Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr25 Φεβ 2011

ΕΓΓΡΑΦΟ २ ΔΗΜΑΡΧΟ ΡΟΔΟΥ

Προς: κ. Στάθη Κουσουρνά
Δήμαρχο Ρόδου
Κοινοποίηση
· Εισαγγελέα κο Κων/νο Μπούτσικο
· Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου
· Αστυνομική Δ/νση Δωδεκανήσου
· Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρόδου
· Ένωση Ξενοδόχων
· Πρόεδρο ΕΒΕΔ
· ΤΕΕ Τμήμα Δωδεκανήσου
Aξιότιμε κύριε Δήμαρχε
ΘΕΜΑ: 1) Σήμανση εκτελούμενων έργων Εθνικής Οδού Ρόδου - Λίνδου
Έχοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις για την σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και μετά από την σφοδρή κακοκαιρία στις 28- 01-2011 και τις καταγεγραμμένες ζημιές επί του Εθνικού Δικτύου Ρόδου-Λίνδου, σας παρακαλούμε για την εφαρμογή τους προκειμένου οι διερχόμενοι οδηγοί να είναι ασφαλείς. Οι διατάξεις αυτές αποτελούν δεσμευτικό στοιχείο και προϋπόθεση για την περαίωση του έργου.
Η ευθύνη της πολιτείας κυρίως βρίσκεται στην επίβλεψη των εργασιών με τα κατάλληλα συνεργεία και όργανα και στον ουσιαστικό έλεγχο όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του εργολάβου. Μία εξίσου σημαντική παράμετρος είναι και η εφαρμογή όλων των κανονισμών και της νομοθεσίας που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των διερχομένων. Η πλημμελής ως και ανύπαρκτη σήμανση των έργων είναι εγκληματική πράξη και αν αυτό προστεθεί στην ήδη ελλιπή οδική ασφάλεια, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα υπάρξουν σοβαρά δυστυχήματα και απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Ως γνωστόν οι αρμόδιες υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγχουν, τουλάχιστον ανά δεκαπενθήμερο τις οδούς της αρμοδιότητάς τους και να καταγράφουν τα ευρήματα σε ειδικό βιβλίο, που τηρείται με ευθύνη του Προϊσταμένου τους. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων αυτών με υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Επίσης τα όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας υποχρεούνται να ειδοποιούν αμέσως και εγγράφως τις αρμόδιες υπηρεσίες για την συντήρηση των οδών, για τις βλάβες του οδοστρώματος και των στοιχείων ασφαλείας των οδών που υποπίπτουν στην αντίληψή τους και εκθέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των χρηστών της οδού.
Αναρωτιόμαστε επιτέλους τι άλλο θα πρέπει να γίνει για να τηρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας στην κατασκευή και συντήρηση των οδικών δικτύων. Η συγκεκριμένη εργοληπτική εταιρεία όπως φαίνεται δεν νοιάζεται, γνωρίζοντας ότι για την πλημμελή-ελλιπή σήμανση δεν θα της επιβληθούν πρόστιμα. Εν όψει της τουριστικής κίνησης ας δείξουμε τουλάχιστον ότι εμείς νοιαζόμαστε για τους επισκέπτες μας οδηγούς και σεβόμαστε την επένδυση των φορέων στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού μας. Ας μη ξεχνάμε ότι η Οδική Ασφάλεια είναι στοιχείο πολιτισμού μιας χώρας.

ΘΕΜΑ: 2) Απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο
Έχοντας υπόψη τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της πολιτείας (Κυβέρνησης, Ολομέλειας της Βουλής, ΣτΕ, Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Προέδρου της Δημοκρατίας, Ε.Μ.Π, ΤΕΕ) για την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από το οδικό δίκτυο και βλέποντας την πραγματικότητα δυστυχώς απογοητευόμαστε. Διαπιστώνουμε ότι επικρατεί η ανομία, η παράλειψη τήρησης των νομίμων υποχρεώσεων από τους προς τούτο υπόχρεους, η ολιγωρία όσον αφορά την άσκηση ελέγχου και η ουσιαστική αδυναμία επιβολής κυρώσεων. Υπάρχει επίσης μία τραγική αδιαφορία για την δυσμενή επίδραση των παράνομων διαφημίσεων στην οδική ασφάλεια, εξαιτίας της απόσπασης της προσοχής των οδηγών.
Ομοίως γίνεται φανερή και η αδιαφορία για την ποιότητα και την αισθητική του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος, όπως π.χ. στην είσοδο του αεροδρομίου όπου υπάρχουν σκουριασμένες γιγαντοαφίσες και στέγαστρα, σπασμένα προστατευτικά, δημιουργώντας εικόνες που θυμίζουν μια τριτοκοσμική πόλη χωρίς αισθητική και σεβασμό στο περιβάλλον.
Όλα αυτά τελικά συντελούν στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας, δημιουργώντας με αυτό τον τρόπο πάγιες παράνομες συμπεριφορές, κυρίως λόγω της απραξίας των εντεταλμένων αρμοδίων φορέων για την προστασία των πολιτών.
Φαίνεται να απουσιάζει η ανθρώπινη, κοινωνική και πολιτική ευαισθησία των αρμοδίων φορέων απέναντι στις εκκλήσεις συμπολιτών μας, οι οποίοι καταγγέλλουν και τεκμηριώνουν θανατηφόρα δυστυχήματα εξ αιτίας των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων.
Εμείς ως πολίτες καλούμαστε να είμαστε νομοταγείς στις εκάστοτε αποφάσεις της πολιτείας. Εάν παραβούμε τους νόμους τιμωρούμαστε ανάλογα. Για όλα αυτά τα οποία καταγγέλλουμε και αφορούν την οδική ασφάλεια, οι παρανομούντες εμπίπτουν σε άλλη κατηγορία πολιτών και δεν τους επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις;
Σας παρακαλούμε όπως αναλάβετε τις ευθύνες σας για την εξάλειψη αυτής της παράνομης συμπεριφοράς στο χώρο της υπαίθριας διαφήμισης και καλούμε τα αρμόδια όργανα να επιβάλλουν απαρεγκλίτως τις υπό του νόμου προβλεπόμενες κυρώσεις.


Για την Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. ΡΟΔΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γεν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ελένη ΚΑΡΥΔΗ Βασίλειος ΣΚΟΥΛΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: