Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Φεβ 2019

Νέα έκθεση στην εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής στα σχολεία της Ευρώπης.The Status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe


The Status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe

ETSC

Τεράστιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εκπαίδευση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας και Κυκλοφοριακής Αγωγής που παρέχεται στους μαθητές, ιδιαίτερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που μόλις δημοσιεύτηκε.   
Η έρευνα έδειξε ότι ενώ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ευρώπη, παρέχεται εκπαίδευση για  την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή, αντίθετα στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάτι τέτοιο ισχύει μόνο για το ένα πέμπτο των 36 χωρών της Ε.Ε. που συμμετείχαν στην έρευνα. 
Επιπλέον, η έρευνα ανέδειξε το γεγονός ότι η εκπαίδευση Κυκλοφοριακής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στις περισσότερες χώρες και περιοχές όπου είναι διαθέσιμη, είναι σποραδική και όχι συντονισμένη.   Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες δεν έχουν νομοθετήσει την ελάχιστη απαραίτητη διδασκαλία που πρέπει να παρέχεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Μόνο οι μισές από τις χώρες της Ε.Ε που την παρέχουν θέτουν εκπαιδευτικούς στόχους για το τι πρέπει να διδάσκεται. Ουσιαστικά, έγκειται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και σε κάθε σχολείο ξεχωριστά για το τι και πόσο ή πόσες ώρες θα διδαχθεί.   
Η θνησιμότητα από τροχαία συμβάντα αυξάνεται απότομα μετά το 13ο έτος ζωής, όταν δηλαδή τα παιδιά αρχίζουν να μετακινούνται αυτόνομα και χωρίς συνοδεία. 
Για τους νέους ηλικίας 15 έως 19 χρόνων, τα τροχαία δυστυχήματα αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου. 
Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχουν σχετικές μελέτες που να έχουν καλύψει σφαιρικά το θέμα, δεν είναι γνωστό κατά πόσο οι πρακτικές που προτείνονται από την εκπαίδευση οδικής ασφάλειας είναι πραγματικά αποτελεσματικές όσον αφορά στη μείωση του αριθμού των θανάτων και των τραυματισμών.   
Η συγκεκριμένη έκθεση δημοσιεύτηκε στις 24 Ιανουαρίου, με την έναρξη του Συνεδρίου στη Μαδρίτη σχετικά τη δημιουργία μίας νέας πλατφόρμας για την Οδική Ασφάλεια και την Κυκλοφοριακή Αγωγή στην Ευρώπη, το συντονισμό της οποίας θα έχουν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC), το Φλαμανδικό Ίδρυμα για τη γνώση σε σχέση με θέματα κυκλοφορίας  (VSV) και το Ίδρυμα MAPFRE
 Η έκθεση που δημοσιεύτηκε έχει συνταχτεί σε συνεργασία με πάνω από 30 ειδικούς επιστήμονες στην Οδική Ασφάλεια. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν επιλεγμένα εκπαιδευτικά προγράμματα από φορείς και Οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη.       
Το πρόγραμμα LEARN! (Leveraging Education to Advance Road safety Now!) στοχεύει στην προώθηση της εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια και την Κυκλοφοριακή Αγωγή σε όλη την Ευρώπη, ενισχύοντας τη διεθνή κοινότητα των ειδικών εκπαιδευτών της Οδικής Ασφάλειας και εγκαθιδρύοντας κατευθυντήριες γραμμές για καλές πρακτικές όσον αφορά στο σχεδιασμό, στον έλεγχο, στην εφαρμογή και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων για την  Οδική Ασφάλεια.   

Στην ιστοσελίδα  www.trafficsafetyeducation.eu  παρέχονται πηγές για τη διδασκαλία της Οδικής Ασφάλειας καθώς και η δυνατότητα εγγραφής για όποιον επιθυμεί να  λαμβάνει ενημερώσεις για τα τελευταία νέα, τις δράσεις, τις καλές πρακτικές, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό σχετικά με την Οδική Ασφάλεια και την κινητικότητα. 

Η έκθεση  εδώ: 
https://etsc.eu/the-status-of-traffic-safety-and-mobility-education-in-europe/ .   
Europe - New publication
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser.
Fundacion MAPFRE | ETSC | VSV

New publication

Report reveals vast differences in delivery of road safety education across Europe

24 January 2019 There are vast differences in the amount of road safety education given to children across Europe, particularly at secondary school level, according to a new report.

The research shows that while road safety education is provided to children in primary education all over Europe, it is not given to youngsters in secondary education in a fifth of the 36 European states and regions studied. Moreover, the research reveals that traffic safety and mobility education is only sparsely addressed in secondary education in most of the states and regions where it is given. 


Most states and regions do not have a legal minimum requirement for the amount of road safety education that should be given at secondary school.  Only half of states and regions that do offer it set educational goals for what should be taught.  A lot of freedom is given to individual schools and teachers on what and how much is taught.

Traffic mortality steeply increases after 13 years of age, as children start to travel independently.  For youngsters between the age of 15 and 19, road colissions are the main external cause of death.  However, it is not known how effective current road safety education practices are at reducing deaths and injuries due to a lack of wide-ranging studies on the issue.

The report is being published today at a launch event in Madrid for a new platform on traffic education in Europe coordinated by the European Transport Safety Council (ETSC), the Flemish Foundation for Traffic Knowledge (VSV) and Fundación MAPFRE.  The report has been written in collaboration with more than 30 road safety education experts from across Europe.  
   
LEARN!The LEARN! (Leveraging Education to Advance Road safety Now!) project aims to promote traffic safety and mobility education across Europe by enhancing the international community of road safety education experts and by establishing best practice guidelines for the design, testing, implementation and evaluation of road safety education activities and programmes.

The project has a website (www.trafficsafetyeducation.eu), with resources for road safety education experts and the possibility to sign-up for updates on the latest news, projects, best practice examples and material related to traffic safety and mobility education.

The report can be downloaded from: www.trafficsafetyeducation.eu/publications
Δεν υπάρχουν σχόλια: