Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr18 Μαρ 2015

Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη με την ΕΥΘΥΤΑ Ρόδου για θέματα οδικής ασφάλειας

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Θέματα που άπτονται της οδικής ασφάλειας αλλά και των γενικότερων προβλημάτων του οδικού δικτύου αναδείχθηκαν στην συνάντηση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου με την Πρόεδρο της ΕΥΘΥΤΑ κα Ελένη Καρύδη και πολυμελή αντιπροσωπεία του Παραρτήματος Ρόδου.

Η κα Καρύδη παρέδωσε στον Περιφερειάρχη αναλυτικό υπόμνημα με τα προβλήματα (κακοτεχνίες, αστοχίες και παραλείψεις) που η ΕΥΘΥΤΑ έχει επισημάνει και καταγράψει στο οδικό δίκτυο του νησιού της Ρόδου, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα υψηλά ποσοστά τροχαίων ατυχημάτων ετησίως, πολλά εκ των οποίων είναι θανατηφόρα.

Το ίδιο υπόμνημα περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό προτάσεων που έχει επεξεργαστεί η επιστημονική ομάδα της ΕΥΘΥΤΑ, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, για την υλοποίηση των οποίων ζητήθηκε η συνδρομή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο Περιφερειάρχης εξήρε το έργο της ΕΥΘΥΤΑ τα μέλη της οποίας έχουν θέσει ως στόχο και αποστολή τους την προστασία της ανθρώπινης ζωής από τα τροχαία, μέσα από ένα πολύπλευρο σχέδιο δράσεων και πρωτοβουλιών, το οποίο υλοποιούν με συνέπεια,  με σκοπό την ευαισθητοποίηση όσο γίνεται περισσότερων πολιτών, σε θέματα οδικής ασφάλειας και ασφαλούς οδήγησης.

Η εκτενής συζήτηση που αναπτύχθηκε ανέδειξε το σοβαρότατο πρόβλημα έλλειψης πόρων προς τις Περιφέρειες της χώρας, για την συντήρηση του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Χατζημάρκος, για τις 13 Περιφέρειες της χώρας διατίθενται συνολικά μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ για την συντήρηση του οδικού δικτύου! Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος που καλείται να ξεπεράσει η Περιφέρεια, για ένα ζήτημα μείζονος σημασίας όπως αυτό, ο Περιφερειάρχης  ανέφερε χαρακτηριστικά ότι για τις παρεμβάσεις συντήρησης του οδικού δικτύου από την Ρόδο ως το Φαληράκι, αντιστοιχούν μόλις 48 ευρώ! Για να καλύψει το κενό χρηματοδότησης, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αναγκάζεται να διαθέσει ποσοστό των κονδυλίων άλλων κωδικών, που αφορούν σε άλλες δράσεις, προκειμένου να συντηρήσει το 3.000 χιλιομέτρων οδικό δίκτυο του Νοτίου Αιγαίου.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

«Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα που καλούμαστε να κλείσουμε μέσα σε ένα αφιλόξενο περιβάλλον, σε συνθήκες εξαιρετικά δυσχερείς» ανέφερε ο Περιφερειάρχης, σημειώνοντας την δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα και επιβαρύνει συνολικά την προσπάθεια που καταβάλλεται καθημερινά. « Όλα τα θέματα τα παρακολουθούμε στενά. Αξιολογούμε, ιεραρχούμε και προχωράμε μπροστά με όσες δυνάμεις διαθέτουμε. Η αγωνία μας είναι μεγάλη, για κάθε θέμα δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά» τόνισε για να σημειώσει ότι «παρά τις αντιξοότητες, την έλλειψη πόρων και στελεχιακού δυναμικού, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εξαντλεί καθημερινά τις δυνάμεις της, ώστε σήμερα, έξι μήνες από την ανάληψη καθηκόντων της νέας περιφερειακής αρχής, να έχει συντελεστεί ένα πολύ σημαντικό έργο σε όλα τα επίπεδα».

Ο κ. Χατζημάρκος, παρέλαβε τις προτάσεις της ΕΥΘΥΤΑ και δήλωσε πως η αρωγή της Περιφέρειας στην επίτευξη των στόχων της, είναι δεδομένη. Σ’ αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει προσεχώς νέα συνάντηση με  στελέχη της ΕΥΘΥΤΑ και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας, όπου θα αποφασισθεί ποιες από τις προτάσεις που κατατέθηκαν και εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΠΝΑΙ, μπορούν να προχωρήσουν με την συνδρομή της στο στάδιο της υλοποίησης.

http://www.drasisnews.gr/sinantisi-ergasias-tou-periferiarchi-tin-efthita-rodou-gia-themata-odikis-asfalias/

Δεν υπάρχουν σχόλια: