Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr4 Σεπ 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ τηςΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ-FIA foundation

Το νέο Ταμείο Ανάπτυξης για την Ασφάλεια του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Motor Sport Safety Development Fund) του Ιδρύματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου-FIA Foundation, ξεκινά τη λειτουργία του μετά τη συμφωνία για χρηματοδότηση 26 έργων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική και την Ασία.
Τα έργα αυτά καλύπτουν όλους τους τομείς βελτίωσης της Οδικής Ασφάλειας που προσδιορίζονται από τη διαχειριστική επιτροπή του Ταμείου, όπως πχ επιμόρφωση υπαλλήλων φορέων στην οδική ασφάλεια, βελτίωση της ασφάλειας των νεαρών οδηγών κα. Ειδικά προγράμματα προβλέπονται για αναδυόμενες αγορές για την ασφάλεια αλλά και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων, με χρηματοδότηση των αθλητικών ενώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες όπως η Μοζαμβίκη και ο Λίβανος αλλά και στις ήδη αναπτυγμένες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία. Για τη διαχείριση αυτών των έργων, το Ταμείο έχει επεκτείνει τη συνεργασία με το Ίδρυμα της FIA, η οποία θα έχει την πλήρη ευθύνη για την ενίσχυση των προγραμμάτων που σχετίζονται με τους οδηγούς, τις εγκαταστάσεις και τους υπάλληλους φορέων. Το Ινστιτούτο της FIA θα υιοθετήσει μια πολύ ενεργή προσέγγιση και στρατηγική, με κύριο στόχο να διευκολύνει σημαντικά τη βιώσιμη ανάπτυξη στο σύνολο αυτών των τριών βασικών περιοχών.
Ο επτά φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1, Michael Schumacher, ο οποίος είναι πρόεδρος της διαχειριστικής επιτροπής του Ταμείου, είπε: "Το Ταμείο μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση του επιπέδου των οδηγών, τόσο στο μηχανοκίνητο αθλητισμό και τους υπαλλήλους φορέων αυτοκινήτου σε όλο τον κόσμο. Η εταιρική σχέση με το Ίδρυμα της FIA θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε πραγματική πρόοδο στην ανάπτυξη της οδικής ασφάλειας σε όλες αυτές τις περιοχές ".
Το Ινστιτούτο της FIA θα αναπτύξει σε μια σειρά υλοποίησης προγραμμάτων και πρακτικών πλαισίων για τις εθνικές αθλητικές ομοσπονδίες, ώστε να τις χρησιμοποιήσουν στη συνέχεια ως κατευθυντήρια γραμμή για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της δικής τους υποδομής. Καθένα από τα προγράμματα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας έχει στόχο την προώθηση των βελτιώσεων σε όλα τα επίπεδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού από τους καθημερινούς οδηγούς μέχρι τους κορυφαίους οδηγούς αγώνων σε πρωταθληματικό επίπεδο και θα διασφαλίζει ότι οι οδηγοί, οι υπάλληλοι και οι εγκαταστάσεις θα αναπτύσσονται παράλληλα. Με βάση αυτόν το στόχο, το Ινστιτούτο της FIA θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη των περιφερειακών κέντρων κατάρτισης υψηλής απόδοσης, τα οποία θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού σε όλες τις περιφέρειες.Ο επόμενος γύρος χρηματοδότησης θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και ως μέρος αυτού του νέου γύρου των επιδοτήσεων, τα έργα θα πρέπει να εκπληρώνουν σειρά κριτηρίων, που καθορίζονται από το Ίδρυμα της FIA και τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη για την παροχή στήριξης.
Το Ταμείο δημιουργήθηκε για να διαχειριστεί τη διανομή πόρων για μηχανοκίνητο αθλητισμό, οι οποίοι σχετίζονται με την ασφάλεια των επιδοτήσεων που χορηγούνται από την συνεισφορά της FIA με 60 εκατομμύρια ευρώ στην αναλογία του προστίμου των 100 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην McLaren-Mercedes το 2007.

Δεν υπάρχουν σχόλια: