Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Μαΐ 2018

Έγγραφο σχετικά με την περιμετρική οδό πόλεως Ρόδου-Νέα είσοδος πόλης Ρόδου από την ΕΥΘΥΤΑ στο Γ. Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών


                                                                             


Στην 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στην οποία συμμετείχε η πρόεδρος Ελένη Καρύδη, μέλος του Ε.Σ.Ο.Α του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρέδωσε στο Γ.Γραμματέα κ Δέδε με κοινοποίηση στον Υπουργό κ. Σπίρτζη το πιο κάτω έγγραφο εν όψει του 13ο Περιφερειακού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 16-17 Απριλίου 2018                            Προς: κο Γεώργιο Δέδε
                          Γενικό Γραμματέα Υποδομών
                      Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών


Κύριε Γενικέ Γραμματέα Υποδομών

Σας παρακαλούμε όπως επιδείξετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε έργα υποδομών που αφορούν τη Ρόδο και έχουν σχέση με την ανάπτυξη του νησιού αλλά και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας με στόχο τη μείωση των τροχαίων.

Α. ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ.

Το έργο είχε αρχικά σχεδιαστεί σε τέσσερα τμήματα:
1.            ΤΜΗΜΑ Α’ - «ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ, ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ ΡΟΔΟΥ» ( Χ.Θ. 0.000-2.000 ), τότε προϋπολογισμός έργου 7.200.000 €
Ø  Η μελέτη άρχισε το 1987.
Ø  Το 1996 οριστικοποιήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ η μελέτη οδοποιίας και κατατέθηκε προς έγκριση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Οι παραπάνω μελέτες έμειναν προς έγκριση για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ø  Το 2000 το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέλαβε την ευθύνη υλοποίησης και χρηματοδότησης του συνόλου του έργου.
Ø  Το 2002 το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπαναχώρησε και ενημέρωσε ότι 6 εκ των 10 δισ. δρχ. θα δεσμευτούν από το ΠΕΠ Ν. Αιγαίου και 4 δισ. από το Interreg III.
Ø  Το 2003 το ΥΠΕΧΩΔΕ εξασφάλισε την χρηματοδότηση από το Ε.Π. Ο.Α.Λ.Α.Α. και άρχισε την υλοποίηση του α’ τμήματος (δύο χιλιόμετρα της οδού) το 2004.
Ø  Τον 11ο του 2003 και ενώ το υπόλοιπο τμήμα της οδού δεν είχε καθόλου πρόοδο, αποφασίσθηκε η υλοποίηση του β’ τμήματος (τρία χιλιόμετρα) από τον Δήμο Ροδίων, ενώ  για το υπόλοιπο της οδού όπως και για τη νέα είσοδο δεν πάρθηκε κάποια συγκεκριμένη απόφαση.
Ø  Οι εργασίες ξεκίνησαν στα μέσα του 2004.
Ø  Τον 12ο του 2004 διακόπηκαν οι κυρίως εργασίες, ενώ τον  3ο του 2005 διακόπηκαν και οι εργασίες της αρχαιολογίας.


Ø  Απαιτήθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης δημοπράτησης εξαιτίας των αρχαιολογικών ευρημάτων (ανατολικός λιμενοβραχίονας του νότιου λιμένα της αρχαίας πόλης της Ρόδου), της τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως Ρόδου στο Ο.Τ.240  (ΦΕΚ891/2003) κ.λ.π.Τον 10ο του 2005 εγκρίθηκε η τροποποίηση των Περιβαλλοντικών όρων από το ΠΕ.ΧΩ. Ρόδου και η νέα οριστική μελέτη από την Δ/νση Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Ø  Το έργο ολοκληρώθηκε το 2010 αλλά δεν έφθασε μέχρι το λιμάνι της Ακαντιάς.

2.            ΤΜΗΜΑ Β’ (ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ/ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ - ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ/ΛΙΝΔΟΥ – ΟΔΟΣ Γ. ΣΕΦΕΡΗ (Χ.Θ. 2.000-5.000), τότε προϋπολογισμός : 13.200.000 €, πλέον απαλλοτριώσεις
Ø  Το 2004 ολοκληρώθηκαν οι μελέτες οδοποιίας και η δόθηκε η έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.
Ø  Το 2005 ολοκληρώθηκαν και οι λοιπές υποστηρικτικές μελέτες.
Ø  Τον 4ο του 2005 έγινε ένσταση στο συμβούλιο Επικρατείας κατά της έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων.
Ø  Τον 9ο του 2005 εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ Ν. Αιγαίου 2000-2006.
Ø  Τον 3ο του 2006 έγινε η κήρυξης της απαλλοτρίωσης
Ø  Τον 4ο 2006 εκδικάζεται στο συμβούλιο Επικράτειας ένσταση κατοίκων κατά της Μ.Π.Ε.
Ø  Το έργο μπλόκαρε εκεί και έκτοτε ουδείς ασχολήθηκε.
Ø  Τη στιγμή αυτή χρειάζεται επαναχάραξη. Δηλαδή είμαστε ακόμη στην αρχή.

3.            ΤΜΗΜΑ Γ’ (ΟΔΟΣ Γ. ΣΕΦΕΡΗ – ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ/ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΚΡΗΤΙΚΑ)  (Χ.Θ. 5.000-6.600)  – τότε προϋπολογισμός : 9.600.000 € (πλέον απαλλοτριώσεις)
Ø  Δεν υπάρχει μελέτη ούτε πρόβλεψη χρηματοδότησης.

4.            ΤΜΗΜΑ Δ’ (ΡΟΔΟΣ-ΚΡΗΤΙΚΑ) ( Χ.Θ. 6.600-7.852)  – τότε προϋπολογισμός : 2.500.000 €
Ø  Το έργο είχε προταθεί από τον Δήμο Ροδίων για χρηματοδότηση τόσο στη ΚΠ Interreg III όσο και στο ΠΕΠ Ν. Αιγαίου ’00-’06.
Ø  Έκτοτε αδράνησε.

Β. ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΗΣ ΡΟΔΟΥ

Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομού με σημείο έναρξης επί της νέας περιμετρικής οδού πόλης Ρόδου και οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» μέσω της συναρμογής του με την Ε.Ο Τσαΐρι - Αεροδρόμιο.
Το έργο είναι απαραίτητο λόγω της κυκλοφοριακής συμφόρησης που παρατηρείται στην υφιστάμενη επαρχιακή οδό σύνδεσης της πόλης της Ρόδου με το Αεροδρόμιο «Διαγόρας».
Αποτελεί το κλασικό έργο που θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη με όλες τις παραμέτρους της.
Ø  Η μελέτη του έργου ξεκίνησε μαζί με τη περιμετρική οδό  και αποτελούσε αρχικά κοινό έργο.  Παρόλο που το συγκεκριμένο έργο είχε λάβει και έγκριση περιβαλλοντικών όρων προ εικοσαετίας, δεν εκπονήθηκαν ποτέ οι αναγκαίες συνοδευτικές τεχνικές μελέτες, δεν βρέθηκε επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης, ενώ με την παρέλευση των ετών, η κατασκευή της οδού κατέστη αδύνατη λόγω των πολλών νέων κατοικιών που είχαν κατασκευαστεί εντός της προβλεπόμενης διέλευσης της οδού.
Ø  Έτσι το ΥΠΕΚΑ προς οκταετίας περίπου προχώρησε στη σύνταξη νέας μελέτης. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη και  έκτοτε δεν γνωρίζουμε την εξέλιξή του.Συμπερασματικά:
Ø  Περιμετρικός δακτύλιος πόλεως Ρόδου.
 Έργο πνοής για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης. Η μελέτη άρχισε το 1987. Ολοκληρώθηκε ένα μικρό τμήμα του και απαιτείται πλέον νέα μελέτη για το υπόλοιπο και βέβαια εξεύρεση χρηματοδότησης. Χωρίς την κατασκευή των υπόλοιπων τμημάτων - φάσεων της περιμετρικής και χωρίς τη συναρμογή του με το λιμάνι της Ακαντιάς, το έργο είναι ημιτελές και μη λειτουργικό αφού δεν εξυπηρετεί το στόχο που είναι η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της πόλης.
Ø  Νέα είσοδος πόλης Ρόδου.
Συνδυάζεται με τον περιμετρικό δακτύλιο. Το έργο αφορά στην κατασκευή ενός νέου αυτοκινητόδρομού με σημείο έναρξης επί της περιμετρικής οδού πόλης Ρόδου (στο τμήμα που δεν έχει υλοποιηθεί) και οδηγεί στο διεθνές αεροδρόμιο «Διαγόρας» μέσω της συναρμογής του με την Ε.Ο. Τσαΐρι – Αεροδρόμιο στο ύψος της Παστίδας.
Η μελέτη του έργου ξεκίνησε μαζί με τη περιμετρική οδό (αρχικά αποτελούσε κοινό έργο). Παρόλο που προ εικοσαετίας ήταν στο στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, δεν εκπονήθηκαν ποτέ οι αναγκαίες συνοδευτικές τεχνικές μελέτες και δεν βρέθηκε επιχειρησιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης. Με την παρέλευση των ετών η κατασκευή της οδού κατέστη αδύνατη λόγω των πολλών νέων κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί εντός της προβλεπόμενης διέλευσης. Έτσι το ΥΠΕΚΑ προς οκταετίας περίπου προχώρησε στη σύνταξη νέας μελέτης. Ολοκληρώθηκε η προμελέτη και  έκτοτε δεν γνωρίζουμε την εξέλιξή του.

Κύριε Γενικέ Γραμματέα
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας προκειμένου να δοθεί λύση και να ξεκινήσουν στο νησί μας έργα πνοής για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση και τη μείωση τροχαίων


Με εκτίμηση
Για την ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥΔεν υπάρχουν σχόλια: