Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr6 Δεκ 2010

OΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ- ΖΗΤΗΜΑ

Σοβαρό κοινωνικό -και όχι μόνο- ζήτημα αποτελεί η οδική ασφάλεια, η βελτίωση της οποίας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού των αρμόδιων ευρωπαϊκών οργάνων.

Το 2009, περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τουλάχιστον 1.500.000 άτομα τραυματίστηκαν, από τα οποία πολλές εκατοντάδες παραμένουν καθηλωμένα σε αναπηρικά καροτσάκια. Πέραν του τεράστιου ψυχικού πόνου για τα θύματα και τις οικογένειές τους, το κόστος από την "ανάπηρη" οδική ασφάλεια, αποτυπωμένο σε αριθμούς, "αγγίζει" τα 130 δισ. ευρώ μόνο για το 2009.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνασθαινόμενη τη σημασία της ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας έχει χτυπήσει "καμπανάκι" και τονίζει τη σημασία που έχουν για τη Γηραιά Ηπειρο η κοινωνική συνοχή, η ανάπτυξη της πράσινης οικονομίας, η εκπαίδευση και η καινοτομία στην τεχνολογία, προκειμένου όλα αυτά να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στη μείωση των τροχαίων.

Πρωταρχικός στόχος όλων των μέτρων που έχουν ληφθεί, είτε πρόκειται να ληφθούν, είναι η διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας για όλους τους πολίτες της Ευρώπης, η δραστική μείωση των εκπομπών διοξειδίου άνθρακα στις μεταφορές και η πλήρης αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου προς όφελος των πολιτών.

Η οδική ασφάλεια θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσεχή Λευκή Βίβλο στον τομέα των μεταφορών από το 2011 έως το 2020, έχοντας κύριο γνώμονα τη μείωση των θυμάτων τροχαίων δυστυχημάτων.

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές κατευθύνσεις για την οδική ασφάλεια, από φέτος έως το 2020, αποβλέπουν στη δημιουργία στόχων, που θα μπορούσαν να κατευθύνουν τις εθνικές ή τοπικές στρατηγικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι για να επιτευχθεί ο αρχικός στόχος πρέπει να υπάρξει κοινή στρατηγική για τους τραυματισμούς, τις πρώτες βοήθειες κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, καθώς και βελτίωση της ασφάλειας των χρηστών του οδικού δικτύου και ειδικότερα των μοτοσικλετιστών, για τους οποίους τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα δυστυχήματα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, λόγω της ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων οχημάτων.

Αρχές και στόχοι Πρωταγωνιστές των όποιων αποφάσεων έχουν ήδη ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν στο μέλλον είναι -όπως επισημαίνεται από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς φορείς- οι πολίτες και η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας προς όφελός τους.

Η οδική ασφάλεια συνδέεται στενά με το περιβάλλον, την απασχόληση, την εκπαίδευση, τη νεολαία, τη δημόσια υγεία, την έρευνα, την καινοτομία, την τεχνολογία, τη δικαιοσύνη, την ασφάλιση και το εμπόριο.

Ενας από τους στόχους της Επιτροπής είναι η εκ νέου μείωση κατά 50% του συνολικού αριθμού των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020, αρχής γενομένης από το 2011.

Τα κράτη-μέλη πρόκειται να ενθαρρυνθούν προς την επίτευξη του κοινού στόχου, έχοντας ως προτεραιότητα τις επιδόσεις που είναι χαμηλές, χρησιμοποιώντας ως δείκτη τα αποτελέσματα των κρατών-μελών με τις καλύτερες επιδόσεις στους αντίστοιχους τομείς.

Ο χρήστης του οδικού δικτύου αποτελεί τον πρώτο κρίκο της αλυσίδας οδικής ασφάλειας. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η επιβολή της νομοθεσίας έχουν τεράστια σημασία, επισημαίνουν οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί φορείς.

Η Επιτροπή θα μελετήσει διάφορες λύσεις, όπως η εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγησης να μην περιορίζεται στον έλεγχο των γνώσεων του υποψηφίου όσον αφορά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή στην ικανότητά του να εκτελεί ελιγμούς, αλλά να εξετάζεται ο υποψήφιος ως προς τον τρόπο συνεκτίμησης των ευρύτερων δεξιοτήτων οδήγησης ή ακόμη και αξιολόγησης των αξιών και της συμπεριφοράς που συνδέονται με την οδική ασφάλεια (επίγνωση των κινδύνων) και αμυντική οδήγηση.

Παράλληλα, η συνεχής κατάρτιση μετά τη χορήγηση της άδειας για μη επαγγελματίες οδηγούς θα πρέπει να εξεταστεί εκ νέου, καθώς σήμερα πολλά είναι τα παραδείγματα ηλικιωμένων οδηγών με χαμηλά επίπεδα οδικής ασφάλειας. Κατευθυντήριες πολιτικές Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από δώδεκα νομοθετικές πράξεις, που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Η Επιτροπή προτίθεται να δώσει προτεραιότητα στην ορθή εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα της οδικής ασφάλειας από τα κράτη- μέλη. Πρέπει -σημειώνεται- να δημιουργηθεί διαρθρωμένο πλαίσιο για την ανοικτή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και της Επιτροπής και παράλληλη παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Εξάλλου, βάσει απόφασης του Συμβουλίου, τα κράτη-μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Επιτροπή στοιχεία για τα τροχαία δυστυχήματα, θανατηφόρα ή όχι, τα οποία σημειώνονται στην επικράτειά τους, με σκοπό τη δημιουργία της κοινοτικής τράπεζας δεδομένων CARE.

Αυτά τα στοιχεία θα είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή, ενώ παράλληλα θα παρέχουν γνώσεις για την οδική ασφάλεια στην Ευρώπη. Όλα αυτά θα αναρτώνται στο Διαδίκτυο μέσω του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας (ΕΠΟΑ). Το ολοκληρωμένο αυτό "εργαλείο" αναμένεται να διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο, καθώς θα μπορεί να υπάρξει αξιολόγηση και σχεδιασμός νέων πρωτοβουλιών.

Τέλος, η τεχνική διερεύνηση ενός δυστυχήματος μπορεί να προσφέρει πολύτιμες γνώσεις για τη μελλοντική βελτίωση της ασφάλειας των οδικών μεταφορών, ώστε να εκλείψουν ανάλογες περιπτώσεις που θα μπορούσαν να στοιχίσουν πολλές ζωές.

Ερώτηση: τι θα σχεδιάσει η Ελλάδα και η Κυβέρνηση, όταν βρίσκεται στη 1η θέση στην Ε.Ε ποιές τολμηρές αποφάσεις θα πάρει,ποιά θα είναι η πολιτική βούληση και πως θα τα εφαρμόσει?

Δεν υπάρχουν σχόλια: