Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr11 Οκτ 2012

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ :Επιχειρούμενος περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου- Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ

Επιχειρούμενος περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου
- Δήλωση Προέδρου ΔΣΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 7-10-2012
Ένα μόλις έτος μετά από την απόσυρση της διάταξης
βάσει της οποίας α) καταργούταν παντελώς και για
όλες τις περιπτώσεις ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου η υποχρέωσή του να καταβάλλει χρηματική
ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης και β) εισαγόταν πλαφόν στην αποζημίωση που αυτό θα
όφειλε να καταβάλλει για τις λοιπές αξιώσεις του παθόντα ενώ στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας
ασφαλιστικής εταιρίας ή πτώχευσης αυτής το ανώτατο όριο της αποζημίωσης περιοριζόταν σε 100.000 ευρώ και
προβλεπόταν ποσόστωση ανάλογα με το ύψος της ζημίας,
απόσυρση η οποία ενείχε ομολογία εσφαλμένου
σχεδιασμού της σχετικής ρύθμισης, το Υπουργείο Οικονομικών, κατά τρόπο πλήρως ακατανόητο και
αιφνιδιαστικό, επανέρχεται καταθέτοντας (και μάλιστα με τροπολογία, σε νομοσχέδιο που ουδεμία σχέση έχει
με την εν λόγω διάταξη) νέα ρύθμιση που νοθεύει πρωτοφανώς το δίκαιο που διέπει την αποζημίωση από
αυτοκινητικά ατυχήματα και θέτει σε μείζονα διακινδύνευση τα συμφέροντα των Ελλήνων πολιτών.
Είναι πλέον
προφανής η εμμονή ορισμένων στην
-πάση θυσία - προώθηση συγκεκριμένων ρυθμίσεων, με στόχο την
εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων, που επιχειρείται να επιτευχθεί όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα και ύπουλα
προκειμένου να αποφευχθούν οι εύλογες και τεκμηριωμένες αντιδράσεις του νομικού κόσμου της χώρας.
Ο
Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών:
Εκφράζει την εντονότατη αντίδρασή του στην εκ νέου επιχειρούμενη νόθευση των δικαιωμάτων των
πολιτών, η οποία επιχειρείται εξαιτίας της απροθυμίας της πολιτικής ηγεσίας του τόπου να ενισχύσει τους
ελεγκτικούς μηχανισμούς των ασφαλιστικών εταιριών και να συμβάλλει στην εξυγίανση του κλάδου
,
καταλήγοντας να υποθάλπει εν τοις πράγμασι οικονομικές ατασθαλίες και λοιπές παραβατικές συμπεριφορές
συγκεκριμένων προσώπων που λυμαίνονται το χώρο της ασφάλισης.
Επισημαίνει πως ο θεσμός του Επικουρικού Κεφαλαίου αποτελεί μία ισχυρότατη κατάκτηση του
δικαιικού μας συστήματος, η οποία θεσπίστηκε με στόχο την προάσπιση των συμφερόντων των ζημιωθέντων
-
παθόντων από ατυχήματα που προκαλούνται από ανασφάλιστα οχήματα. Κατά συνέπεια,κάθε ενδεχόμενη
μείωση της σχετικής προς αποζημίωση ευθύνης του, ιδίως δε ο αποκλεισμός της υποχρέωσής του προς
αποζημίωση για ψυχική οδύνη, αναμένεται
- κατά πλήρη βεβαιότητα - να πλήξει την εύρυθμη λειτουργία της
αγοράς, προκαλώντας τεράστια αναστάτωση και κλονισμό της ασφάλειας των συναλλαγών και του δικαίου
,
πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή κατά την οποία ο νομοθέτης σπεύδει
- κατά τρόπο πρωτοφανή - να επεκτείνει την
εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων και σε εκκρεμείς δίκες επί των οποίων δεν θα έχουν εκδοθεί τελεσίδικες
αποφάσεις μέχρι τη δημοσίευση της εν λόγω νομοθετικής αλλαγής.
Καλεί άμεσα τον αρμόδιο Υπουργό να αποσύρει τη σχετική ρύθμιση, αναλογιζόμενος τις συνέπειες που
αναμένεται να έχει η θέσπισή της, αναφορικά με τα θύματα τροχαίων ατυχημάτων που θα αδυνατούν να
καλύψουν τη ζημία τους, καταδικαζόμενα στην ανέχεια και στην οικονομική εξαθλίωση κατά τρόπο κοινωνικά
ανάλγητο και απάνθρωπο.
Ζητά για ακόμα μια φορά από την πολιτεία να αντιμετωπίσει τα υπαρκτά προβλήματα του Επικουρικού
Κεφαλαίου με την οικονομική ενδυνάμωσή του και με την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών στην
ασφαλιστική αγορά και όχι με τη μετακύλιση των προβλημάτων στους Έλληνες πολίτες, παθόντες ή
ασφαλισμένους.
Το δικηγορικό σώμα έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και αναμένει από τους θεσμικά αρμόδιους να
τις μελετήσουν και να τις επεξεργαστούν, παραμερίζοντας τις εμμονές τους που οδηγούν σε απαξίωση των θεσμών,
η οποία καταδεικνύεται από την προχειρότητα, την εφαλμένη στόχευση και την απαράδεκτη πορεία της
νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Η αντιμετώπιση κάθε ζητήματος με κριτήρια λογιστικά και αποκλειστικά εισπρακτικού χαρακτήρα τείνει να
γίνει τελευταία κανόνας στη χώρα μας. Ο παραμερισμός των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους υπόθεσης, η πλήρης
αδιαφορία για τις κατακτήσεις του δικαιικού μας συστήματος και της έννομης τάξης και η καταστρατήγηση
βασικών κανόνων της λογικής, οδηγούν πλέον στην
υπέρβαση των ορίων της ανοχής μας ως πολιτών και, ιδίως,
νομικών
, που δεν μπορούν να παραμένουν αδιάφοροι μπροστά στο τέλμα στο οποίο βλέπουμε να οδηγούν -
συστηματικά πλέον
- οι αδιέξοδες πολιτικές. Εν προκειμένω, δεν γίνεται λόγος για τη μεταρρύθμιση απλώς και
μόνο ενός θεσμού με οικονομικές προεκτάσεις, αλλά για την πλήρη απαξίωση προς το έννομο της υγείας και προς
την προσωπικότητα όλων εκείνων που ενδεχομένως να πέσουν θύματα αυτοκινητικών ατυχημάτων, κατά τρόπο
που θα στιγματίσει τη ζωή τους, μη υφιστάμενης πλέον της δυνατότητας για αποκατάσταση της νομιμότητας και
αποτελεσματική προάσπιση των δικαιωμάτων των θυμάτων.
Δηλώνουμε αποφασισμένοι να προασπίσουμε έμπρακτα και αποτελεσματικά τις κατακτήσεις του νομικού
μας πολιτισμού και να εμποδίσουμε κάθε προσπάθεια ισοπέδωσής τους, που επιχειρείται στο βωμό των
"μνημονιακών" πολιτικών, ενεργώντας προς όφελος της λειτουργίας απονομής της Δικαιοσύνης και των
δικαιωμάτων των πολιτών που προσφεύγουν σε αυτήν. Θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για την
απόσυρση της κατάπτυστης αυτής διάταξης που έρχεται να προστεθεί σε ένα σύνολο κοινωνικά άδικων και
ανάλγητων ρυθμίσεων που πλήττουν αδιακρίτως επιστημονικούς και επαγγελματικούς κλάδους, ευπαθείς
ομάδες, κυρίως δε το μέσο πολίτη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υπό ψήφιση περιορισμός της ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου
-
Επιστολή Συντονιστικής στον Υπουργό Οικονομικών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Αθήνα, 8
-10-2012
Ο Πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος
κ. Γιάννης Αδαμόπουλοςκαι οι
Πρόεδροι των Δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης και Πειραιά
κ.κ. Νίκος Βαλεργάκης και Στέλιος
Μανουσάκης
απέστειλαν σήμερα επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών κ. Γιάννη Στουρνάρα, κοινοποιούμενη στον
Πρωθυπουργό της χώρας
κ. Αντώνη Σαμαρά και στους Προέδρους των κομμάτων που συμμετέχουν στον
κυβερνητικό σχηματισμό κ.κ.
Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτη Κουβέλη, σχετικά με τον προωθούμενο περιορισμό της
ευθύνης του Επικουρικού Κεφαλαίου ως προς την υποχρέωση αποζημίωσης θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων.
Με την εν λόγω επιστολή η οποία επισυνάπτεται ανωτέρω, συνοδευόμενη από σχετική απόφαση της Ολομέλειας
και αντίστοιχο ενημερωτικό σημείωμα αναφορικά με την υπό ψήφιση ρύθμιση, οι κ.κ. Πρόεδροι καλούν τον κ.
Υπουργό:
α)
να αναλογιστεί τις ολέθριες συνέπειες που αναμένεται να έχει - σε επίπεδο νομικό και κοινωνικό, ασφάλειας
των συναλλαγών και του δικαίου
- η θέσπιση της κατατεθείσας διάταξης αναφορικά με τα θύματα τροχαίων
ατυχημάτων που θα αδυνατούν να καλύψουν τη ζημία τους, καταδικαζόμενα στην ανέχεια και στην οικονομική
εξαθλίωση, κατά τρόπο κοινωνικά ανάλγητο και απάνθρωπο, που δεν αρμόζει σε μία συντεταγμένη πολιτεία και
β)
να αποσύρει άμεσα την κατάπτυστη αυτή διάταξη, κατευθύνοντας κάθε ενέργεια προς το σκοπό της ενίσχυσης
των ελεγκτικών μηχανισμών στην ασφαλιστική αγορά, και της οικονομικής ενδυνάμωσης του Επικουρικού
Κεφαλαίου, αποτρέποντας
- έστω και την ύστατη στιγμή - τη μετακύλιση των προβλημάτων του στους Έλληνες
πολίτες, παθόντες ή ασφαλισμένους.
Από το Γραφείο Τύπου

Δεν υπάρχουν σχόλια: