Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr30 Μαρ 2013

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας – παγκόσμια έκθεση για την κατάσταση της Οδικής ασφάλειας το 2013

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Δεκαετία Δράσης για την οδική ασφάλεια(2011-2020) είναι μια ιστορική ευκαιρία για τις χώρες για να σταματήσουν και να αναστρέψουν την τάση, η οποία – χωρίς δράση – έχει προβλεφθεί ότι θα οδηγήσει στην απώλεια περίπου 1,9 εκατομμύριων ανθρώπων στους δρόμους, κάθε χρόνο, μέχρι το 2020. Ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2011 από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.
Μόνο 28 χώρες, που καλύπτουν το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν ολοκληρωμένη νομοθεσία για την οδική ασφάλεια σε σχέση με τους πέντε βασικούς παράγοντες κινδύνου: αλκοόλ και οδήγηση, υπερβολική ταχύτητα, χρήση κράνους για τους μοτοσυκλετιστές, χρήση ζώνης ασφαλείας για τους επιβάτες οχημάτων και χρήση παιδικών καθισμάτων.
Οι νομοθετικές αλλαγές πρέπει να επιταχυνθούν εάν θέλουμε οι νεκροί από τροχαίες συγκρούσεις να μειωθούν, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεση για την κατάσταση σχετικά με την οδική ασφάλεια του ΠΟΥ, ο οποίος στηρίζει τη δεκαετία δράσης για την οδική ασφάλεια.
Το 2010, υπήρχαν 1,24 εκατομμύρια θάνατοι σε όλο τον κόσμο από τροχαία, περίπου ο ίδιος αριθμός με το 2007. Η έκθεση δείχνει ότι ενώ 88 κράτη μέλη είχαν τη δυνατότητα να μειώσουν τον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων δυστυχημάτων, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε σε 87 χώρες.
Σημείο κλειδί για τη μείωση των θανατηφόρων τροχαίων είναι η εθνική νομοθεσία η οποία θα συμπεριλαμβάνει νόμους που θα καλύπτουν τους πέντε βασικούς παράγοντες κινδύνου που αναφέρθηκαν παραπάνω.
Σύμφωνα με την έκθεση:
  • 59 χώρες, οι οποίες καλύπτουν το 39% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν θέσει σε εφαρμογή ένα αστικό όριο ταχύτητας 50 km / h ή λιγότερο και επιτρέπουν στις τοπικές αρχές να μειώσουν περαιτέρω τα όρια αυτά.
  • 89 χώρες, οι οποίες καλύπτουν το 66% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν μια ολοκληρωμένη νομοθεσία για την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η οποία ορίζει τη δυνατή συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα (BAC) στο όριο των 0,05 g / dl ή και λιγότερο.
  • 90 χώρες, οι οποίες καλύπτουν το 77% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν νόμους για χρήση κράνους μοτοσικλέτας που περιλαμβάνουν όλους τους αναβάτες, σε όλους τους δρόμους, με όλους τους τύπους κινητήρων και επίσης θέτουν και προδιαγραφές για τα κράνη.
  • 111 χώρες, που καλύπτουν το 69% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν νόμους για χρήση ζώνης ασφαλείας που αφορούν όλους τους επιβάτες.
  • 96 χώρες, οι οποίες καλύπτουν το 32% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν έστω ένα νόμο που απαιτεί συστήματα συγκράτησης για παιδιά.
  • Η έκθεση, επίσης, υπογραμμίζει ότι στις περισσότερες χώρες – ακόμα και σ’ αυτές με τις καλύτερες επιδόσεις στην οδική ασφάλεια- η επιβολή των παραπάνω νόμων είναι ανεπαρκής.
«Η πολιτική βούληση είναι απαραίτητη στο υψηλότερο κυβερνητικό επίπεδο για την εξασφάλιση κατάλληλης νομοθεσίας για την οδική ασφάλεια και την αυστηρή εφαρμογή των νόμων, με τους οποίους όλοι πρέπει να συμμορφώνονται,” λέει γενική διευθύντρια του ΠΟΥ δρ Μάργκαρετ Τσαν. “Αν αυτό δεν μπορέσει να εξασφαλιστεί, οι οικογένειες και οι κοινότητες θα συνεχίσουν να θρηνούν θύματα, και τα συστήματα υγείας θα συνεχίσουν να φέρουν το κύριο βάρος των τραυματισμών και αναπηριών λόγω των τροχαίων.”
«Η παγκόσμια έκθεση για την κατάσταση στην οδική ασφάλεια 2013 χρησιμεύει ως μια ισχυρή προειδοποίηση προς τις κυβερνήσεις για το τι πρέπει να γίνει για να προστατεύσει όλους τους χρήστες των δρόμων», λέει ο Μάικλ Μπλούμπεργκ, Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, καθώς η παραπάνω έκθεση είχε τη χρηματοδότηση “ Bloomberg Philanthropies”. ” Οι θάνατοι και οι τραυματισμοί από τροχαία μπορούν να προληφθούν. Αυτή η έκθεση είναι ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες και οι οδηγοί, ασφαλείς στους δρόμους όλου του κόσμου. Δείχνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε . “
Δυστυχώς υπάρχουν ομάδες “υψηλού κινδύνου” στις τροχαίες συγκρούσεις:
  • 59% των ατόμων που χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία είναι μεταξύ 15 και 44 ετών, ενώ το 77% είναι άνδρες.
  • Οι πεζοί και οι ποδηλάτες αποτελούν το 27% του συνόλου των θανάτων από τροχαία δυστυχήματα. Σε ορισμένες χώρες το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από το 75%, αποδεικνύοντας πως επί δεκαετίες υπάρχει παραμέληση των αναγκών αυτών των χρηστών του οδικού δικτύου στις τρέχουσες πολιτικές μεταφορών, υπέρ των μηχανοκίνητων μέσων.
  • Ο κίνδυνος θανάτου ως αποτέλεσμα ενός τραυματισμού σχετιζόμενου με οδική σύγκρουση είναι υψηλότερος στην Αφρική με 24,1 ανά 100 000 κατοίκους και χαμηλότερος στην ευρωπαϊκή περιφέρεια του ΠΟΥ στο 10,3 ανά 100 000 πληθυσμού.
Η έκθεση αυτή είναι η δεύτερη μιας σειράς ερευνών οι οποίες αναλύουν σε ποιο βαθμό οι χώρες εφαρμόζουν μια σειρά αποτελεσματικών μέτρων για την οδική ασφάλεια. Εκτός από τους πέντε παράγοντες κινδύνου που προαναφέρθηκαν, υπογραμμίζεται η σημασία ζητημάτων όπως: τα πρότυπα ασφαλείας των οχημάτων, επιθεωρήσεις για την ποιότητα των δρόμων, πολιτικές για το περπάτημα και την ποδηλασία, καθώς και πτυχές της προ-νοσοκομειακής περίθαλψης. Αναφέρει, επίσης, αν οι χώρες έχουν μια εθνική στρατηγική, η οποία θέτει μετρήσιμους στόχους για τη μείωση του αριθμού των ατόμων που σκοτώνονται και τραυματίζονται σοβαρά στους δρόμους. Στην εικόνα που υπάρχει στο τέλος του άρθρου υπάρχουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες  για την Ελλάδα.
Η παγκόσμια έκθεση για την κατάσταση στην οδική ασφάλεια 2013 παρουσιάζει στοιχεία από 182 χώρες, που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 99% του παγκόσμιου πληθυσμού ή 6,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Χρησιμοποιεί μια τυποποιημένη μέθοδο που επιτρέπει συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. Εκτός από το κύριο αφηγηματικό κείμενο, προσφέρει μία σελίδα-προφίλ για κάθε συμμετέχουσα χώρα και ένα στατιστικό παράρτημα.
“Η Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020 είναι μια φανταστική ευκαιρία, που δεν πρέπει να χαθεί”, λέει ο Δρ Etienne Krug, Διευθυντής του ΠΟΥ στο Τμήμα της βίας και πρόληψης των τραυματισμών και της αναπηρίας. «Με την παγκόσμια έκθεση για την κατάσταση για την οδική ασφάλεια το 2013 έχουμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να παρακολουθείται η πρόοδος. Θα πρέπει τώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να διασφαλίσουμε ότι η Δεκαετία Δράσης που έχει στόχο να σωθούν πέντε εκατομμύρια άνθρωποι μπορεί να γίνει πραγματικότητα.”
Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η Δεκαετία Δράσης είναι μια ιστορική ευκαιρία για τις χώρες για να σταματήσουν και να αναστρέψουν την τάση, η οποία – χωρίς δράση – έχει προβλεφθεί ότι θα οδηγήσει στην απώλεια περίπου 1,9 εκατομμύριων ανθρώπων στους δρόμους, κάθε χρόνο, μέχρι το 2020. Ξεκίνησε στις 11 Μαΐου 2011 από κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, η Δεκαετία Δράσης επιδιώκει να οικοδομήσει την ικανότητα διαχείρισης ασφαλών δρόμων στις διάφορες χώρες, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων και των οχημάτων, βελτίωση της συμπεριφοράς όλων των χρηστών του οδικού δικτύου και την ενίσχυση της μετά τη σύγκρουση φροντίδας. Στο πλαίσιο της Δεκαετίας Δράσης, ο ΠΟΥ υποστηρίζει τις προσπάθειες σε αυτούς τους τομείς, ιδίως μέσω της «Οδική Ασφάλεια σε 10 χώρες (RS10) Project”, το οποίο σε συνεργασία με εταίρους παρέχει τεχνική καθοδήγηση σχετικά με τη νομοθεσία, την επιβολή των νόμων, εκστρατειών στα μέσα ενημέρωσης, τη συλλογή δεδομένων και τη μετα-τραυματική φροντίδα.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση εδώ την έχουμε ήδη δημοσιεύσει

Δεν υπάρχουν σχόλια: