Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr2 Οκτ 2018

Στο ραδιοφωνικό σταθμό στον Αρχάγγελο-Ρόδος


Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η πρόεδρος Ελένη Καρύδη τόνισε την αναγκαιότητα συστράτευσης όλων των φορέων προκειμένου οι δρόμοι να γίνουν ασφαλείς στην πόλη μας και γενικά στην Περιφέρειά μας.

Τόνισε ότι: η μη θέσπιση Στρατηγικού Σχεδίου για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας διαχρονικά εκ μέρους της Πολιτείας, όπως συμβαίνει στις χώρες που εφαρμόζουν μέτρα οδικής ασφάλειας. Διεθνώς, θεωρείται αναγκαία πλέον, η ολοκληρωμένη προσέγγιση της οδικής ασφάλειας η οποία επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή Στρατηγικών Σχεδίων Οδικής Ασφάλειας. Η σπουδαιότητα του Στρατηγικού Σχεδιασμού έγκειται στο ότι με την επιτυχή εκπόνηση και εφαρμογή του, εξασφαλίζεται η δέσμευση της Πολιτείας για την επίτευξη των στόχων, η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής και η συναίνεση της Κοινωνίας. Επίσης, επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός συντονισμός όλων των δράσεων, η διαχρονικότητα των προσπαθειών, και η παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων.
- Δεν έχει δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των οδικών δυστυχημάτων από την Πολιτεία και την Κοινωνία, ανάλογη με τις σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες.
- Χαμηλό επίπεδο Παιδείας Οδικής Ασφάλειας που  συνδέεται με τις αξίες, τις στάσεις και τις προσδοκίες, κατευθύνει και κινητοποιεί συμπεριφορές, ανεπαρκής προστασία των ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου.
- Ανεπαρκής επιτήρηση της κυκλοφορίας -ανεπαρκής αστυνόμευση που γίνεται αντιληπτή  από τον οδηγό-αύξηση της παραβατικότητας  των οδηγών.
- Οδική υποδομή και συνολική οργάνωση του χώρου και της κυκλοφορίας στις πόλεις  προσανατολισμένες δυστυχώς στα ΙΧ
- Ανεπάρκειες της Πολιτείας - κακό παράδειγμα για  τους πολίτες,
- Αδιαφορία της Πολιτείας για την τήρηση των κανόνων του Κ.Ο.Κ και τη σωστή κυκλοφοριακή  συμπεριφορά και όχι μόνο… δεν επαρκεί μόνο η αλλαγή του Κ.Ο.Κ, επιβάλλεται και η επιτήρηση της κυκλοφορίας και άλλων μέτρων. Η μονομερής διαδικασία Νόμος του Κράτους 4530/2018 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την μείωση των προστίμων κατά 50% δεν επαρκεί για την μείωση των τροχαίων με το επιχείρημα ότι οι παραβάτες οδηγοί λόγω οικονομικής κρίσης δεν δύναται να πληρώνουν. Ως εκ τούτου οδηγώ ένα όχημα χωρίς φόβο που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μετατραπεί σε όπλο, να οπλίσει ο ανεύθυνος οδηγός και να σκοτώσει…. 
Πρωταρχική αιτία πρόκλησης των δυστυχημάτων είναι η μεγάλη παραβατικότητα. Ακόμη και εκεί όπου ο κακός δρόμος παρεμβαίνει ως «συνένοχος» της πρόκλησης δυστυχήματος, στην πραγματικότητα, κάποια παράβαση ευθύνεται. Ο Έλληνας οδηγός, σχεδόν βέβαιος ότι δεν γίνεται αντιληπτός και ότι δεν θα συμβεί σε αυτόν  παραβιάζει θεμελιακούς κανόνες του Κ.Ο.Κ. Οι  χρήστες είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας.  Εκτός  από τη θλίψη και τον πόνο που προκαλούν τα τροχαία αποτελούν ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας και ανάπτυξης με σημαντικές επιπτώσεις για την υγεία και σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κόστος.
Προϋποθέσεις για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας
Αρκεί να υπάρξει:

• εκδήλωση ισχυρής πολιτικής βούλησης
• ανάπτυξη της αίσθησης του επείγοντος.
Η πολυετής αδιαφορία των πολιτών και της Πολιτείας έχει ως αποτέλεσμα ένα άναρχο, ανασφαλές  οδικό περιβάλλον Εφόσον υπάρξει ειλικρινής θέληση για μείωση των τροχαίων με γνώμονα την οδική ασφάλεια και έλεγχο της κακής οδηγικής  συμπεριφοράς, η μείωση των θανατηφόρων  τροχαίων μπορεί να είναι θεαματική. Οφείλει η πολιτεία να θυμάται πάντα ότι σε κάθε της ουσιαστική παρέμβαση, η οδική ασφάλεια αποτελεί ουσιώδη συνιστώσα της ποιότητας της ζωής και του πολιτισμού μας.
 Η αντιμετώπιση των τροχαίων δυστυχημάτων και η οδική ασφάλεια είναι κατ’ εξοχήν υπόθεση του Κράτους και πρέπει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε κυβερνητικής πολιτικής. Να κατανοήσουμε ότι: το τροχαίο «δυστύχημα» δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως τυχαίο- μοιραίο γεγονός αλλά ως αποτέλεσμα της συνισταμένης των παραγόντων που συνθέτουν το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας 
( χρήστης, οδική υποδομή, οδικό περιβάλλον, έλεγχος του συστήματος)
Ο θάνατος από τροχαίο δεν είναι αποδεκτός από κανένα. Δεν ανήκει στα «φυσικά αίτια». Οφείλεται σε έλλειμμα του συστήματος και μπορεί να αποφευχθεί, αρκεί η Πολιτεία να θελήσει και να υποστηρίξει με σοβαρότητα, συνέπεια και διάρκεια τον Οδικό Πολιτισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: