Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr15 Απρ 2010

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗΗ οδική ασφάλεια είναι ευθύνη όλων
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα έχει πολλές πτυχές, μια από τις οποίες είναι η έλλειψη οδικής διαπαιδαγώγησης των χρηστών του δικτύου, πεζών και οδηγών. Ως οδική διαπαιδαγώγηση νοείται η εμφύσηση της ορθής συμπεριφοράς στην κυκλοφορία σε επίπεδο φιλοσοφίας.
Χωρίς καμία αμφισβήτηση η σημασία της διαπαιδαγώγησης αφορά κάθε νέο άτομο για την ένταξή του στην κοινωνία ως υπεύθυνος και ευσυνείδητος πολίτης, μια διαδικασία που ξεκινάει από την αρχή της ζωής του και διαρκεί σε επίπεδο εκπαίδευσης μέχρι την ενηλικίωσή του. Μέσα σε αυτό το διάστημα το οικογενειακό και το σχολικό περιβάλλον αγωνίζονται για την διαπότιση του ατόμου με όλες εκείνες τις αρχές, που πέρα από απλή ενημέρωση για τους κανόνες συμβίωσης, θα διαμορφώσουν στην ίδια του τη συνείδηση τις τάσεις συμπεριφοράς που θα του επιτρέψουν να λειτουργεί ατομικά και συλλογικά μέσα σε μια κοινωνία με την πληθώρα αλληλεπιδράσεων.
Σήμερα πλέον, το σύστημα κυκλοφορίας αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε μια μορφή κοινωνικού περιβάλλοντος με τους δικούς του κανόνες και αλληλεπιδράσεις. Έτσι, λοιπόν, η ένταξη και σε αυτό το περιβάλλον της κυκλοφορίας, εύλογα απαιτεί κατά ανάλογο τρόπο τη δική του διαπαιδαγώγηση του χρήστη, που θα του επιτρέψει να αναπτύξει στην ίδια του τη συνείδηση τις ορθές συμπεριφορές. Όπως πολύ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς μονόδρομο για αυτή τη μορφή διαπαιδαγώγησης την Κυκλοφοριακή Αγωγή αποτελεί η ενσωμάτωσή της στο εκπαιδευτικό σύστημα του σχολείου, του νέου σχολείου, όπως εζητήθη άλλωστε και με το έγγραφο μας προς την Υπουργό Παιδείας.
Γνωρίζοντας την σημασία αυτής της διαπαιδαγώγησης η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με τις Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης Ν. Δωδεκανήσου ξεκινά το πρόγραμμα « Κυκλοφορώ με Ασφάλεια » στα σχολεία.
Το χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης δράσης είναι η χρησιμοποίηση του ασφαλτοτάπητα, ενός σύγχρονου δικτύου 4.50x9.00m, τηλεκατευθυνόμενων αυτοκινήτων, φορητών σημάτων του ΚΟΚ, φορητού σηματοδότη, το έντυπο « Κάνουμε το δρόμο φίλο μας» και το βιβλίο- CD « Κυκλοφορώ και τραγουδώ» που εκδώσαμε με την ευγενική χορηγία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, δίνοντας έτσι βαρύτητα στην αυτενέργεια και ανάπτυξη πρωτοβουλίας από τους μαθητές με βασικό στόχο την ανάπτυξη της «συνείδησης του πολίτη» μέσα από υπεύθυνη συμπεριφορά που εγγυάται το σεβασμό σε κάθε κανόνα της καθημερινής ζωής.
Την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 και ώρα 12.30 μμ στο Κολλέγιο Ρόδου, ξεκινάμε τη δράση μας και θα παρακολουθήσουν τμηματικά το πρόγραμμα όλοι οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου ξεκινώντας από την Α΄Τάξη.
Στόχος του προγράμματος της Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι να εκπαιδευτούν όλοι οι μαθητές των Δημοτικών σχολείων της Ρόδου και επί πλέον να αναπτύξουμε δράσεις και σε άλλα Νησιά της Δωδεκανήσου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: