Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr















20 Οκτ 2018

Δελτίο Τύπου για το 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας

         

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, που διεξήχθη στη Λάρισα στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2018 και συνδιοργανώθηκε από τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η μεγάλη συμμετοχή (περισσότερα από 400 άτομα παρακολούθησαν το συνέδριο) και το υψηλό επίπεδο των ερευνητικών εργασιών (62 ομιλίες/παρουσιάσεις), αποδεικνύουν τη σημαντική συνεισφορά του συνεδρίου στην επιτακτική ανάγκη αύξησης του επιπέδου της οδικής ασφάλειας στη χώρα.
Το συνέδριο κάλυψε τους εξής θεματικούς τομείς:
 • Πολιτικές για την Οδική Ασφάλεια
 • Αποτίμηση Οδικής Ασφάλειας στους Αυτοκινητοδρόμους
 • Έλεγχοι Οδικής Ασφάλειας
 • Σχεδιασμός & Διαχείριση Οδικής Ασφάλειας
 • Εκπαίδευση για την Οδική Ασφάλεια (Θεσμικό πλαίσιο - Οδική Συμπεριφορά σε Αστικό Περιβάλλον)
 • Οδική Ασφάλεια Χρηστών της Οδού
 • Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων
 • Νέες Τεχνολογίες – Καινοτόμες πρακτικές
Μέσα από τις εργασίες του Συνεδρίου εξήχθησαν  χρήσιμα συμπεράσματα για τις εγχώριες αδυναμίες και δυσκολίες - σε θεσμικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς οδηγών και υποδομών - οι οποίες αποτελούν βασικούς παράγοντες ανάσχεσης στη βελτίωση των οδικών συνθηκών και του επιπέδου οδικής ασφάλειας στη χώρα. Στα κύρια συμπεράσματα του συνεδρίου περιλαμβάνονται:
 • Η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση, λεπτομερή αποτίμηση (διερεύνηση και αξιολόγηση) της υφιστάμενης κατάστασης της οδικής ασφάλειας, οργάνωση και συντονισμό των απαιτούμενων δράσεων από επικεφαλής φορέα με θεσμικές αρμοδιότητες.
 • Η σημαντική συνεισφορά των έργων παραχώρησης στην αναβάθμιση του πρωτεύοντος εθνικού οδικού δικτύου, με την ολοκλήρωση των νέων σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, στη μείωση των ατυχημάτων, στην αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση των μετακινήσεων.
 • Η άμεση και επιτακτική ανάγκη αναβάθμισης του υπόλοιπου εθνικού και επαρχιακού δικτύου με σκοπό την άρση την επικινδυνότητας του και την αύξηση του επιπέδου της οδικής ασφάλειας.
 • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην εκπαίδευση και Πιστοποίηση των πρώτων ελεγκτών οδικής ασφάλειας στη χώρα μας που τίθεται σε εφαρμογή το προσεχές χρονικό διάστημα από τη Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς Συντηρήσεων και Ασφάλειας .
 • Στο πλαίσιο της συζήτησης για τα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων αναδείχτηκαν προβλήματα σχετικά με την εφαρμογής των ΣΑΟ και συζητήθηκαν επερχόμενες εξελίξεις σε κανονισμούς και ειδικές εφαρμογές. Αποφασίστηκε να συνεχιστεί η συζήτηση στο πλαίσιο άλλης ημερίδας, που θα διοργανωθεί στον Βόλο ή την Αθήνα και που θα εμβαθύνει στα προβλήματα και θα συνθέσει τις προτάσεις για τις τροποποιήσεις στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ.  
Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν:
 •   Το Πλαίσιο Εθνικής Στρατηγικής και σχεδίου δράσεων για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, 2021-2030 από τον ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, κ.  Γ.  Κανελλαΐδη.
 •   Αποτελέσματα από την ανάλυση των στοιχείων οδικών ατυχημάτων.
 •   Ένα καινοτόμο εργαλείο για την ορθή λήψη αποφάσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια (Παγκόσμιο μοντέλο οδικής ασφάλειας) που υλοποιήθηκε για λογαριασμό του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το ΕΜΠ, με επικεφαλής τον καθηγητή Γ. Γιαννή
 •   Εργασίες και Δράσεις σε θέματα εκπαίδευσης όλων των χρηστών της οδού και οδικής ασφάλειας και  συμπεριφοράς για την οδική ασφάλεια
 •   Καινοτόμες δράσεις της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, με έμφαση στην εκπαίδευση από τον Διευθυντή της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, κ. Γ. Σουρβίνο. Επισημαίνεται ότι, η τροχαία Θεσσαλονίκης διέθετε περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, όπου ενημέρωνε για τις κοινωνικές δράσεις που αναπτύσσει το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με την οδική ασφάλεια, παρουσιάζοντας παράλληλα τον προσομοιωτή πέδησης καθώς και ειδικά γυαλιά,  που εξομοιώνουν την οδήγηση υπό την επήρεια  μέθης και ναρκωτικών ουσιών.
 •   Μεθοδολογίες και σύγχρονες τεχνολογίες, σχετικές με την οδική ασφάλεια, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ή πρόκειται ή προτείνεται να εφαρμοστούν στην Ελλάδα.
 •   Διεθνείς εμπειρίες και καινοτόμες πρακτικές και συζητήθηκε η εφαρμοσιμότητα και τα πιθανά αποτελέσματα τους στις εγχώριες συνθήκες.
Στο συνέδριο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση απονομής τιμής στην διακεκριμένη επιστήμονα και Καθ. ΑΠΘ Μαγδαληνή Πιτσιάβα – Λατινοπούλου για την πολυετή προσφορά της στην επιστήμη του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού και την Οδική Ασφάλεια. Την τιμητική πλακέτα παρέδωσαν, ο πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής καθ. Ν. Ηλιού και ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου καθ. Κ. Κεπαπτσόγλου.
Επίσης πραγματοποιήθηκε  εκδήλωση  απονομής βραβείου «Καλύτερης Δημοσίευσης Οδικής Ασφάλειας νέου ερευνητή». Το εν λόγω βραβείο είναι ετήσιο και θεσπίστηκε το 2018 από  το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, την HELLASTRON και τον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ). Το βραβείο παρέδωσαν στον Απόστολο Αναγνωστόπουλο ο κ. Ευάγγελος Μπεκιάρης διευθυντής ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ο Κ. Κεπαπτσόγλου πρόεδρος του ΣΕΣ και ο Δ. Γκατσώνης εκπρόσωπος της HELLASTRON.
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συνεισφορά των χορηγών στην επιτυχή διοργάνωση του Συνεδρίου και πιο συγκεκριμένα των παρακάτω εταιρειών:
HELLASTRON , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ΤΕΡΝΑ, Unisteel, ΑΡΜΟΣ, ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ, ΝΕΑ ΟΔΟΣ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, EYROMETAL, ASPOKAT, MARATHON DATA, ATS, EΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, Ο. ΜΑΥΡΟΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ.

   

ΠΗΓΗ: http://www.ses.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: