Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Φεβ 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ της 95ΑΔΤΕ και Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας ΡόδουΤο Πρωτόκολλο Συνεργασίας  συνυπέγραψαν για την 95 ΑΔΤΕ ο ΔΚΗΣ  Υποστράτηγος Γρηγόριος Ρουμάνης και η Πρόεδρος της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α Ελένη Καρύδη
Σκοπός του πρωτοκόλλου μεταξύ της 95ΑΔΤΕ και της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α είναι η δημιουργία  πλαισίου συνεργασίας,   προκειμένου να διασφαλιστεί η πραγματοποίηση ενεργειών και δράσεων με κατεύθυνση την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του μόνιμου προσωπικού της 95 ΑΔΤΕ και των οπλιτών σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
α. Επιπρόσθετα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει: Την ανάληψη πρωτοβουλιών για την πραγματοποίηση ενημερωτικών ή άλλων δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση του προσωπικού της 95 ΑΔΤΕ  σε θέματα σχετικά με την ενημέρωση για την ορθή οδηγική συμπεριφορά και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.
β. Την ανταλλαγή δεδομένων και  πληροφοριών, όπου απαιτείται σύμφωνα με το Νόμο περί προστασίας δεδομένων για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της προστασίας του προσωπικού από τους οδικούς κινδύνους.
γ. Τον σχεδιασμό και ανάπτυξη επικοινωνιακού προγράμματος υλοποίησης δράσεων προβολής και πληροφοριακού υλικού, όπως ομιλίες, παραγωγή φυλλαδίων και αφισών, μηνύματα στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης (social media) καθώς και διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων. 
δ. Τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή από τους εκπροσώπους των μερών και έχει μόνιμη διάρκεια με κοινό σκοπό να δημιουργηθεί ένας κόσμος χωρίς τροχαία δυστυχήματα

Η ΕΥΘΥΤΑ-Παρατηρητήριο Οδικής Ασφάλειας Ρόδου, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει από καρδιάς τον τέως Α/ΓΕΣ κ Αλκιβιάδη Στεφανή και το ΔΚΤΗ 95 ΑΔΤΕ   Υποστράτηγο κ. Γρηγόριο Ρουμάνη.
Είμαστε  τυχεροί  γιατί συνεργαστήκαμε με επιτυχία, μας  ενέπνευσαν..τονίζοντας  ότι η προσφορά μας δίνει δύναμη και αυτή η δύναμη ανατροφοδοτεί τη δύναμη   μας  για να πετύχουμε το στόχο μας. Υποσχεθήκαμε  στο ΔΚΤΗ της 95 ΑΔΤΕ Υποστράτηγο κ, Γρηγόριο Ρουμάνη, στο   προσωπικό  της 95ΑΔΤΕ,    ότι θα  συνεχίζουμε με δύναμη εκφράζοντας  την απόλυτη πεποίθησή μας  και την αισιοδοξία μας ότι θα συνεργαστούμε  με  βασικό πυλώνα  και   ισχυρή βούληση στην ευαισθητοποίηση  του μόνιμου προσωπικού και των οπλιτών αναδεικνύοντας το μέγεθος του προβλήματος.
                                                                                                                                                                                                                                               
«Μηδέν Θανατηφόρα στους δρόμους.. Κανένας θάνατος από τροχαίο δεν μπορεί να είναι αποδεκτός».
                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


Δεν υπάρχουν σχόλια: