Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Οκτ 2019

Η FEVR παρακολούθησε την εκδήλωση του ETSC για το σχέδιο ανταλλαγής έξυπνων ιδεών για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειαςΗ ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, ενεργό μέλος της FEVR
Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου - η FEVR παρακολούθησε την εκδήλωση του ETSC για το σχέδιο ανταλλαγής έξυπνων ιδεών και προτάσεων Οδικής Ασφάλειας.

Στην εκδήλωση του ETSC, παρακολούθησε η πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, Ε. Καρύδη μέλος του Δ.Σ της FEVR.
Είχε την τιμή να μιλήσει με τον Ειδικό Σύμβουλο του Ο.Η.Ε για την Οδική Ασφάλεια mr. Jean Todt  την Επίτροπο Μεταφορών  Violeta Bulc τον Εκτελεστικό Δ/ντή Antonio Avenoso,  του ETSC και την κ. Ιωαννίδου Φωτεινή Δ/ντρια της Οδικής Ασφάλειας στο Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταφέροντας τους προβληματισμούς της για την Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και παράλληλα να αναπτύξει τους στόχους της ΕΥΘΥΤΑ.Δώδεκα κράτη μέλη της Ε. Ε μεταξύ αυτών και η Ελλάδα συνεργάζονται για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η υπέρβαση ταχύτητας, η ασφάλεια των υποδομών και η βελτίωση της ασφάλειας των πεζών και των ποδηλατών.

Δώδεκα κράτη μέλη της Ε.Ε ενώνουν τις δυνάμεις τους για να μοιραστούν έξυπνες ιδέες για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, στο πλαίσιο ενός νέου έργου που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε και ξεκίνησε στις 9 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.
Το πρωτόκολλο συνεργασίας εκ μέρους της Ελλάδας, παρέλαβε ο κ. Εμμανουήλ Παρίσης Δ/ντής Οδικής Κυκλοφορίας & Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών. Η Ελλάδα θα συνεργαστεί με Γαλλία και Ισπανία.

Παρόλο που οι ευρωπαϊκοί δρόμοι είναι οι ασφαλέστεροι στον κόσμο και αν και η οδική ασφάλεια έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, ο αριθμός των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών στους δρόμους μας είναι ακόμη πολύ υψηλός. Το 2018, σημειώθηκαν πάνω από 25.000 θάνατοι σε οδικά ατυχήματα. Ενώ πρόκειται για μείωση κατά 21% σε σύγκριση με το 2010, αντιπροσωπεύει μόνο μείωση κατά 1% σε σύγκριση με το 2017.Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της FEVR που βρισκόταν στις Βρυξέλλες για συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου παρακολούθησαν επίσης τα βραβεία αριστείας για την οδική ασφάλεια 2019 σε τελετή στο διάσημο θέατρο Vaudeville στις Βρυξέλλες
Η Επίτροπος για τις Μεταφορές, Violeta Bulc, δήλωσε: "Πρέπει να συνεργαστούμε για να φτάσουμε στο όραμα Zero - μηδέν θάνατοι και τραυματισμοί στους δρόμους μας μέχρι το 2050 - και αυτό σημαίνει αδελφοποίηση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Το σχέδιο ανταλλαγής οδικής ασφάλειας της Ε.Ε θα παράσχει πολύτιμη βοήθεια στα αρχικά έξι κράτη μέλη της Ε.Ε που επιθυμούν να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στην οδική ασφάλεια κατά τη διάρκεια μιας τριετούς περιόδου. Συνδυάζοντας ένα υψηλό επίπεδο πολιτικής συμμετοχής με διαρκείς ανταλλαγές μεταξύ των εθνικών εμπειρογνωμόνων, το έργο αυτό αποτελεί μοναδική ευκαιρία για την αντιμετώπιση προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της υπέρβασης ταχύτητας, της ασφάλειας των υποδομών και της βελτίωσης της ασφάλειας των ευάλωτων χρηστών των οδών, όπως πεζών και ποδηλατών ».Ο Antonio Avenoso, Εκτελεστικός Διευθυντής του ETSC, δήλωσε: "Αυτό το έργο έχει ως στόχο να δείξει πόσο αποτελεσματικές πολιτικές οδικής ασφάλειας λειτουργούν στον πραγματικό κόσμο. Θα συγκεντρώσουμε εμπειρογνώμονες για να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον να καταλάβει πώς να επιτύχει παρόμοια αποτελέσματα στις χώρες τους. Είμαστε ευτυχείς που τόσα πολλά κράτη μέλη επιθυμούσαν να επιβιβαστούν και δεν μπορούμε να περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα ".


Να γνωρίσετε τη FEVR (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων)

Οι κύριοι στόχοι της FEVR είναι:

-να προσφέρει υποστήριξη και βοήθεια στα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων με την παροχή δωρεάν συναισθηματικής, πρακτικής και νομικής βοήθειας

-η συμβολή στην οδική ασφάλεια μέσω της επισήμανσης του οδικού κινδύνου και των αιτίων των συντριβών προκειμένου να επηρεαστούν οι θεσμοί και οι αρχές από την εφαρμογή και την επιβολή μέτρων οδικής ασφάλειας πολύ πιο αποτελεσματικά
Η Ομοσπονδία απαρτίζεται από εθνικές ευρωπαϊκές ενώσεις θυμάτων οδικής κυκλοφορίας, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών των θυμάτων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, και συνδέεται με παρόμοιες ενώσεις παγκοσμίως.


Έχει το καθεστώς μη κυβερνητικού οργανισμού αναγνωρισμένου από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών και συμμετέχει στις σχετικές ομάδες εργασίας του ΟΗΕ που εκπροσωπούν τη μοναδική προοπτική του θύματος του οδικού δικτύου.

Η FEVR είναι επίσης μέλος του Φόρουμ Συνεργασίας Οδικής Ασφάλειας που δημιουργήθηκε το 2004 από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), μετά την έναρξη της «Παγκόσμιας Έκθεσης για την πρόληψη τραυματισμών από τροχαία ατυχήματα» στις 7 Απριλίου 2004.

Η FEVR είναι μέλος ιδρυτικού / διοικητικού συμβουλίου της Παγκόσμιας Συμμαχίας των ΜΚΟ για την οδική ασφάλεια και τα θύματα των οδών και μέλος του Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (ETSC)

Δεν υπάρχουν σχόλια: