Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr24 Οκτ 2019

NRSO Road Safety


NTUA Professor George Yannis gave a Lecture titled: Digital Road Safety at the Research and Innovation in Safe and Smart Mobility Seminar, a new initiative of Loughborough University to discuss new multidisciplinary mobility challenges. The Lecture took place with great success on Wednesday 11th September 2019 at Loughborough University.  pdf5
The Lecture on Digital Road Safety focused on the new great potential of data from several digital sources to efficiently support both safe driver behaviour and road safety decision making at all levels. ppt5
Latest Developments

Within the European Mobility Week 2019, the European Commission and the Global Alliance of NGOs for Road Safety co-organised a Road Safety Roundtable in Brussels on 16 September. During this event, a commitment from European cities, coordinated by POLIS and Eurocities, entitled “The New Paradigm for Safe City Streets” was handed over including 10 principles to be recognized by the cities, as necessary for sound and effective action for traffic safety.  pdf5

During the European Mobility Week 2019, the European Commission and the EU Member States handed over to Global Alliance of NGOs for Road Safety the commitment of halving the number of fatalities and serious injuries on European roads between 2020 and 2030, within the way forward to the Global Ministerial Conference on Road Safety in Stockholm in February 2020.  On the occasion, Commissioner Violeta Bulc also announced an “Urban Road Safety Award” for cities, to be handed out next spring. 

NACTO’s Guidelines for Regulating Shared Micromobility outline best practices for cities and public entities regulating and managing shared micromobility services on their streets. Its recommendations were developed to reflect the wide variety of experiences that North American cities have had in regulating and managing shared micromobility. Shared micromobility is still in its infancy and there are outstanding questions and option for which there is not yet a defined best practice, as highlighted within these Guidelines. link pdf5

The UN General Assembly published recently a Report on Improving Global Road Safety, prepared by the World Health Organization in consultation with the United Nations regional commissions and other partners of the United Nations Road Safety Collaboration. The Report highlights that while the number of road traffic deaths has stabilized, as indicated in the Global Status Report on Road Safety 2018, significant reductions have not been observed, and road traffic injuries are now the leading cause of death for children and young adults between the ages of 5 and 29 years. pdf5

Road deaths and serious injuries are not just unfortunate accidents. They are predictable, preventable, and unacceptable. Evidence shows that setting a road safety target is an effective way to reduce the number of people killed and seriously injured in traffic crashes. That is why the Towards Zero Foundation’s #50by30 campaign calls for a new target to halve road deaths and serious injuries in a new decade of SDG action for road safety to 2030. A new target and a new decade of action will help to save 675,000 lives a year, accelerate progress in global road injury prevention, and work towards a world eventually free from road fatalities and serious injuries.  pdf5
Our Publications

SaferAfrica Final Conference “Results and future perspectives for road safety in Africa” took place with great success in Tunis (Tunisia) on 18th of September. Prominent international institutions, African regional and national bodies’ representatives, policymakers, researchers and civil society organizations joined the dialogue for a better road safety management throughout the Continent. The most innovative results of SaferAfrica Project are the African Road Safety Observatory and the African-European Dialogue Platform on Road Safety which has linked policymakers, donors and professionals engaged in road safety to plan and design road safety actions.   NTUA actively contributed with the following presentation:  ppt5 Road Safety Knowledge and Data


On September 25, 2019, in Prague, Czech Republic, the RADAR project together with the General Automotoclub of the Czech Republic (UAMK) organised a Road Safety Expert Group (RSEG) Workshop on the safety provisions for vulnerable road users (pedestrians and cyclists). This Workshop focussed on optimised provisions for vulnerable road users (pedestrians and cyclists) and the assessment of the potential for dedicated infrastructure provisions and policy attitudes towards VRU safety in the Danube region.  NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5 RSEG Expert contribution to TA 2 Draft report – Key points for Greece

The AIIT 2nd international congress on  Transport Infrastructure and Systems in a changing world “Towards a more sustainable, reliable and smarter mobility” took place with great success on 23rd – 24th September 2019, in Rome. The objective of the Congress was to promote the knowledge of the new trends of development of mobility systems and transport infrastructures. The Congress aimed at providing a forum for discussion, interactions and exchange among researchers, scientists and engineers whose fields of interest concern transport and infrastructure engineering including traffic safety.  NTUA actively contributed with the following presentations:

The Focus Area Mobility & Transportation Systems of the Technical University of Munich (TUM) organised the International Scientific Conference on Mobility and Transport (mobil.TUM 2019) which took place with great success on 11-12 September 2019, in Munich, Germany. The theme of the conference was Transportation Systems of the Future. Road safety was one of the key discussion areas enabling inspiration from the latest innovations and exploring new directions for shaping the future of urban mobility and safety.  NTUA actively contributed with the following presentations:

The Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE) in collaboration with the Hellenic Institute of Transport (HIT/CERTH), organized a workshop entitled “Transport and Tourism” which took place with great success on Wednesday, September 4th 2019, in Rhodes Island, under the auspices of the South Aegean Region. Through a dialogue between stakeholders of transport and tourism, the workshop explored how the transport sector can be promoted in relation to tourism (and vice-versa), so that the Greek touristic destinations can provide safe and high standard transport services and infrastructures, also taking advantage of the technological developments in the field.  NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5 Tourism and Road Accidents in Greece

Boussias Communications organized the 2019 Connected Cars Conference which took place with great success in Athens on 18th September 2019. The conference covered issues related to the major future changes coming in the field of vehicles, fleet management and transport in general, including safety.  Connected Cars Conference 2019 is set to serve as the platform for transferring the necessary know-how and information on the cutting-edge technologies that characterize the new vehicle era.  pdf5
NTUA actively contributed with the following presentation:  ppt5 Telematics, Big Data and Road Safety

A paper titled “A systematic cost-benefit analysis of 29 road safety measures” authored by Stijn Daniels, Heike Martensen, Annelies Schoeters, Wouter Van den Berghe, Eleonora Papadimitriou, Apostolos Ziakopoulos, Susanne Kaiser, Eva Aigner-Breuss, Aggelos Soteropoulos, Wim Wijnen, Wendy Weijermars, Laurent Carnis, Rune Elvik, Oscar Martin Perez is now published in Accident Analysis and Prevention. For the purposes of this study the authors collected and (re-)analyzed evidence in order to conduct cost-benefit analyses (CBAs) for 29 road safety measures. The information on crash costs was based on data from a survey in European countries.  A systematic procedure was applied including corrections for inflation and Purchasing Power Parity in order to express all the monetary information in the same units (EUR, 2015). Cost-benefit analyses were carried out for measures with favourable estimated effects on road safety and for which relevant information on costs could be found. Results were assessed in terms of benefit-to-cost ratios and net present value and are included also at the SafetyCube DSSdoi


A Diploma Thesis titled “Impact of economic, social and transport indicators on serious road injuries in the European Union” was recently presented by Maria Charalampidi. Generalized Linear Models application lead to the conclusion that the percentage of passenger cars with EuroNcap scores 5 stars has the most important impact and its increase leads to serious road injuries decrease. Moreover, the increase of the percentage of buses leads to significant decrease not only to the number of serious road injuries but also to the severity of road accidents. pdf5 ppt5
Upcoming Events

The LEVITATE consortium is pleased to invite stakeholders, in particular public authorities, road users, researchers and industry players to participate in the 2nd Stakeholder Workshop which will take place on 26 November in Brussels, to discuss how the policy support tool (PST) – developed by the project – could help cities identifying the possible societal level impacts of connected and automated vehicles on roads. The aim of this second meeting is to gather feedback from stakeholders on the first version of the policy support tool to predict the impact of vehicle automation (forecasting tool) and to identify (policy) interventions to help achieve certain long-term mobility goals and/or to mitigate the potential negative effects of vehicle automation (backcasting tool).  Draft program is available: pdf5

Δεν υπάρχουν σχόλια: