Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr31 Μαρ 2015

Πώς θα εντοπίζονται οι οδηγοί που θα διαπράττουν τροχαίες παραβάσεις σε όλη την ΕΕ.

Οι κανόνες για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις τροχαίες παραβάσεις που διαπράττονται από οδηγούς ξένων οχημάτων θα ισχύουν για όλες τις χώρες της ΕΕ από το 2017. Η επέκταση των υφιστάμενων κανόνων ώστε να καλύπτουν και το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και τη Δανία είναι η κύρια αλλαγή που επιφέρει η νέα οδηγία για τη διασυνοριακή επιβολή του νόμου που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 2 Μαρτίου 2015.

Νέα νομική βάση: μεταφορές

Η ΕΕ διαθέτει ήδη μια οδηγία περί ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τροχαίες παραβάσεις. Η εν λόγω οδηγία εκδόθηκε το 2011 με νομική βάση την αστυνομική συνεργασία. Λόγω της ιδιαίτερης θέσης τους όσον αφορά την αστυνομική συνεργασία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία δεν συμμετείχαν.

Μια νέα οδηγία κατέστη αναγκαία όταν το Δικαστήριο απεφάνθη στις 6 Μαΐου 2014 ότι η νομική βάση θα πρέπει να είναι οι μεταφορές. Η παλαιά οδηγία ακυρώθηκε, αλλά το Δικαστήριο χορήγησε προθεσμία ενός έτους για τη θέσπιση νέας νομικής πράξης.

Η ταχεία έκδοση της νέας οδηγίας σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κενό στην εφαρμογή των κανόνων. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της δράσης της ΕΕ στον τομέα αυτό.

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας

Ο στόχος της οδηγίας παραμένει αμετάβλητος: βελτίωση της οδικής ασφάλειας και εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης όλων των οδηγών.

Πώς λειτουργεί το σύστημα

Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να έχουν αμοιβαία πρόσβαση στα εθνικά δεδομένα σχετικά με τις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων προκειμένου να εντοπίζουν πρόσωπα υπεύθυνα για ορισμένες παραβάσεις που θέτουν σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Στον φερόμενο ως παραβάτη μπορεί να αποστέλλεται το υπόδειγμα επιστολής που περιλαμβάνεται στην οδηγία. Εναπόκειται στο κράτος μέλος όπου διαπράχθηκε η παράβαση να αποφασίσει σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί, π.χ. επιβολή προστίμου. Η ανταλλαγή πληροφοριών καλύπτει οκτώ σημαντικές τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια: υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση της ζώνης ασφαλείας, παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη, οδήγηση σε κατάσταση μέθης, οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση απαγορευμένης λωρίδας, παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

Πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα των τροχαίων παραβάσεων που διαπράττονται στο εξωτερικό;

Σύμφωνα με την Επιτροπή, ο οδηγός οχήματος ταξινομημένου στο εξωτερικό είναι τρεις φορές πιθανότερο να διαπράξει παράβαση από οδηγό που είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας. Σε χώρες μεγάλης διέλευσης και σε πολύ τουριστικές χώρες οι παραβάσεις για υπέρβαση ταχύτητας που διαπράττονται από μη μόνιμους κατοίκους μπορούν να φθάσουν έως και το 50 % του συνολικού αριθμού των παραβάσεων κατά τις περιόδους αιχμής.

Συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Τον Δεκέμβριο του 2014 επετεύχθη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε κατά τη σύνοδο της ολομέλειάς του στις 11 Φεβρουαρίου 2015.

Τα επόμενα βήματα

Η νέα οδηγία θα τεθεί σε ισχύ τέσσερις ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Αυτό αναμένεται να συμβεί λίγες ημέρες μετά την υπογραφή της οδηγίας από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα κράτη μέλη πρέπει να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 6 Μαΐου 2015.

Δεδομένου ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και η Δανία θα χρειαστεί να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να θέσουν σε εφαρμογή το σύστημα, θα έχουν στη διάθεσή τους δύο επιπλέον έτη για να θεσπίσουν τις εθνικές τους διατάξεις (έως τις 6 Μαΐου 2017).

Η Επιτροπή θα αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της οδηγίας το αργότερο έως τον Νοέμβριο του 2016 και θα προτείνει ενδεχομένως κατάλληλες προσαρμογές.

Οδηγία για τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις

(http://www.nextdeal.gr/PDFS/eggrafa/PE_103_2014_INIT_EL.pdf)

Δήλωση σχετικά με την έκδοση της οδηγίας για τις τροχαίες παραβάσεις

(http://www.nextdeal.gr/PDFS/eggrafa/ST_6309_2015_ADD_1_EL.pdf)

 

Πηγή : Next Deal

Δεν υπάρχουν σχόλια: