Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr9 Ιαν 2020

Νέα της Global Alliance NGOs for Road Safety and Road Victims
H ΕΥΘΥΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΡΟΔΟΥ, είναι ενεργό μέλος της
HAPPY NEW YEAR: 2019 HIGHLIGHTS
In May 2009, the World Health Organization (WHO) hosted a meeting in Brussels. The resulting Brussels Declaration paved the way for the founding of the Alliance. Today, 10 years on, the Alliance is an independent organization with 241 member organizations in 92 countries. The declaration's collective spirit is demonstrated in the powerful work we have done together in 2019.

This year, as a community:
 • 270 NGOs and other stakeholders came together at the Sixth Global Meeting of Nongovermental Organizations Advocating for Road Safety
 • Alliance member #SpeakUp campaigns funded by FIA Foundation and FedEx for UN Global Road Safety Week reached 78,000 people directly, with an indirect reach of 22 million though media and billboards
 • 16 roundtables achieved 18 commitments from local and national decision makers to act for safer roads
 • 6,178 People's Survey responses and 10,258 signatures on the People's Declaration gathered the voices of citizens around the world to show leaders that they must act on behalf of their people to save lives
 • 17 new members joined the Alliance
 • 41 NGOs, government officials, academics, government officials, and others in Kenya and Senegal developed action plans to collaborate on data collection and analysis at two LEARN workshops organized by the Alliance and IRF Geneva
 • NGOs around the world commemorated World Day of Remembrance for Road Traffic Victims.
 • The Alliance gained UN consultative status. 
We wish you all a happy and safe new year, and thank you for working tirelessly alongside us for safer roads in 2019. May 2020 prove a strong conclusion to the Decade of Action for us all. Read more HERE.
ALLIANCE MEMBERS WIN PRINCE MICHAEL AWARD 
Each year, the Prince Michael International Road Safety Awards recognize outstanding and innovative road safety initiatives of businesses and organizations, including NGOs, worldwide.

This year, four Alliance members received the prestigious award:
 • Association Les Ambassadeurs de la Sécurité Routière  (ASR) for its seatbelt campaign
 • Belarusian Auto Moto Touring Club (BKA) for its Road Safety Education Programme
 • New Car Assessment Program for Southeast Asian Countries (ASEAN NCAP) for its Crash Test Laboratory
 • Safe Kids Worldwide and FedEx for their Safe School Zones project
Other recipients include the UPS Foundation, for its support of the AIP Foundation's Safety Delivered project, and the World Health Organization (WHO), for its implementation of the Decade of Action for Road Safety 2011–2020.

Our hearty congratulations to all of the winners. Read more about their exceptional projects HERE.
#CLAIMINGOURSPACE: WORLD YOUTH ASSEMBLY
"It's time we shift the paradigm that young people are 'problem road users' to showing that young people can be active change agents and assets for road safety," says Manpreet Darroch, Youth for Road Safety (YOURS), speaking on behalf of the Global Youth Taskforce for Road Safety.

The taskforce, comprising young road safety advocates, is hosting consultations with young people around the world in the lead-up to the 2nd World Youth Assembly for Road Safety to be held on 18 February 2020, on the eve of the 3rd Global Ministerial Conference on Road Safety, in Sweden. The World Youth Assembly is organized by the task force and will bring together 200 young leaders from different walks of life under the tagline #ClaimingOurSpace to focus on safe mobility and establishing a place for young people at the decision-making table. Congratulations to Alliance members Esteban Paredes from Fundación CAVAT, Ecuador, and Thiago Gruner from the Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, Brazil, who are both part of the taskforce. Read more HERE.
STRATEGIC PLAN READY FOR AFRICA CHAPTER
In 2018, the Alliance’s Africa Chapter was launched to connect Alliance members in Africa more closely, build momentum, and strengthen the road safety NGO community. A strategic plan is now ready, thanks to the ongoing input of our members in Africa and particularly the editorial group of members that drafted the plan. We are excited to get started on the next steps: to build partnerships and gain funding to implement the chapter.

We asked two members, Bright Oywaya from ASIRT (Kenya) and Ahmed Shelbaya from the NADA Foundation for Safer Egyptian Roads, about their perspectives. Read their comments and see the stragetic plan HERE.
ROUND THE WORLD ROUNDTABLES
Congratulations to our member organizations that have held Round the World Roundtables this month.

Read more about commitments made at the Cameroon National Assembly at SECUROUTE Africa's roundtable HERE; how Stop Accidentes are tackling safe and inclusive mobility in rural areas in Spain HERE; and commitments gained by Association les Ambassadeurs de la Sécuritié Routière (ASR), Tunisia, HERE. Read HERE how Humanity and Inclusion (HI) have used the roundtable concept to bring together national government ministries to present the results of its recent study on road users and crashes in Haiti. 
SPREAD THE PEOPLE'S DECLARATION 
This week, the People's Declaration reached 10,000 signatures. In Ethiopia, Save the Nation have gathered 2,800 signatures so far, and five other NGOs have gathered more than 1,000 signatures each: Efthita Rhodes, Greece; Avoid Accident, India; Road Safety Pioneers, Iran; Safe Kids Worldwide Philippines; and South Africans Against Drunk Driving. Our congratulations to all the NGOs that are pushing the Declaration and gathering the signatures of community members to call for safer roads and safer lives. Also, a special thanks to those who have helped with translation, enabling us to make the Declaration available in other languages.

Can you help us to reach the next milestone of 15,000, or even 20,000, before the end of January? The Declaration is available in 10 languages so far and can be used as a tool to gather community support for evidence-based action to keep people safe on the roads. Great places to gather signatures include meetings, events, and even your end of year parties! Find a paper copy to share it in your community HERE, further resources HERE, and sign it online HERE. Please let us know if you want to translate the declaration into your language by contacting admin@roadsafetyngos.org. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: