Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr16 Νοε 2010

2 ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Προς: Πρωθυπουργό της Ελλάδας κο Γεώργιο Παπανδρέου
Κύριε Πρωθυπουργέ,

Η ΕΥΘΥΤΑ ( Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων ) είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας. Ιδρύθηκε στην Αθήνα στις 9 Ιανουαρίου 1997 από μια ομάδα ευαισθητοποιημένων πολιτών, όπως επιστήμονες από διαφόρους χώρους, θύματα και συγγενείς τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και απλώς ενδιαφερόμενα άτομα.

Στη Ρόδο λειτουργεί-έχοντας πολλά μέλη- η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ από το 2004, ύστερα από πρωτοβουλία της Προέδρου που έχασε το γιό της, 19 χρόνων πρωτοετή φοιτητή σε τροχαίο δυστύχημα στην Αθήνα, που προκλήθηκε από ασυνείδητο οδηγό.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα θύματα των Τροχαίων Ατυχημάτων ( Federation Europeenne des Victims de la route- F.E.V.R ) που είναι ειδικός σύμβουλος του Ο.Η.Ε/Π.Ο.Υ. Υποστηρίζει την Παγκόσμια πρωτοβουλία « MAKE ROADS SAFE », έχει υπογράψει την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας 2008-2011 για λιγότερα θύματα στους δρόμους, συμμετέχει στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου του Ιδιωτικού τομέα, αλλά και με Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς και φορείς.

Στόχοι της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, είναι η υποστήριξη των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων από ομάδα συμβούλων( νομικών, εκπαιδευτικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, συγκοινωνιολόγων και πολιτικών μηχανικών) και η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων. Παράλληλα αγωνίζεται για την ενημέρωση-πρόληψη και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της οδικής ασφάλειας και αναλαμβάνει δραστηριότητες που προάγουν την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή. Για τους σκοπούς αυτούς συνεχής είναι η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της Πολιτείας για την βελτίωση και την μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Η Τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, φέτος στις 21 Νοεμβρίου 2010, είναι η
Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Τροχαίων Δυστυχημάτων
(περισσότερες πληροφορίες: http://www.who.int/rodsafety/projects/world_day/en/index.html και http://www.worlddayofremebrance.org ).
O O.H.E την αναγνώρισε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσής του στις 26 Οκτωβρίου 2005 και κάλεσε τις Κυβερνήσεις των χωρών των μελών του να την αναγνωρίσουν κι αυτές. Πέντε χρόνια μετά και έχουν προστεθεί στην Ελλάδα χιλιάδες νεκροί κι ανάπηροι τίποτα δεν έχει γίνει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η χώρα μας δυστυχώς βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στους θανάτους από τροχαία δυστυχήματα στην Ε.Ε και πληρώνει βαρύ φόρο αίματος γιατί ο σχεδιασμός, οι πρωτοβουλίες και τα μέτρα για την οδική ασφάλεια είναι υποτονικά έως ανύπαρκτα. Νόμοι υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Ο ανθρώπινος πόνος αβάστακτος, αλλά μέτρα δεν λαμβάνονται. Εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται ετησίως από τα ασθμαίνοντα
ασφαλιστικά ταμεία για τα θύματα των τροχαίων, ενώ η χώρα έχει τα γνωστά οικονομικά προβλήματα. Ένα τόσο σοβαρό θέμα λαμβάνει δυστυχώς ελάχιστη προσοχή από την επίσημη Πολιτεία.
Οφείλουμε κ. Πρωθυπουργέ, τουλάχιστον να αποτίσουμε έναν ελάχιστο φόρο στα χιλιάδες θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων αναγνωρίζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων των Τροχαίων Δυστυχημάτων και στη χώρα μας, που τόσο πλήττεται από αυτό το κακό. Πολλές χώρες στο κόσμο το έχουν ήδη κάνει κι ας μην έχουν το πρόβλημα στο βαθμό που το έχουμε εμείς. Από τη μεριά μας η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ως μέλος της FEVR, συμμετέχει από το 2005 και τιμά με διάφορες εκδηλώσεις στη Ρόδο την ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι δεν ξεχνά τους ανθρώπους που χάθηκαν και προβάλλοντας παράλληλα την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Προσβλέπουμε στη θετική σας ανταπόκριση προκειμένου από φέτος στις 21 Νοεμβρίου 2010 να αναγνωριστεί η ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΝΗΣ και στην Ελλάδα με σειρά εκδηλώσεων σε όλες τις περιοχές της χώρας. Σας παρακαλούμε επίσης να μας αποστείλετε ένα μήνυμα για την ΗΜΕΡΑ αυτή, το οποίο θα διαβαστεί στις εκδηλώσεις μας, θα δοθεί στον ημερήσιο τύπο και θα αποσταλεί σε όλα τα των αντίστοιχων ΜΚΟ όλων των χωρών και στο mr Etienne Grug, Director Violence and injury Prevention and Disability WΗΟ.

Σας επισυνάπτουμε:
1.Το μήνυμα του κ. Etienne Grug, το οποίο απέστειλε στις 70 ΜΚΟ από τις 40 χώρες μεταξύ αυτών και η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, όπου συναντηθήκαμε στις Βρυξέλλες το Μάιο του 2009 υπό την αιγίδα του ΠΟΥ για την οδική ασφάλεια, καταγράφοντας την θέση του για τη σημασία της συμμετοχής των ΜΚΟ στο σχεδιασμό της «Δεκαετίας 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια» και
2. Το ψήφισμα-Βρυξελλών των ΜΚΟ για την «Δεκαετή δράση 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια», το οποίο έχει υπογράψει και η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρωνΜε τιμή
Για την ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ

Η Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας


Ελένη ΚΑΡΥΔΗ Βασίλειος ΣΚΟΥΛΛΗΣΚοινοποίηση
· Πρόεδρο Βουλής: κο Φίλιππο Πετσάλνικο
· Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: κο Ιωάννη Ραγκούση
· Υπουργό Προστασίας του Πολίτη: κο Χρήστο Παπουτσή
· Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: κο Δημήτριο Ρέππα
· Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: κο Ανδρέα Λομβέρδο
· Υφυπουργούς Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων: κ. Ιωάννη Μαγκριώτη και Σπυρίδωνα Βούγια
· Πρόεδρο Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής: κο Λεωνίδα Γρηγοράκο
· Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας: Αντιστράτηγο κ. Ελευθέριο Οικονόμου

Δεν υπάρχουν σχόλια: