Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr10 Οκτ 2018

NRSO Road Safety Update - September 2018

newsletter-banner-Sep2018.jpg


ARSO-1-150x150.jpg
The African Road Safety Observatory is now on line constituting a space for interaction to highlight the road safety needs in African countries, developed with the active contribution of NTUA. It is one of the main results of the SaferAfrica project funded by the European Commission Horizons 2020 Programme and includes various knowledge and tools, such as statistics, reports, fact sheets, knowledge resources and links and it is integrated with crowd-sourcing functions to facilitate the participation of experts and end-users, through an interactive Dialogue Platform. link
ARWU.png

The Department of Transportation Planning and Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA) was ranked 15th in Europe and at 65th place worldwide among all Transportation Science & Technology Schools, LINK.png according to the ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic Subjects (GRAS) 2018. LINK.png NTUA road safety activities have contributed to this excellent performance. Accordingly, the NTUA Civil Engineering School was ranked 7th worldwide (3rd European) among all Civil Engineering Schools. LINK.png
Latest Developments
Roads-that-cars-can-read-report-cover-image-CROP-150x150.jpg

Serious crashes on inter-urban roads may be slashed by a quarter over the next 30-40 years with the introduction of automated vehicles. However, the journey may be far from easy, with a mixed fleet transition and vital need for roads that cars can read, according to recent Report released by EuroRAP. The Report, the third in the “Roads that Cars Can Read” series, examines the relationship between road infrastructure and safety for conventional and increasingly-autonomous vehicles (AVs) and provides a framework for infrastructure safety investment. LINK.png pdf5 Other Reports in the series: “Roads that cars can read I: A consultation paper” – 2011 and “Roads that cars can read II: A quality standard for road markings and traffic signs on major rural roads” – 2013.
banner_fehrl_FOR-150x150.jpg

The new Forever Open Road website has been launched by FEHRL. The vision behind the Forever Open Road programme is to focuss on the best of existing technologies and the best of those to come. Many of the required solutions exist already from previous research, but are not (yet) implemented to their full potential; some innovations will be developed in the short-term, and others at an earlier stage of development with implementation in the longer term. Investigation on the untapped potential and the eventual barriers to their implementation will undoubtedly offer quick wins to the road operators. LINK.png 
safetycubel-4-150x150.jpg

SafetyCube is a research project funded by the European Commission under Horizon 2020, the EU Framework Programme for Research and Innovation, in the domain of Road Safety. The latest SafetyCube newsletter is now available, highlighting the innovative road safety Decision Support System (DSS) which is online already one year, enabling policy-makers and stakeholders to select and implement the most appropriate strategies, measures and cost-effective approaches to reduce casualties of all road user types and all severities in Europe and worldwide. LINK.png
saferafrica3-150x150.png

The 3rd Newsletter of the African-European Dialogue Platform on Road Safety (SaferAfrica) Horizons 2020 project has been recently issued with the active contribution of NTUA. This edition highlights the newly born African Road Safety Observatory, the African RSO and includes also the SaferAfrica recommendations on the implementation of the African Road Safety Action Plan and an attempt to answer how can the African Road Safety Observatory help to improve road safety in Africa. pdf5
Our Publications
Heart2018-Plenary-150x150.jpg

The chair of Transportation System Engineering of the Technical University of Munich (TUM) and the Department of Transportation Planning and Engineering of the National Technical University of Athens (NTUA) co-organised the 7th Symposium of the European Association for Research in Transportation (hEART), which took place with great success in September 5-7 2018 in Athens, Greece. hEART is an interdisciplinary research conference, covering all areas of transportation research, with a focus on quantitative methods and analysis of transport systems. The aim of the Symposium was to connect research in transport modelling, transport economics and transport policy with advanced practiceLINK.png NTUA actively contributed with the following presentations:

ircobi-conf-150x150.jpg

The 2018 International Research Council on the Biomechanics of Injury Europe Conference took place with great success in Athens, Greece, on 12-14 September 2018. The focus of IRCOBI is on the avoidance and reduction of the severity of traffic accidents, with special emphasis on advanced safety technologies and the biomechanics of injury. LINK.png LINK.png
NTUA actively contributed with the following presentation: pdf5 ppt5 A preliminary analysis of in-depth accident data for powered two-wheelers and bicycles in Europe
Dh7MlGIUwAA4dC7-150x150.jpg

The city of Edmonton organized the 10th Annual International Conference on Urban Traffic Safety, which took place with great success on 9-12 July, 2018 in Edmonton, Alberta, Canada. Just as all road users feel the impact of traffic safety, the responsibility to promote traffic safety was shared by many disciplines. This multidisciplinary approach is more evident now than it ever was before. When jurisdictions and agencies refer to Vision Zero Action Plans and Road Safety Strategies, their underlying theme revolves around collaborating with all partners whether they are engineers, enforcement officers, medical professionals, planners, political leaders, or public health representatives. LINK.png 
NTUA actively contributed with the following presentation: ppt5 Risks and Countermeasures for Road Traffic of the Elderly in Europe
78-150x150.png

A Diploma Thesis titled “Impact of economic, social and transport indicators on road safety during the crisis period in Europe” was presented by Dimitrios Nikolaou in July 2018. For this analysis a database containing Human Development Index (HDI), suicides, passenger-kilometers and road fatalities for European states for 2006-2015 was developed. The results led to the conclusion that Human Development Index has the most important impact and its increase leads to road fatalities decrease. Moreover, the economy evolution effect on road accidents is more important than social and transport indicators. Expecially after the economic crisis, the impact of the economy is even higher. Concerning passenger-kilometers there is an increase in their impact on the number of road fatalities after the economic crisis. pdf5 ppt5
trf-journal-150x150.jpg
A paper titled “Capturing the effects of texting on young drivers behaviour based on copula and Gaussian Mixture Models” authored by Loukas Dimitriou, Katerina Stylianou, and George Yannis is now published in Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour. This research effort aims to investigate the impact of texting on young drivers’ behavior and safety based on data from driving simulator experiments, for different driving contexts, like motorways, urban and rural roads, during daytime and night, and for alternative weather conditions (‘clear sky’ and rain). GMMs application showed that drivers using mobile phones who were involved in a collision presented a different driving behavior compared to the drivers who were occupied but were not involved in a collision. doi
Point of View
b12-saferafrica1.png

Road safety data collection and storage are critical for a series of procedures to improve road safety. However, capturing accurate and complete road safety data is a difficult and complex issue. The main problems faced when recording road accidents are the unclear determination of road accident location, insufficient or incorrect recording of information and insufficient accident coverage. More...
Upcoming Events
1-150x150.png

The Austrian Presidency of the Council of the European Union, the Austrian Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology, the Austrian Road Safety Board (KFV) and the European Transport Safety Council (ETSC) are organizing a high level road safety conference in Vienna on 13 November 2018. The conference will feature a high level panel debate “Road safety 2020+: Challenges in Human Factors, Vehicles and Infrastructure”. Conference participants will be invited to discuss priority measures and actions of the upcoming EU and national road safety strategies with politicians, experts, researchers, NGOs and representatives of the EU institutions. link pdf5
ictct-1-150x150.png


The 31st ICTCT conference will be held in Porto, Portugal on 25-26th October 2018, under the main topic “On the track of future urban mobility: safety, human factors and technology”. The conference will be organised in close co-operation with the Research Centre for Territory, Transports and Environment, Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal. The objective of the conference is to support the understanding of future trends in urban mobility and their implications for the safety of all road users. LINK.png
RSC2018-150x150.png


The Hellenic Institute of Transportation Engineers (HITE) and the Department of Civil Engineering, University of Thessaly are co-organizing the 7th pan-Hellenic Road Safety Conference, which will be held in Larissa, Greece on October 11-12, 2018. The main objectives of the Conference are to investigate and evaluate the level of road safety in Greece, as well as the efforts and innovations that are designed and implemented to improve road safety of drivers, vehicles and pedestrians in the Greek road network. LINK.png pdf5


NRSO Road Safety  Ε.Μ.Π
Δεν υπάρχουν σχόλια: