Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr19 Ιαν 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΟΔΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΗΧΑΝΗΣ

Η οδήγηση αυτοκινήτου η μηχανής δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα.
Η «σωστή» οδήγηση, είναι μία τεχνική δραστηριότητα που έχει να κάνει με την δεξιότητα χειρισμού μίας μηχανής. Ο άνθρωπος δεν γεννιέται με αυτήν την δεξιότητα, την αποκτά (ίσως) με εκπαίδευση.
Καθώς η συμπεριφορά του αυτοκινήτου-μηχανής είναι σχεδόν απόλυτα προβλέψιμη και ελεγχόμενη, είναι προφανές ότι, η ασφάλεια της συνολικής δραστηριότητας στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην συμπεριφορά του οδηγού.
Ασφαλής συμπεριφορά του οδηγού, είναι η προβλέψιμη συμπεριφορά δηλαδή μία ελεγχόμενη και τυποποιημένη συμπεριφορά, κάτι που επιτυγχάνεται μόνον με αυστηρή, συνεπή και συνειδητή τήρηση συγκεκριμένων διαδικασιών και κανόνων. Αυτό ο οδηγός το μαθαίνει μόνον με την εκπαίδευση.
Όταν οι οδηγοί είναι σωστά εκπαιδευμένοι, τότε τα οδικά ατυχήματα θα είναι πραγματικά “ατυχήματα” γιατί θα συμβαίνουν, (γιατί πάντα θα συμβαίνουν), από λάθος χειρισμό η από μια κακή συγκυρία παραγόντων.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  • Πρώτη άδεια οδήγησης σε μικρότερη ηλικία και με περιορισμένα δικαιώματα (ημέρα, νύχτα, ιπποδύναμη, απόσταση από το σπίτι κλπ) και με την ευθύνη-εποπτεία κάποιου, συγγενούς, φίλου, δασκάλου κλπ.
  • Αξιολόγηση των σχολών οδήγησης, να γίνεται με βάση τα ατυχήματα που έχουν οι μαθητές τους τα πρώτα πέντε χρόνια. Σε υψηλούς δείκτες επανεξέταση των εκπαιδευτών της σχολής, με δυνατότητα προσωρινής άρσης των δικαιωμάτων τους, σε χαμηλούς δείκτες ατυχημάτων, επιβράβευση της σχολής και δημοσιοποίηση των ονομάτων των εκπαιδευτών.
  • Αξιολόγηση εξεταστών υπουργείου με βάση τα ατυχήματα των εξεταζομένων τους στα πρώτα δύο χρόνια. Σε υψηλούς δείκτες επανεξέταση των εκπαιδευτών και πιθανόν απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία, σε χαμηλούς δείκτες οικονομική επιβράβευση.
  • Δημιουργία χώρων πρακτικής εκπαίδευσης για καταστάσεις όπως φρενάρισμα πανικού, αποφυγή εμποδίου, αποστάσεις ακινητοποίησης με μικρές και μεγάλες ταχύτητες και σε βρεγμένο οδόστρωμα. Χρησιμοποίηση αυτοκινήτου με ABSESP από οδηγούς συμβατικών για επίδειξη της ασφάλειας που προσφέρει η νέα τεχνολογία. Ευσεβής πόθος για το ίδιο με μηχανή με ABS.
    safedriver

Δεν υπάρχουν σχόλια: