Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr13 Οκτ 2009

ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Επικίνδυνα για τα παιδιά όταν περπατούν, μιλούν και διασταυρώνουν δρόμους.

Τα παιδιά που μιλούν σε κινητό τηλέφωνο ενώ περπατούν και διασταυρώνουν δρόμο, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου σε οδικό ατύχημα.

Είναι γεγονός ότι τα κινητά τηλέφωνα προσφέρουν ευκολίες και ασφάλεια στις οικογένειες με παιδιά. Έχουν όμως και τους κινδύνους τους.

Οι κίνδυνοι αυτοί όμως μεγαλώνουν και πολλές φορές είναι και πολύ επικίνδυνοι όταν τα παιδιά κάνουν διάφορα άλλα πράγματα όταν ομιλούν π.χ όταν περπατούν στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, στη διάβαση, στο σταυροδρόμι.

Η απόσπαση της προσοχής των παιδιών και μείωση των διαθέσιμων γνωστικών πνευματικών τους ικανοτήτων όταν μιλούν στο τηλέφωνο ενώ κάνουν κάτι επικίνδυνο, αυξάνει ουσιαστικά τις πιθανότητες τραυματισμού τους.

Οι γονείς οφείλουν να εξηγήσουν στα παιδιά τους τους πιθανούς κινδύνους και ίσως και πολύ σοβαρούς τραυματισμούς τους όταν μιλούν στο κινητό. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν να σταματούν σε ασφαλές μέρος του οδικού δικτύου. Οι γονείς πρέπει να δώσουν το παράδειγμα για αυτή τη χρήση του κινητού, όταν είναι μαζί με τα παιδιά τους.

Το πρόβλημα των παιδιών που χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο ενώ περπατούν στο δρόμο εξετάστηκε από επιστήμονες σε συνθήκες εικονικής πραγματικότητας, συμμετείχαν 77 παιδιά ηλικίας 10 έως 11 ετών.
Στο εικονικό περιβάλλον τους ζητήθηκε να διασταυρώσουν 6 φορές ένα δρόμο χωρίς να μιλούν σε κινητό και 6 φορές μιλώντας σε κινητό.
Διαπιστώθηκε ότι όλα τα παιδιά, ακόμη και αυτά που είναι έμπειρα στη χρήση κινητού τηλεφώνου ή αυτά που είναι εξαιρετικά προσεκτικά, είναι πολύ πιο πιθανό όταν μιλούν σε κινητό τηλέφωνο να παρουσιάζουν επικίνδυνες συμπεριφορές όταν διασταυρώνουν εικονικούς δρόμους στους οποίους κυκλοφορούν εικονικά αυτοκίνητα.
Οι ψυχολόγοι ερευνητές βρήκαν ότι τα παιδιά που μιλούσαν σε κινητό τηλέφωνο ενώ περπατούσαν, χρειάζονταν 20% περισσότερο χρόνο να διασταυρώσουν το δρόμο και 43% περισσότερες πιθανότητες να xτυπηθούν.
Επί πλέον τα παιδιά κοίταζαν κατά 20% λιγότερες φορές και προς τις δύο κατευθύνσεις προτού περάσουν το δρόμο και έδιναν στους εαυτούς τους 8% λιγότερο χρόνο για να σιγουρευτούν
Το συμπέρασμα των ερευνητών, είναι η προσοχή των παιδιών που μιλούν σε κινητό τηλέφωνο, αποσπάται και μειώνεται με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν περισσότερο να γίνουν θύματα οδικών ατυχημάτων.
Ο αριθμός παιδιών που διαθέτουν κινητά τηλέφωνα συνεχώς αυξάνεται, είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προστασίας τους από τους κινδύνους που δημιουργούνται
Όπως οι οδηγοί αυτοκινήτων και άλλων οχημάτων πρέπει να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο όταν οδηγούν, έτσι και οι πεζοί και ιδιαίτερα τα παιδιά να είναι πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούν το κινητό τους όταν διασταυρώνουν τους δρόμους.
Pediatric Pedestrian Injury Risk, Pedriatics 2009

Δεν υπάρχουν σχόλια: