Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr13 Αυγ 2009

ΠΕΖΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ στη ΠΟΛΗ ΜΑΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΘΗΝΑ 8 Φεβρουαρίου 2008
αρι. Πρωτ. 8303 Αριθμ. Εγκυκλίου: 6
Προς
Τις Περιφέρειες της χώρας
α) Δ/νσεις Αυτσης & Αποκ/σης
Έδρες τους στις Περιφέρειες
β) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης & Δ/σης
Έδρες τους στους Νομούς
ΘΕΜΑ: Δίκτυο προσβασιμότητας ΑμεΑ- Αφαίρεση εμποδίων από κοινόχρηστους χώρους που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών και ΑμεΑ.
Με τον όρο προσβασημότητα νοείται το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα μέλη της κοινωνίας χωρίς διακρίσεις φύλλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών ( σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη κλπ ) να μπορούν αυτόματα, με ασφάλεια και με άνεση να προσεγγίζουν και να χρησιμοποιούν τις προσφερόμενες υποδομές, υπηρεσίες.
Ως ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ορίζονται τα υπεριψωμέναή μη ερείσματα αστικής οδού, που προορίζονται για την συνεχή, ασφαλή και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία των πεζών και των εμποδιζόμενων ατόμων.
Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αρ. 52488/16-11-2001 ( ΦΕΚ 18 Β΄)
Στις ανωτέρω Οδηγίες Σχεδιασμού και ειδικότερα στο κεφάλαιο 2, ορίζεται ως Ελεύθερη Ζώνη Όδευσης Πεζών η επιφάνεια του πεζοδρομίου που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας πεζών, με ελάχιστο πλάτος 1,50 μ. και ελάχιστο καθαρό ύψος 2,22μ.
Επίσης σε καθημερινή βάση παρατηρείται η παρακώλυση της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης των π[εζοδρομίων ως ένα σύνηθες φαινόμενο λόγω των υφιστάμενων κακοτεχνιών, της αυθλερετης κατάληψής τους από μόνιμα εμπόδια ή εγκαταστάσεις ή παράνομα σταθμευμένα οχήματα, ανάπτυξη υπαίθριας στάσιμης ή πλανόδιας εμπορικής δραστηριότητας, ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σε βάρος της ελεύθερης όδευσης των πεζών, μη ορθολογική τοποθέτηση στύλων ΔΕΗ, ΟΤΕ στύλων διαφημιστικών πινακίδων.
Όλα αυτά τα εμπόδια καθιστούν τα πεζοδρόμια αδιάβατα και επικίνδυνα αφού αναγκάζουν τους πεζούς να κυκλοφορούν στο οδόστρωμα ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
Η ύπαρξη των εμποδίων αυτών οφείλεται εκτός των άλλων στην έλλειψη κοινωνικής συνείδησης, στην έλλειψη σεβασμού στους νόμους και βέβαια, στην αδιαφορία και ατιμωρησία από τις αρμόδιες αρχές.
Εμείς αποστείλαμε σχετικές φωτογραφίες στις αρμόδιες αρχές επικαλούμενοι τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι μόνο.
* Μετά τους Πάνθηρες των Δρόμων, ακόμη μια οργάνωση ανανεώνει με τη δράση και τις αφίσες της τη δημόσια συζήτηση για τα Δικαιώματα των πεζών. Ιστοσελίδα http. http://www.enosipezon.gr/
Εναντιώνονται στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα επάνω στα πεζοδρόμια, στην κυκλοφορία δίτροχων επάνω στα πεζοδρόμια και πεζόδρομους, στην ασέβεια των οδηγών που δεν τηρούν την προτεραιότητα του πεζού στις διαβάσεις, αλλά και στη μηδαμινή συντήρηση των πεζοδρομίων.
Πότε επιτέλους θα αποφασίσουν οι αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν την ισχύουσα Νομοθεσία ;
Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα ότι οι πεζοί έχουν δικαιώματα και επί πλέον όλα μαζί συμβάλλουν στην Οδική μας Παιδεία, στην εν γένει συμπεριφοράς μας και τέλος αναδεικνύουν το πολιτισμό μας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: