Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr24 Αυγ 2011

ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ: Η ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣΗ οδική ασφάλεια στις πόλεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: , Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΙΤΣΙΝΗ ppitsinis@dolnet.gr
Βιώνουμε µία από τις δυσκολότερες περιόδους στην ιστορία του νεοελληνικού κράτους. Η οικονοµική ύφεση προκαλεί τριγµούς στα θεµέλια της ελληνικής κοινωνίας και η απαισιοδοξία είναι διάχυτη σχεδόν παντού. Και τονίζω τη λέξη σχεδόν, καθώς δεν είναι παντού τα πράγµατα µαύρα και άραχλα. Για παράδειγµα, στην οδική ασφάλεια φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να κινείται έπειτα από µία δεκαετία εγκληµατικής αδιαφορίας και στασιµότητας.

Το 2010 θρηνήσαµε στους ελληνικούς δρόµους 166 λιγότερους νεκρούς σε σχέση µε το 2009, ενώ το πρώτο τρίµηνο του 2011 συνεχίστηκε αυτή η θετική τάση µε 68 λιγότερα θύµατα! Η χώρα µας είχε µείνει πολύ πίσω από τους ευρωπαίους εταίρους της όσον αφορά την οδική ασφάλεια, ας ελπίσουµε λοιπόν ότι έφτασε επιτέλους η ώρα να καλύψει το χαµένο έδαφος και µάλιστα σε έναν τοµέα που έχει άµεση σχέση µε τη ζωή µας.

Το αρμοδιο υπουργειο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων υπογραµµίζει ότι η σηµαντικότερη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων σηµειώνεται στο υπεραστικό δίκτυο, ενώ χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά στις πόλεις και γενικότερα στις αστικές περιοχές. Ενδεικτικό είναι το παράδειγµα της Αττικής, όπου πάνω από 80% των σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων δυστυχηµάτων καταγράφονται σε κατοικηµένες περιοχές.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για ένα τριτοκοσµικό φαινόµενο, το οποίο αποκαλύπτει την αναισθησία της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε ευάλωτες οµάδες, όπως είναι οι πεζοί, οι ποδηλάτες, τα παιδιά, οι πολίτες τρίτης ηλικίας κ.λπ. Ευτυχώς οι αρµόδιες Αρχές σκέφτονται να ενεργοποιήσουν για πρώτη φορά τους δήµους, οι οποίοι µπορούν – και πρέπει – να αναλάβουν συντονισµένες πρωτοβουλίες για ασφαλέστερες µετακινήσεις στα όριά τους. Εστω και αργά κατανοήσαµε ότι όσα ξέρει ο νοικοκύρης, δηλαδή ο δήµος, δεν τα ξέρει ο κόσµος όλος, δηλαδή η κεντρική εξουσία.

ΠΗΓΗ: ΑUTO NEA

Δεν υπάρχουν σχόλια: