Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr15 Σεπ 2018

Απολογισμός θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων Α΄ εξαμήνου 2018 Στο πρώτο εξάμηνο του 2018 παρατηρούμε περαιτέρω βελτίωση των δεικτών Οδικής Ασφάλειας, παρά το γεγονός ότι η προηγούμενη χρονιά το 2017 ήταν μακράν η καλύτερη χρονιά και από την άποψη αυτή όλοι είχαμε ανησυχίες για το 2018.
         Αν αναλογιστεί κανείς ότι είχαμε και αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellastron, τότε – παρά τις αντιξοότητες – μπορούμε να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι  οι φορείς που ασχολούνται με την Οδική Ασφάλεια είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
         Παρακάτω παρατίθενται οι πίνακες που μας παραχώρησε η  Hellastron, όπου αποτυπώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος των Ελληνικών αυτοκινητοδρόμων, ανά έτος2014/15/16/17, καθώς και η ποσοστιαία μεταβολή. Στον πίνακα ΙΙΙ αποτυπώνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος από 1.01.18 έως 1.6.2018 και αντίστοιχα από 1.01.17  έως 1.6.2017 με την αντίστοιχη ποσοστιαία μεταβολή, που είναι αυξημένη κατά 9,91%.
       
Συγκριτικός  Πίνακας Ι διανυθέντων ΟΧΗΜΑΤΟ-ΧΛΜ 2014/15/16 &  17
ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ
ΟΧΗΜΑΤΟ -  ΧΛΜ
ΟΧΗΜΑΤΟ -ΧΛΜ
ΟΧΗΜΑΤΟ -ΧΛΜ
ΟΧΗΜΑΤΟ -ΧΛΜ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
2017
2016
2015
2014
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
3.149.252.379
2.930.451.768
2.316.000.000
2.231.000.000
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
1.310.643.660
1.270.592.183
1.214.000.000
1.185.000.000
ΜΟΡΕΑΣ
545.160.600
516.660.000
461.800.000
518.400.000
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
1.659.916.006
1.518.173.367
1.501.872.738
1.488.000.000
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
1.958.473.842
1.230.034.314
1.559.059.785
1.416.000.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ
193.852.269
173.094.886
168.276.955
121.000.000
ΓΕΦΥΡΑ  ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙ
13.436.465
12.120.000
11.300.000
11.100.000
ΑΥΤΔΡΟΜΟΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ
908.355.844
755.000.000
604.000.000
591.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
9.739.091.063
8.406.126.518
7.836.309.478
7.561.500.000

(Πηγή: Hellastron)


Ποσοστιαία  Μεταβολή  διανυθέντων ΟΧΗΜΑ - ΧΛΜ  2014/15/16 & 17
ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
%  2017-2016
%  2016-2015
%  2015-2014
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
7,47%
26,53%
3,81%
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
3,15%
4,66%
2,45%
ΜΟΡΕΑΣ
5,52%
11,88%
-10,92%
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
9,34%
1,09%
0,93%
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
59,22%
-21,10%
10,10%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ
11,99%
2,86%
39,07%
ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ – ΑΝΤΙ
10,86%
7,26%
1,80%
ΑΥΤ ΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
20,31%
25,00%
2,20%
ΣΥΝΟΛΟ
15,86%
7,27%
3,63%
(Πηγή :hellastron)
Πίνακας   ΙΙΙ  Ποσοστιαία   Μεταβολή   διανυθέντων  ΟΧΗΜΑ - ΧΛΜ   
ΟΔΙΚΟ ΔΥΚΤΙΟ
ΟΧΗΜΑΤΟ-ΧΛΜ
ΟΧΗΜΑΤΟ -ΧΛΜ
ΟΧΗΜΑΤΟ -ΧΛΜ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΙ
1-01-2018     έως                 01-06-2018
1-01-2017    έως                 01-06-2017
 ΜΕΤΑΒΟΛΗ %              
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
1.421.217.361
1.351.035.651
 5,19%
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
666.174.371
636.690.956
  4,63%
ΜΟΡΕΑΣ
244.085.710
240.005.800
  1,70%
ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
782.597.145
716.922.069
  9,16%
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
821.901.479
701.783.898
 17,12%
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ
118.519.947
81.646.401
  45,16%
ΓΕΦΥΡΑ  ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙ
6.065.206
5.745.495
 5,56%
ΑΥΤΔΡΟΜΟΣ  ΑΙΓΑΙΟΥ
448.292.416
368.512.843
  21,65%
ΣΥΝΟΛΟ
4.508.853.636
4.102.343.113
   9,91%

     Σύμφωνα με το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, στην ετήσια έκθεσή του (Πολυκριτήρια εκτίμηση) για το έτος 2017 που αφορά στο χαρακτηρισμό της επικινδυνότητας και στην ταξινόμηση των περιφερειακών ενοτήτων της Ελλάδας, τα τροχαία ατυχήματα που έχουν καταγραφεί την τελευταία εξαετία,  αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα. 

                                                       
Πίνακας 1:        Αριθμός  Ατυχημάτων  &  Παθόντων   εξαετίας   2012    2017
Έτος

2017
2016
2015
2014
2013
2012
Ατυχήματα
Θανατηφόρα
679
753
754
745
802
899
Σοβαρά
607
742
928
895
1.107
1.189
Ελαφρά
9.416
9.901
9.929
10.037
10.145
10.099
Σύνολο
10.702
11.396
11.611
11.677
12.054
12.197
Παθόντες
Νεκροί
730
807
805
799
874
984
Βαριά τραυμ.
698
855
1074
1.068
1.315
1.443
Ελαφρά τραυμ.
12.201
12.945
12.959
13.216
13.510
13.791
Σύνολο
13.639
14.607
14.838
15.083
15.699
16.218

Πηγή:  ΕΛ.ΑΣ. -  ΑΕΑ Δ/ση Τροχαίας 
     Στον Πίνακα 1 φαίνεται αναλυτικά για όλη την Ελλάδα, ο αριθμός των ατυχημάτων και των παθόντων για την τελευταία εξαετία, προκειμένου να είναι ευχερής η σύγκριση από έτος - σε έτος. (Πολυτεχνείο Κρήτης).
          Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει, ότι η χώρα μας, παρά την αισθητή βελτίωση το 2017, συνεχίζει εν μέσω κρίσης να κατέχει μια από τις χειρότερες θέσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ε.Ε.
    Συνολικά την τελευταία εξαετία (2012 – 2017), θρηνήσαμε 4.999 νεκρούς, είχαμε 6.453 βαριά τραυματίες/ανάπηρους και 80.060 ελαφρά τραυματίες.
   Με βάση τα παραπάνω πραγματικά στοιχεία η πατρίδα μας συνεχίζει να δαπανά κατά μέσο όρο,   τουλάχιστον περί τα 3 δις ευρώ ανά έτος, δηλαδή περί τα 18 δις την τελευταία  εξαετία.
       Τα τελευταία 18 έτη, από το 2.000 μέχρι το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. είχαμε σε  267.404  τροχαία συμβάντα με 23.934 νεκρούς, 34.108  βαριά τραυματίες/ανάπηρους   και  303.113 ελαφρά τραυματίες.
      Η  χώρα  μας  δαπάνησε πάνω από  87.000.000.000 €,  τα τελευταία 18 χρόνια  (2000 – 2017).
Πίνακας 2 :   Κατάταξη   Περιφερειακών ενοτήτων  ανάλογα με το βαθμό 
                  επικινδυνότητάς  για το έτος  2017  -  πολυκριτήρια ανάλυση.
Υψηλής
Μέτριας
Χαμηλής
επικινδυνότητας
επικινδυνότητας
επικινδυνότητας
1
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
18
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
35
ΛΑΡΙΣΑΣ
2
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
19
ΗΛΕΙΑΣ
36
ΠΕΛΛΑΣ
3
ΦΩΚΙΔΑΣ
20
ΑΧΑΪΑΣ
37
ΑΡΤΑΣ
4
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
21
ΚΑΒΑΛΑΣ
38
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
5
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
22
ΞΑΝΘΗΣ
39
ΗΜΑΘΙΑΣ
6
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
23
ΣΑΜΟΥ
40
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
7
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
24
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
41
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
8
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
25
ΚΙΛΚΙΣ
42
ΣΕΡΡΩΝ
9
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
26
ΔΡΑΜΑΣ
43
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
10
ΑΘΗΝΑ ΥΠ. ΑΤΤΙΚΗΣ
27
ΡΟΔΟΠΗΣ
44
ΠΙΕΡΙΑΣ
11
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
28
ΛΕΣΒΟΥ
45
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
12
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
29
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
46
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
13
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
30
ΕΒΡΟΥ
47
ΚΟΖΑΝΗΣ
14
ΕΥΒΟΙΑΣ
31
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
48
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
15
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
32
ΧΙΟΥ
49
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
16
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
33
ΧΑΝΙΩΝ
50
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
17
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
34
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
51
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Πηγή: Πολυτεχνείο Κρήτης


Πίνακας 3 :   Αξιολόγηση των Περιφερειακών Ενοτήτων σύμφωνα με τις 
                      βεβαιωθείσες παραβάσεις τροχαίας για το  2017
Υψηλή
αποτελεσματικότητα
Μέτρια αποτελεσματικότητα
Χαμηλή αποτελεσματικότητα
1
ΠΙΕΡΙΑΣ
18
ΕΒΡΟΥ
35
ΠΕΛΛΑΣ
2
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
19
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
36
ΕΥΒΟΙΑΣ
3
ΑΙΤΟΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
20
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
37
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
4
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
21
ΑΧΑΙΑΣ
38
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5
ΡΕΘΥΜΝΗΣ
22
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
39
ΡΟΔΟΠΗΣ
6
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
23
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
40
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
7
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
24
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
41
ΣΑΜΟΥ
8
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
25
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
42
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
9
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
26
ΣΕΡΡΩΝ
43
ΑΡΤΑΣ
10
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
27
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
44
ΛΕΣΒΟΥ
11
ΧΑΝΙΩΝ
28
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
45
ΚΑΒΑΛΑΣ
12
ΗΛΕΙΑΣ
29
ΔΡΑΜΑΣ
46
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
13
ΚΙΛΚΙΣ
30
ΑΘΗΝΑ ΥΠ.ΑΤΤ.
47
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
14
ΛΑΡΙΣΑΣ
31
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
48
ΦΩΚΙΔΑΣ
15
ΗΜΑΘΙΑΣ
32
ΧΙΟΥ
49
ΚΟΖΑΝΗΣ
16
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
33
ΞΑΝΘΗΣ
50
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
17
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
34
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
51
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Πηγή: Πολυτεχνείο Κρήτης
   Για την συνολική αξιολόγηση των περιφερειακών ενοτήτων, θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι δύο κατηγορίες δεδομένων που παρουσιάστηκαν παραπάνω, δηλαδή:

       Τα τροχαία ατυχήματα και οι παθόντες

       Οι παραβάσεις που έχουν βεβαιωθεί.

       Στον παρακάτω Πίνακα (4) παρουσιάζεται συνολικά, η αξιολόγηση των περιφερειακών ενοτήτων με το συνδυασμό των αποτελεσμάτων παραβάσεων και τροχαίων ατυχημάτων.

Πίνακας 4 :    Αξιολόγηση Π.Ε. σύμφωνα με τις τροχαίες παραβάσεις σε                        συνδυασμό με τα τροχαία ατυχήματα για το 2017


ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΤΥΧ/ΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΣ
ΔΕΙΚΤΗΣ
ΑΤΥΧ/ΤΩΝ
ΑΘΗΝΑΥΠ.ΑΤΤΙΚ
30
10
ΚΟΖΑΝΗΣ
49
47
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10
17
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
8
5
ΑΙΤΩΛ/ΑΝΙΑΣ
3
16
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
42
2
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
25
24
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
51
11
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
2
6
ΛΑΡΙΣΑΣ
14
35
ΑΡΤΑΣ
43
37
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
34
31
ΑΧΑΪΑΣ
21
20
ΛΕΣΒΟΥ
44
28
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
19
8
ΛΕΥΚΑΔΑΣ
20
1
ΓΡΕΒΕΝΩΝ
27
51
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
7
49
ΔΡΑΜΑΣ
29
26
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
38
15
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ
40
9
ΞΑΝΘΗΣ
33
22
ΕΒΡΟΥ
18
30
ΠΕΛΛΑΣ
35
36
ΕΥΒΟΙΑΣ
36
14
ΠΙΕΡΙΑΣ
1
44
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
50
43
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
6
45
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
31
7
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
5
50
ΗΛΕΙΑΣ
12
19
ΡΟΔΟΠΗΣ
39
27
ΗΜΑΘΙΑΣ
15
39
ΣΑΜΟΥ
41
23
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
37
34
ΣΕΡΡΩΝ
26
42
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
22
13
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
23
40
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
16
46
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
4
12
ΚΑΒΑΛΑΣ
45
21
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
47
48
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
28
29
ΦΩΚΙΔΑΣ
48
3
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
24
41
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
17
4
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
9
38
ΧΑΝΙΩΝ
11
33
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
46
18
ΧΙΟΥ
32
32
ΚΙΛΚΙΣ
13
25Πηγή: Πολυτεχνείο Κρήτης

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα αξιολογείται καλύτερα (πράσινο χρώμα) η περιφερειακή ενότητα που έχει πετύχει να είναι στην υψηλότερη θέση από πλευράς παραβάσεων (στήλη 2) και στην  χαμηλότερη από πλευράς τροχαίων ατυχημάτων (στήλη 3). Για παράδειγμα, η περιφερειακή ενότητα Πιερίας αξιολογείται θετικά ως προς το εύρος της βεβαίωσης των τροχαίων παραβάσεων (1η), ενώ παρουσιάζει χαμηλή επικινδυνότητα ως προς τα τροχαία ατυχήματα που έχουν καταγραφεί (44η).
Αντίθετα οι περιφερειακές ενότητες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα (κόκκινο χρώμα) είναι αυτές που έχουν χαμηλή επίδοση στη βεβαίωση των παραβάσεων και βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στα τροχαία ατυχήματα.
Οι περιφερειακές ενότητες που παρουσιάζουν μια ισορροπία μεταξύ αξιολόγησης παραβάσεων και ατυχημάτων μπορούν να ταξινομηθούν σε μια ενδιάμεση κατηγορία (μπλε χρώμα).


ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Πίνακα (3) παρατηρούνται τα ακόλουθα:
  Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Λευκάδα (όπως και το 2016), με 46 τροχαία ατυχήματα και 62 παθόντες από αυτά. Οι 5 ήταν νεκροί, 4 βαριά τραυματίες και 53 ελαφριά τραυματίες. Με πληθυσμό 25.000 περίπου κατοίκους και με μικρό οδικό δίκτυο, θεωρείται υπερβολικά μεγάλος ο αριθμός των παθόντων. 

 Στη δεύτερη θέση είναι οι Κυκλάδες με 163 τροχαία ατυχήματα ενώ το προηγούμενο έτος ήταν στην τρίτη θέση.

  Η περιφερειακές ενότητες, Φωκίδας – Χαλκιδικής - Κορινθίας, Βοιωτίας – Δωδεκανήσων – Αθήνα/Υπολ. Αττικής – Εύβοιας - Μεσσηνίας, βρισκόταν και το προηγούμενο έτος στις περιφέρειες υψηλής επικινδυνότητας.

Τη μεγαλύτερη αύξηση στους νεκρούς από τα τροχαία ατυχήματα παρατηρούμε στην περιφερειακή ενότητα της Βοιωτίας με 11 επιπλέον από το 2016, η οποία καταλαμβάνει την όγδοη θέση από την δέκατη έκτη που ήταν το προηγούμενο έτος.

Στην Θεσσαλονίκη καταγράφονται 8 νεκροί παραπάνω από το προηγούμενο έτος και καταλαμβάνει την17η θέση από την 21η που ήταν το 2016.

Στη Λάρισα είχαμε 7 νεκρούς παραπάνω, την Ακαρνανία 6, στην Κέρκυρα και στα Τρίκαλα από 5 νεκρούς, παραπάνω από το έτος 2016.

  Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στην Αθήνα-Υπολ. Αττικής με 26 λιγότερους νεκρούς, στις Σέρρες με 16 θανόντες λιγότερους από το 2016, στην Πέλλα με 13, στην Κόρινθο με 10, στα Ιωάννινα και την Αργολίδα με 6 νεκρούς λιγότερους.

Το πρόβλημα των ατυχημάτων και για το 2017, όπως διαπιστώθηκε και τα προηγούμενα χρόνια, είναι εντονότερο στις περιοχές που το οδικό δίκτυο:

-   Δεν είναι σε καλή κατάσταση 
- Στα νησιά όπου το καλοκαίρι, δέχονται πολύ μεγάλο αριθμό επισκεπτών, κυκλοφορούν πολλά ενοικιαζόμενα δίκυκλα και το οδικό δίκτυο είναι κακό και άγνωστο στους επισκέπτες (Κρήτη, Επτάνησα, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα).
-  Οι μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί πρέπει να εξεταστούν  σε πρώτη προτεραιότητα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας γιατί τα τροχαία ατυχήματα, εκτός του ότι έχουν τεράστιες επιπτώσεις  στον ίδιο τον παθόντα, τους συγγενείς του αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό,  δυσφημούν βάναυσα τη χώρα και δημιουργούν κακό αντίκτυπο στο τουριστικό προϊόν.

       Η μέγιστη δημογραφική αιμορραγία της χώρας  λόγω των τροχαίων ατυχημάτων, είναι τεράστια και πρέπει να αντιμετωπιστεί  αποτελεσματικά.
        Η επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών – πέρα από τον ανθρώπινο πόνο - είναι  επίσης τεράστια, όπως έχει αναδείξει στο πρόσφατο πόρισμά της η Ειδική Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ  Α΄  ΕΞΑΜΗΝΟΥ  2018   ΜΕ  ΤΟ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ  ΤΟΥ  2017
          Το πρώτο εξάμηνο του 2018 έκλεισε  με λιγότερους παθόντες από το 2017 που ήταν μακράν η καλύτερη χρονιά από όλα τα προηγούμενα έτη, ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει αυτή τη θετική εξέλιξη, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2017. 

     Πίνακας 5 :    Αριθμός  παθόντων  περιόδου  Α΄ εξαμήνου  2018   &   2017

ΠΑΘΟΝΤΕΣ
2018
2017
2016
 ΔΙΑΦΟΡΑ
Νεκροί
294
318
387
 Δ =  -   24
Βαριά τραυματίες
298
311
442
 Δ =  -   13 
Ελαφρά τραυματίες
5.578
5.713
6.280
 Δ =   - 135

          Το κλείσιμο του Α΄ εξαμήνου 2018 μας βρίσκει με σχετικά βελτιωμένους τους δείκτες σε σχέση με το Ά εξάμηνο του 2017 – που ήταν μακράν η καλύτερη χρονιά – ενώ παρατηρείται και αύξηση της κυκλοφορίας στους Ελληνικούς δρόμους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Hellastron. Είναι κάτι πολύ ενθαρρυντικό για τους ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην καταπολέμηση αυτής της μάστιγας, που τρώει τις σάρκες της πατρίδας μας για πολλές δεκαετίες.  Μας κάνει να αισιοδοξούμε και να συνεχίσουμε την προσπάθεια περαιτέρω μείωσης των τροχαίων στη χώρα μας.
        Τα στατιστικά στοιχεία του Α΄ εξαμήνου του 2018 καταγράφουν, 24 λιγότερους νεκρούς, 13 λιγότερους βαριά τραυματίες/ανάπηρους και 135 λιγότερους ελαφρά τραυματίες, σε σχέση  με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017.
        (Τα στατιστικά στοιχεία του Α΄ εξαμήνου του 2017 κατέγραψαν, 69 λιγότερους νεκρούς, 131 λιγότερους βαριά τραυματίες/ανάπηρους και 567 λιγότερους ελαφρά τραυματίες, σε σχέση  με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016).
         Οι αριθμοί δείχνουν  πως κάτι καλό συμβαίνει  με τη συμπεριφορά μας στους δρόμους, ας ελπίσουμε ότι η συνέχεια θα είναι ακόμα πιο ενθαρρυντική! Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας.
             Πρέπει να ευχαριστήσουμε όλους τους συντελεστές της μεγάλης προσπάθειας για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας στη χώρα μας:  την ΕΛΑΣ, την Ακαδημαϊκή κοινότητα, τους δραστήριους ιδιωτικούς φορείς που μας ευαισθητοποιούν, τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, τους χορηγούς ενημέρωσης, τους φορείς του δημοσίου που συνδιοργανώνουν δράσεις και ημερίδες, τους εμπειρογνώμονες που μας ανέλυσαν το πρόβλημα.
            Εκπροσώπους όλων των παραπάνω φορέων, είχαμε την τιμή να δεχτούμε στην επιτροπή μας προκειμένου να μας ενημερώσουν, ώστε  και εμείς με τη σειρά μας να πάρουμε πρωτοβουλίες περιορισμού του φαινόμενου -  μέσα σε άριστο κλίμα συνεργασίας –   φυσικά, είμαστε ευγνώμονες σε όλους τους παραπάνω φορείς.


Αθήνα 10.8.2018                                  Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
                                                  Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής
                                               Οδικής  Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων         


Δεν υπάρχουν σχόλια: