Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr11 Μαΐ 2011

ΑΔΙΑΒΛΗΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΤΕΣΑδιάβλητες εξετάσεις και εξεταστές, ή, ακούνε να σημαίνουν οι καμπάνες, αλλά δεν ξέρουν που βρίσκεται το καμπαναριό.

Γράφει ο Άρης ΖωγράφοςΘα πρέπει κατά την γνώμη μου να απαντήσουμε στα εξής:
Γιατί γίνονται εξετάσεις;
Αποτελούν οι εξετάσεις προϋπόθεση για όποια αντικειμενική και αξιόπιστη αξιολόγηση;
Πότε είναι παιδαγωγικά αποδεκτές (ως χρήσιμες ή ευεργετικές) οι εξετάσεις;
Πώς είναι παιδαγωγικά σωστό και κοινωνικά δίκαιο να γίνονται εξετάσεις;
Ποιοι πιστοποιούνται να είναι εξεταστές;
Γιατί έχουμε τόση σύγχυση και ίσως νιώθουμε αποστροφή για ένα τόσο αναγκαίο και χρήσιμο(;) από παιδαγωγική και κοινωνική άποψη θεσμό;
Πόσο μας κοστίζει αυτή η σύγχυση; Γιατί συντηρείται;
Σε τι οφείλεται και ποιος τροφοδοτεί την σύγχυση;

Ο όρος εξετάσεις μπορεί να αναφέρεται σε ποικίλες δραστηριότητες ή καταστάσεις των ανθρώπων και το αποτέλεσμα των εξετάσεων ενδέχεται να ενδιαφέρει άμεσα ή έμμεσα τους εξεταζόμενους, τους εξεταστές ή όλη την κοινωνία, που παραγγέλλει τις εξετάσεις και γεύεται τα αποτελέσματα και πληρώνει το λογαριασμό.
Γιατί είναι χρήσιμες οι εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών;;
Νομίζω ότι η εισήγηση (χωρίς να το επιδιώκει βέβαια) απάντησε στο ότι δεν χρησιμεύουν σε τίποτα, και νομίζω πως στα 6 σημειώματα που ανέβασα, απέδειξα του λόγου το αληθές…! Δυστυχώς αποκτήσαμε τη συνήθεια να υποκρινόμαστε μπροστά στους άλλους σε τέτοιο βαθμό ώστε στο τέλος ν' αρχίζουμε να υποκρινόμαστε μπροστά στον εαυτό μας.
Κατά τη δημιουργία ενός Συστήματος Οδικής Ασφάλειας (Σ.Ο.Α.), μεγάλη σημασία έχουν οι παράμετροι και οι μεταβλητές που θα λειτουργήσουν ως είσοδοι στο σύστημά μας. Αναλόγως των μεταβλητών αυτών, θα μπορούμε στη συνέχεια να αναλύσουμε την αποδοτικότητα του συστήματος, να τη βελτιστοποιήσουμε και να την οδηγήσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την Οδική Ασφάλεια. Ωστόσο, και σε τούτη την ενότητα για τον εισηγητή οι μεταβλητές είναι μάλλον(;) άγνωστες και είναι λάθος ως εκ τούτου η επιλογή παραμέτρων, κι έτσι αυτός είναι ένας από τους λόγους που το Σύστημα (Οδική Ασφάλεια) παραμένει ασταθές.
Πρέπει επιτέλους να αποδεχθούμε ότι οι ΔΥΟ είναι οι μεταβλητές σε αλληλεπίδραση: Εκπαιδευτής και Υποψήφιος: τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
Μένει λοιπόν να εξετάσουμε όλα τα επί μέρους στοιχεία, τους συντελεστές, τους παράγοντες που προσδιορίζουν, επηρεάζουν ή διαμορφώνουν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά ενός ζωντανού συστήματος Οδικής Ασφάλειας, και τα οποία έχω ήδη περιγράψει στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

- Να υπάρχει Ενιαίος Κωδικός Υποψηφίου Οδηγού που θα καταγράφεται στην άδεια οδήγησης και θα περιγράφει όλη την διαδικασία χορήγησης – από τις ιατρικές εξετάσεις, την εκπαίδευσή του, τις θεωρητικές και πρακτικές αξιολογήσεις, την παραλαβή του διπλώματος, τις επεκτάσεις, τις αναθεωρήσεις, τις παραβάσεις, τα ατυχήματα. Θα συνδέεται με το ΣΕΣΟ και θα δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για όλα τα στάδια του οδηγού, όπως επίσης και της οδηγητικής του συμπεριφοράς, καθ’ όλη την διάρκεια της οδηγητικής του πορείας.

Προαπαιτούμενα:
• Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Οδήγησης, σύμφωνα με τα πρότυπα που ανέφερα στην ΕΝΟΤΗΤΑ Ι
• Πιστοποιημένες Σχολές Οδήγησης
• Πιστοποιημένα Προγράμματα Σπουδών
• Πιστοποιημένοι Επιθεωρητές για κάθε επιμέρους διαδικασία.
Ο υποψήφιος που θα συγκεντρώνει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, θα εφοδιάζεται με Δοκιμαστικό Δίπλωμα το οποίο θα γίνεται κανονικό μετά την παρέλευση τριών ετών, εφόσον θα συντρέχουν μια σειρά από προϋποθέσεις (ίσως στο αρχικό στάδιο και εξετάσεις).
· Αποτίμηση, ανά έτος, όλων των κρίκων της αλυσίδας και των επιδόσεών τους.
· Αξιολόγηση, ανά έτος, ποιοι κρίκοι θα μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες και ποιοι όχι.
Γνωρίζετε όλοι πως:
Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πιστοποιήσει με ακρίβεια το αν ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί ή όχι να οδηγήσει με ασφάλεια είναι ο εκπαιδευτής του. Και όχι μόνον αυτό αλλά γνωρίζει και το προσδόκιμο του ατυχήματος του νέου οδηγού. Και για να σας εκπλήξω, υπάρχουν προγράμματα σπουδών και θεματικής αξιολόγησης μέσω των οποίων πολλοί «ψαγμένοι» εκπαιδευτές μπορούν να υπολογίσουν ακόμη και το ποιοι παράμετροι μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα τον εκπαιδευόμενο τους!
Άρα εκεί πρέπει να επενδύσουμε, κύριοι· στον Εκπαιδευτή!
Ούτε πίστες, ούτε εξεταστές, ούτε επιθεωρητές, ούτε επιθεωρητές των επιθεωρητών, ούτε λαδώματα, ούτε κουμπάροι, ούτε γραφειοκρατία.
Ας φύγουμε επιτέλους από την μιζέρια, ώστε να ρίξουμε μια καλύτερη ματιά στο μέλλον!

Δεν υπάρχουν σχόλια: