι βασικές προτάσεις παρουσιάζονται σ αυτή την περίληψη.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
-Ο δρόμος είναι ένας δημόσιος χώρος καθώς και ένα δίκτυο που συνδέει τους ανθρώπους
Κατά συνέπεια οι ΜΚΟ καλούν τις κυβερνήσεις να:
- αλλάξουν δραστικά την πολιτική μεταφορών, με πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια και μια βιώσιμη κινητικότητα ,
- θεωρούν τους σχετιζόμενους με τον κυκλοφοριακό κίνδυνο τραυματισμούς και την κινητικότητα σαν ένα ζήτημα δημόσιας υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων
- σχεδιάζουν τους δρόμους έχοντας υπ όψιν την αντίληψη του δημόσιου χώρου και τα δικαιώματα/αναγκες των ευάλωτων χρηστών
- να χρησιμοποιούν πιο ακριβή και σωστή ορολογία όπως Σύγκρουση, Συντριβή, Τραυματισμός, αντί για «Ατύχημα»

ΠΡΟΛΗΨΗ
είναι καθήκον μας να μειώσουμε τραυματισμούς από τα τροχαία όσο το δυνατόν πιο κοντά στο μηδέν
Κατά συνέπεια οι ΜΚΟ ζητούν από τις κυβερνήσεις να:
- πρωτοστατήσουν παραδειγματικά με προσεχτική διαχείριση των κινδύνων
- διαθέτουν επαρκείς πόρους για έρευνα και να μεταρρυθμίσουν ενδυναμώνοντας αυστηρά τους νόμους για την κυκλοφορία
- δημιουργήσουν ένα βιώσιμο μηχανισμό χρηματοδότησης της οδικής ασφάλειας
- υιοθετήσουν παγκόσμια στανταρς για την τροχαία αστυνομία, την εκπαίδευση των οδηγών και όλες τις άδειες οδήγησης

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Μια σοβαρή αντίδραση μετά την σύγκρουση αποτελεί ένας ζωτικής σημασίας στοιχείο μιας αποτελεσματικής πολιτικής οδικής ασφάλειας και περιλαμβάνει: άμεσα σωστικές παρεμβάσεις, συστηματικές διερευνήσεις, ποινικές και αστικές διαδικασίες κατά περίπτωση, μακροπρόθεσμη αποκατάσταση/ υποστήριξη
Κατά συνέπεια οι ΜΚΟ περιμένουν από τις κυβερνήσεις να εγγυηθούν:
- την βελτίωση των υπηρεσιών επειγόντων και έγκαιρης αποκατάστασης για να περιοριστεί το οδικό τραύμα
- εθνικά στανταρς κοινωνικής, ιατρικής και νομικής φροντίδας για τα τραυματισμένα θύματα και τις πενθούσες οικογένειες
- σε βάθος διερευνήσεις για να ανιχνευθούν όλες οι αιτίες που μπορούν να προληφθούν και να εγγυηθούν δικαιοσύνη για τα θύματα
- μια αποτελεσματική, αναλογική και αποτρεπτική απάντηση στην τροχαία παραβατικότητα και στην πρόκληση θανάτου/και τραυματισμού

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
Είναι ουσιαστικής σημασίας η επιστροφή σε βιώσιμους τρόπους κινητικότητας όντας αντιμέτωποι με ένα τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και με τις επιδράσεις της μόλυνσης της ατμόσφαιρας στην κλιματική αλλαγή
Κατά συνέπεια οι ΜΚΟ ζητούν από τις κυβερνήσεις να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή :
- στην ενσωμάτωση και την αρμονική συνύπαρξη όλων των διαφορετικών τρόπων κινητικότητας στο σχεδιασμό όλων των δρόμων
- στην παροχή ασφάλειας και άνεσης στους ευάλωτους χρήστες του δρόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: