Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Μαΐ 2018

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, είναι μέλος του Ε.Σ.Ο.Α με εκπρόσωπο την πρόεδρο Ελένη Καρύδη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


Την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (εφεξής ΕΣΟΑ) πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση, μετά την ανασυγκρότησή του, έπειτα από πρόσκληση της προέδρου. Η εν λόγω συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, υπό την προεδρία της κας Μαρίνας Χρυσοβελώνη.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα εξής:
Θέμα 1ο:    Γνωριμία και σύντομη παρουσίαση του έργου των φορέων που εκπροσωπούνται στο ΕΣΟΑ.
Θέμα 2ο:    Ενημέρωση για το θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του ΕΣΟΑ
Θέμα 3ο:    Κατάθεση προτάσεων για το πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας του ΕΣΟΑ.
Θέμα 4ο:    Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και καθορισμός προτεραιοτήτων Κατάθεση προτάσεων για το πλαίσιο λειτουργίας των Ομάδων Εργασίας του ΕΣΟΑ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη του ΕΣΟΑ όπως αποτυπώνονται στο επισυναπτόμενο υπογεγραμμένο παρουσιολόγιο, φωτοαντίγραφο του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.
Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης τον λόγο πήρε η Πρόεδρος του ΕΣΟΑ η οποία ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την παρουσία τους στην 1η μετά την ανασυγκρότησή του συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας. Η Πρόεδρος, κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη, ευχαρίστησε τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστο Σπίρτζη για την τιμή να την ορίσει πρόεδρο ενός Εθνικού και ταυτόχρονα τόσο κρίσιμου Συμβουλίου μιας και αφορά ένα θέμα που προασπίζει τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.
Εν συνεχεία η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την ανάγκη οι δράσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας να τεθούν σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό με στόχους και χρονοδιάγραμμα. Έγινε αναφορά στο Στρατηγικό Σχέδιο Οδικής Ασφάλειας το οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο της Πολιτείας για τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και περιλαμβάνει δράσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να καταστήσουν εφικτή τη μείωση των νεκρών από τα οδικά τροχαία ατυχήματα το 2020 κατά 50% σε σχέση με το 2010, υιοθετώντας τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό στόχο. Στο Στρατηγικό Σχέδιο κωδικοποιούνται τα προγράμματα και οι δράσεις οδικής ασφάλειας σε έξι (6) τομείς:
1.       Εκπαίδευση Οδικής Ασφάλειας
2.       Επιτήρηση της κυκλοφορίας
3.       Ασφαλείς χρήστες της οδού
4.       Ασφαλής Οδική Υποδομή
5.       Ασφαλή Οχήματα, και
6.       Άμεση Βοήθεια στους Παθόντες
Στη δε εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου Οδικής Ασφάλειας εμπλέκονται άμεσα τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθώς και όλα τα επίπεδα διοίκησης, γεγονός που φανερώνει τις ιδιαίτερα έντονες προκλήσεις συντονισμού. Η ουσιαστική ενδυνάμωση του συντονισμού, εκτός από το πολιτικό επίπεδο, είναι επίσης αναγκαία σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο, ώστε να καταστεί πρακτικά δυνατή η εφαρμογή των πολιτικών επιλογών. Στο πλαίσιο αυτό η πρόεδρος σημείωσε ότι μέσω του ΕΣΟΑ δίνεται ρόλος και λόγος στους φορείς, ήτοι στη συνδρομή και συμβολή του λεγόμενου τρίτου τομέα, των συλλογικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών που ενδιαφέρονται για την οδική ασφάλεια και μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στη διάχυση της γνώσης και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα ζητήματα αυτά.
          Εν συνεχεία, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή, με τον οποίο εισάγονται για πρώτη φορά διατάξεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που ενισχύουν την ασφαλή χρήση του ποδηλάτου και αφορούν στην οδική σήμανση (οριζόντια και κάθετη) και τη σηματοδότηση. Με τις νέες διατάξεις διασφαλίζεται η συνύπαρξη των ποδηλάτων με τα υπόλοιπα οχήματα του οδικού δικτύου και τους πεζούς, συμβάλλοντας στην αύξηση του ποσοστού των βιώσιμων τρόπων μετακίνησης. Η κα Μαρίνα Χρυσοβελώνη αναφέρθηκε επίσης στην ενσωμάτωση στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας των πινακίδων που αφορούν στην ασφαλή κυκλοφορία σε σήραγγες, και σημείωσε τη σημαντική τομή που επιχειρείται με το νέο νόμο μέσω της κατηγοριοποίησης των παραβάσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα της παράβασης, της συχνότητας πρόκλησης ατυχήματος και της αντικοινωνικής οδικής συμπεριφοράς.
Ακολούθως, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Νίκος Μαυραγάνης απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό προς τα μέλη του Συμβουλίου, ο οποίος αφού συνεχάρη την πρόεδρο για την τοποθέτησή της, ευχήθηκε καλή επιτυχία στις διεργασίες του ΕΣΟΑ και στον γενικότερο ρόλο που έχει να διαδραματίσει για την προάσπιση της οδικής ασφάλειας. Ο κ. Μαυραγάνης, σημείωσε ότι η οδική ασφάλεια βρίσκεται υψηλά στην ατζέντα του Υπουργείου, καθώς η προάσπιση της ανθρώπινης ζωής είναι ζήτημα ηθικών αξιών και αξιοπρέπειας. Αναφέρθηκε δε στις δράσεις του Υπουργείου σε θέματα εκπαίδευσης και οδικής ασφάλειας, στην ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής της πλατφόρμας e-drive academy και στην πλήρη λειτουργία αυτής από το νέο έτος. Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε επίσης στον πρόσφατο νόμο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στις διατάξεις που εισάγονται με αυτό. Ως προς την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων σημείωσε ότι λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά δεδομένα των πολιτών αλλά και το γεγονός ότι η τελευταία επικαιροποίηση των ποινών έγινε το 2007 με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα, με το νέο νόμο επιχειρείται η αναπροσαρμογή των προστίμων, η οποία για πρώτη φορά στη χώρα μας λαμβάνει υπόψη της και εισοδηματικά κριτήρια. Το γεγονός αυτό καθιστά τις κυρώσεις δικαιότερες και τον αποτρεπτικό τους χαρακτήρα ισχυρότερο.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αφού έκανε μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό των προηγούμενων συνεδριάσεων του Συμβουλίου για τα έτη 2010-2012 έδωσε το λόγο στα μέλη του ΕΣΟΑ για μια σύντομη παρουσίαση του έργου του Φορέα που εκπροσωπούν.
Τα μέλη αφού χαιρέτησαν την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκαν κυρίως σε θέματα συντονισμού των υπηρεσιών και των φορέων που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα οδικής ασφάλειας καθώς και στην ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Συμβουλίου. Επισημάνθηκε από τον εκπρόσωπο της ειδικής μόνιμης διακομματικής επιτροπής της Βουλής για την οδική ασφάλεια η πρόταση για το συντονιστικό ρόλο που οφείλει να διαδραματίσει το ΕΣΟΑ και η απαίτηση για σχετική ευελιξία στη λειτουργία του. Επιπρόσθετα, τα μέλη του ΕΣΟΑ έθεσαν ανά τομέα εξειδίκευσης θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση/παιδεία των χρηστών του οδικού δικτύου, στη συντήρηση αλλά και κατασκευή νέων οδικών υποδομών, στα ασφαλή οχήματα και τις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησής τους καθώς και στην τροχονομική επιτήρηση της οδικής συμπεριφοράς.
     Πιο συγκεκριμένα και συνοψίζοντας τις παρεμβάσεις των μελών του ΕΣΟΑ βάσει των κύριων παραγόντων για την επίτευξη της οδικής ασφάλειας, καταγράφηκαν τα εξής:
-      Εκπαίδευση/παιδεία χρηστών: ένταξη της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, ο ρόλος των γονέων αλλά και των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς, σχεδιασμός και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής για την οδική ασφάλεια, αξιοποίηση του θεσμού των Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής, προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου, αξιοποίηση του θεσμού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας στα καταστήματα κράτησης,  εκπαίδευση σε θέματα πυροπροστασίας και πρώτων βοηθειών, κ.α..
-      Οδικές Υποδομές: χρηματοδότηση αναβάθμισης οδικών υποδομών, εφαρμογή μελετών για αποκατάσταση μελανών σημείων κατά μήκος του οδικού δικτύου, σύνταξη προδιαγραφών για στοιχεία οδικών υποδομών, παράνομες διαφημιστικές πινακίδες, σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, υποδομές για ευάλωτους χρήστες του οδικού δικτύου σε αστικές περιοχές, σταθμοί ανάπαυσης οδηγών βαρέων οχημάτων, ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε σήραγγες, ο ρόλος των ΟΤΑ στην άσκηση αρμοδιοτήτων σχετικά με τη συντήρηση υποδομών και η έλλειψη προσωπικού, κ.α..
-      Οχήματα και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης αυτών: συντήρηση και ηλικία του στόλου των οχημάτων, κίνητρα για ανανέωση του στόλου, διασφάλιση της αξιόπιστης λειτουργίας των ΚΤΕΟ, εποπτεία της λειτουργίας των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, έλεγχοι πεδίου, αύξηση του ποσοστού των οχημάτων που ελέγχονται, ενίσχυση των μικτών κλιμακίων ελέγχου, κ.α..

Κατόπιν των ανωτέρω τον λόγο πήρε η Πρόεδρος του ΕΣΟΑ, η οποία αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του Συμβουλίου και στη δυνατότητα για τη σύσταση ομάδων εργασίας.
          Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΣΟΑ, το οποίο και διαμοιράστηκε στα μέλη, προβλέπεται ο ορισμός ομάδων εργασίας για τη μελέτη και την παρακολούθηση βασικών τομέων του αντικειμένου του, με στόχο τον εντοπισμό προβλημάτων και την υποβολή προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. Στις ομάδες εργασίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη καθώς και άλλα πρόσωπα με ειδικές γνώσεις στο υπό εξέταση αντικείμενο. Προτάθηκαν οι ομάδες εργασίας να ακολουθούν σε δομή τους 7 Στρατηγικούς Στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια που είναι οι εξής:
1)   Bελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των χρηστών του οδικού δικτύου
2)   Aύξηση της ικανότητας επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας
3)   Aσφαλέστερη οδική υποδομή
4)   Aσφαλέστερα οχήματα
5)   Προώθηση της χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας
6)   Βελτίωση των υπηρεσιών παροχής πρώτων βοηθειών και μετατραυματικής περίθαλψης
7)   Προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου
          Σε συνέχεια των ανωτέρω και στην κατεύθυνση σχεδιασμού της αστικής κινητικότητας στους άξονες της οδικής ασφάλειας, προτάθηκε και έγινε αποδεκτό ομόφωνα από τα μέλη του ΕΣΟΑ, στις ομάδες εργασίας που ακολουθούν τους 7 Στρατηγικούς Στόχους της Ε.Ε. να προστεθεί και μία 8η ομάδα εργασίας με θέμα τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.

          Η Πρόεδρος εν συνεχεία παρουσίασε την πρόταση που διαμορφώθηκε σε συνεργασία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Γραμματέως του ΕΣΟΑ σύμφωνα με την οποία θα σταλεί σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου ένα φύλλο εργασίας με τους 8 Στρατηγικούς Στόχους και το κάθε μέλος θα δηλώσει το πεδίο/στόχο εκείνο στο οποίο, λόγω αντικειμένου και γνώσεων, επιθυμεί να εργαστεί. Για τη διευκόλυνση του έργου των ομάδων εργασίας προτείνεται να οριστεί ένας επικεφαλής ο οποίος θα επιλεγεί από τα μέλη της. Η διαδικασία αυτή συμφωνήθηκε να γίνει ηλεκτρονικά με την αποστολή προς συμπλήρωση του σχετικού φύλλου εργασίας στο οποίο τα μέλη, πέραν της δήλωσης της θεματικής που επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τον ορισμό τους ως επικεφαλής ομάδας εργασίας. Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει σε περισσότερες της μίας ομάδες εργασίας. Προτάθηκε οι εισηγήσεις να καταρτιστούν με βάση συγκεκριμένη δομή, ενιαία για το σύνολο των ομάδων εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιομορφία ως προς την παρουσίαση και τα κύρια πεδία του περιεχομένου τους. Η κάθε ομάδα αφού ολοκληρώσει την εισήγησή της θα παρουσιάζει τις προτάσεις της στην ολομέλεια του Συμβουλίου. Με τον τρόπο αυτό κρίνεται ότι και το έργο του Συμβουλίου θα είναι πιο αποδοτικό και οι συνεδριάσεις της ολομέλειας περισσότερο αποτελεσματικές. Επίσης, σημειώθηκε η εισήγηση της κάθε ομάδας να κοινοποιείται στα υπόλοιπα μέλη της ολομέλειας πριν τη συνεδρίαση ώστε τα εκτός της ομάδας μέλη να είναι ενήμερα για το περιεχόμενό της και να προετοιμάζονται καλύτερα για την ολομέλεια. Στο σημείο αυτό προτάθηκε να εξεταστεί η ηλεκτρονική υποστήριξη του Συμβουλίου μέσω πλατφόρμας (π.χ. cloud) για τη διευκόλυνση του έργου και της συνεργασίας των μελών.
          Συμφωνήθηκε επίσης από τα μέλη η ανάγκη στόχευσης σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις με χρονοπρογραμματισμό και σχέδιο/πλάνο παρακολούθησης της υλοποίησής τους. Αναφέρθηκε δε, προς την κατεύθυνση της υιοθέτησης των προτάσεων του Συμβουλίου από τους συμμετέχοντες φορείς, η αναγκαιότητα ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, μέσω των αντιπροσώπων τους στο ΕΣΟΑ, ιδίως δε εκείνων που εν συνεχεία θα έχουν ενεργό ρόλο στην υλοποίηση των προτεινόμενων δράσεων. Διατυπώθηκε επίσης η πρόταση να εξεταστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης κάποιας συνεδρίασης του ΕΣΟΑ και στην Περιφέρεια. Στις συζητήσεις των μελών του Συμβουλίου για την επικοινωνιακή πολιτική που θα πρέπει να αναπτυχθεί, η Πρόεδρος του Συμβουλίου σημείωσε αυτή να εξεταστεί αναλυτικότερα σε επόμενη συνεδρίαση.
          Για τις συνεδριάσεις των ομάδων θα μπορεί να χρησιμοποιείται και η αίθουσα του ΕΣΟΑ που στεγάζεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν συνεννόησης με τη γραμματεία του ΕΣΟΑ. Τέλος, αποφασίστηκε όπως οι συνεδριάσεις της ολομέλειας του Συμβουλίου γίνονται κάθε 2 μήνες περίπου. Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος του Συμβουλίου έληξε την 1η συνεδρίαση του ΕΣΟΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: