Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr27 Δεκ 2012

«Βιωσιμότητα Επικουρικού» V/S Βιωσιμότητα Θυμάτων Τροχαίων.

Στις 22/10/2012 ο ανεξάρτητος βουλευτής Αχαίας κος Ν. Νικολόπουλος κατέθεσε αναφορά προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό οικονομικών με τίτλο: «Δεν θα πληρώσουν τα θύματα των τροχαίων και την κρίση των ασφαλιστικών εταιρειών» παραθέτοντας το κοινό κείμενο των οργανώσεων που ζητούσαν την απόσυρση της διάταξης κατάργησης των αποζημιώσεων που δίνει το επικουρικό κεφάλαιο και το κείμενο της ολομέλειας των προέδρων των Δικηγορικών συλλόγων της χώρας.
Στις 25/10/2012 από το Μέγαρο Μαξιμου ενημέρωσαν τον βουλευτή και την Βουλή ότι υπεύθυνος να απαντήσει είναι ο υπουργός οικονομικών.
schoolbus1 - ΑντίγραφοΣτις 4/12/2012 και αφου στο μεταξυ ήδη βγήκαν οι πρώτες δικαστικές αποφάσεις που έκριναν το σχετικό νομοθέτημα ως αντισυνταγματικό ο υπουργός οικονομικών έδωσε την παρακάτω βαρυσήμαντη «απάντηση»:
«Σε απάντηση της Αναφοράς με αριθμ. πρωτ. 966/22.10.2012 του Βουλευτή  κ. Ν. Νικολόπουλου σας ενημερώνουμε ότι τα κείμενα στα οποία αναφέρεται στην αναφορά του, περιλαμβάνουν παρατηρήσεις επί του αρχικού προτεινόμενου σχεδίου διατάξεων για το Επικουρικό Κεφάλαιο.
Οι διατάξεις του άρθρου τέταρτου του ν.4092/2012 (ΦΕΚ Α΄220), έχουν σαν στόχο την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του Επικουρικού Κεφαλαίου Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων, ώστε να συνεχίσει να εκπληρώνει το κοινωνικό του έργο.»
Στη πρόσφατη επίσκεψη μας στη επιτροπή οδικής ασφάλειας της Βουλής σημειώσαμε την περιφρονητική απέναντι στα θύματα των τροχαίων στάση του υπουργού που πριν νομοθετήσει θεώρησε καλό να ακουσει μόνο τις απόψεις των εκπροσώπων των ασφαλιστικών εταιρειών, καθως και της αρμοδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής που αρκέστηκε στον αντίλογο των εκπροσώπων των Δικηγορικών Συλλόγων. Κανένας φορέας που εκπροσωπεί τα θύματα δεν κρίθηκε αναγκαίο ή σκόπιμο να κληθει να παρουσιάσει την άποψη του. Η όλη ιστορία φαίνεται αποτελεί εσωτερική υπόθεση των ασφαλιστών και των δικηγόρων οι υπόλοιποι δεν έχουμε δικαίωμα λογου, έχουμε δικαίωμα μόνο να πληρώνουμε (τις ασφαλιστικές) και να μας τραυματίζουν ή να μας σκοτώνουν.
Δεν μας εκπλήσσει η στάση και η απάντηση του υπουργού.
Είναι ο ίδιος πού:
-Αδιαφόρησε για τις πολλαπλές επισημάνσεις περι αντισυνταγματικότητας κλπ της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής.
-Αδιαφορεί για τις Δικαστικές αποφάσεις που έκριναν αντισυνταγματικό το νομοθέτημα.
-Καλεί σε απειθαρχία απέναντι σε άλλες Δικαστικές αποφάσεις με αποτέλεσμα στις 16/12/2012 να καταγγέλεται επίσημα από την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος για το «απαράδεκτο το γεγονός, μέλος της Κυβέρνησης να εμφανίζεται ότι ενεργεί παρά το Σύνταγμα και να εντέλλεται ή να παροτρύνει τη διοίκηση ή τρίτους φορείς να μη συμμορφωθούν με εκτελεστές δικαστικές αποφάσεις, παρά το νόμο και το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος, πράγμα που δεν είναι δυνατόν να συμβαίνει σε συντεταγμένη, ευνομούμενη Πολιτεία».
-Προετοιμάζει και άλλο ίδιας πηγής έμπνευσης νομοθέτημα με τιμοκατάλογο διατίμησης για τις σωματικές βλάβες και την απώλεια από τροχαία εγκλήματα.
Για όλα αυτά βέβαια δεν υπάρχει το πρόσχημα των επιταγών του μνημονίου.
Πρόκειται για τις ακάλυπτες επιταγές των μεγαλοαπατεώνων ιδιοκτητών ασφαλιστικών εταιρειών τύπου Ψωμιάδη (Ασπίς – Πρόνοια) τις οποίες ο κ. Στουρνάρας εξαναγκάζει τα θύματα των τροχαίων να «εισπράξουν».               Με την ψήφο των “θρηνούντων για τα τροχαία” κ.κ. βουλευτών βέβαια.
Δείτε τα σχετικά έγγραφαΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ

Πηγή:
www.soste.gr
ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, Ιδρυτικό μέλος του SOSTE

Δεν υπάρχουν σχόλια: