Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr16 Ιαν 2010

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Ο Δήμος Κηφισιάς που έχει αποφασίσει και προχωρεί σε εφαρμογή σωστών μέτρων για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος και των επιπτώσεων του στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής και ο οποίος χρησιμοποιεί, έστω και σε περιορισμένο βαθμό, κατάλληλο προσωπικό και μελετητές, θα πρέπει να προχωρήσει σε λεπτομερέστερη μελέτη εφαρμογής μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο σχεδιασμού, σεβόμενος τη διεθνή εμπειρία και αναγνωρισμένες προδιαγραφές, διεθνείς και ελληνικές.
Προς το παρόν θα πρέπει να σταματήσει το ταχύτερο δυνατόν τη κατασκευή των ποδηλατόδρομων, η λειτουργία των οποίων θα οδηγήσει, για λόγους που αναφέρθηκαν ήδη, σε σοβαρά προβλήματα κυκλοφορίας αλλά και ατυχήματα και να εξετάσει βελτιώσεις, σύμφωνα τουλάχιστον με τις ελάχιστες ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας και ορθής λειτουργίας. Θα πρέπει να εξεταστούν άλλες διατομές π.χ συνδυασμός με πεζοδρόμια όπου αυτό είναι δυνατόν, μείωση του πλάτους των διαχωριστικών κυλίνδρων, κατάργηση του καναλιού ομβρίων όπου αυτό είναι εύκολο και, οπωσδήποτε μόνιμη κάλυψη και όχι αφαιρούμενες σχάρες, βελτιώσεις στις περιοχές εισόδων οχημάτων στα παρακείμενα οικόπεδα, εξασφάλιση κατάλληλων χώρων στάθμευσης μεταβίβασης για ποδήλατα στον σταθμό κλπ.
ΑΘΗΝΑ 8/12/2009
Ι.Μ.ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ, Συγκοινωνιολόγος ,Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π
Η.Δ.ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ Αρχιτέκτων- Πολεοδόμος, Σύμβουλος Μηχανικός
ΚΟΛΑΦΟΣ για τον σχεδιασμό του ποδηλατόδρομου της Κηφισιάς η έκθεση -αυτοψία του ομότιμου καθηγητή του Ε.Μ.Π κ. Ιωάννη Φραντζεσκάκη.
Πλήρωσαν χρυσάφι για 16,5 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομων που δεν πληρούν τις διεθνείς προ διαγραφές.
Δεν είναι μόνο οι εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης που καταργούν και οι οποίες, όπως είναι φυσικό, προκαλούν μεγάλες γκρίνιες στους κατοίκους της πόλης, αλλά και οι σοβαρές ελλείψεις στον σχεδιασμό τους, πολύ κατώτερες των ελληνικών αλλά και των διεθνών προδιαγραφών Ελλείψεις που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων σε ποδηλάτες και πεζούς, για τους οποίους οι εμπνευστές τους αποφάσισαν ότι μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας πεζοδρόμια δύο ταχυτήτων. Το αποτέλεσμα είναι σε πολλά σημεία του δικτύου οι ποδηλατόδρομοι να κόβονται, να ράβονται και να ξηλώνονται για να σποφευχτουν τα παρατράγουδα, αφού τα έργα έγιναν χωρίς καμία διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες και χωρίς να εξεταστούν εναλλακτικές διαδρομές.
Οι ποδηλατόδρομοι είναι χρήσιμοι όταν έχεις εξασφαλίσει στην κοινωνία δρόμους για πεζούς, δηλώνει ο κ. Φρατζολάς Βασίλης, πολιτικός μηχανικός, κάτοικος Κηφισιάς που πρωτοστατεί στις κινητοποιήσεις εναντίον του Δήμου Κηφισιάς και ο οποίος μαζί με 50 συμπολίτες του έχει προσφύγει στο Δ΄Τμήμα του ΤτΕ για να ακυρωθεί το έργο. Ο ίδιος επικαλείται τις προδιαγραφές που μνημονεύουν στο βιβλίο τους με τίτλο Φτιάχνοντας πόλεις για ποδήλατο, η κ.Τ. Μπιρμπίλη και ο κ. Θ. Βλαστός, σημειωτέον την μελέτη του " πράσινου" έργου φέρει τη υπογραφή του πρώην στενού συνεργάτη της κας Μπιρμπίλη Θ. Βλαστού.
ΠΗΓΗ:ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010.
Στην Ρόδο τι να συμβαίνει άραγε με τους υπό κατασκευή ποδηλατόδρομους;
Μήπως πρέπει να γίνει και εδώ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: