Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr8 Οκτ 2018

Νέοι Οδηγοί και οδική ασφάλεια


Οι θάνατοι λόγω οδικών δυστυχημάτων αυξάνονται τα τελευταία χρόνια, ενώ πολλαπλασιάζονται και οι μόνιμες αναπηρίες των θυμάτων.
Σύμφωνα με στοιχεία, οι νέοι οδηγοί κινδυνεύουν πολύ περισσότερο να εμπλακούν σε δυστύχημα, σε σύγκριση με τους μεγαλύτερους σε ηλικία οδηγούς. Η κυριότερη αιτία θανάτων σε νέους ηλικίας 16 έως 20 ετών, είναι τα τροχαία.
Δυστυχώς, ως νέοι (και νεαροί) οδηγοί δεν αποτελούν κίνδυνο μόνο για τους ίδιους, αλλά θέτουν σε κίνδυνο και τους επιβάτες των οχημάτων τους  και τους άλλους χρήστες της οδού. Τα ποσοστά θανάτων σε συγκρούσεις για οδηγούς κάτω των 25 ετών είναι σχεδόν διπλάσια από αυτά που αντιστοιχούν σε οδηγούς μεγαλύτερης ηλικίας. Γιατί ως νεαροί οδηγοί βρίσκονται   σε μεγαλύτερο κίνδυνο;
Υπάρχουν βασικοί λόγοι για τα υψηλά ποσοστά συγκρούσεων:  Η έλλειψη εμπειρίας,← η ηλικία   ←το φύλο, ←η υπερεκτίμηση των δυνάμεων, ←η μικρότερη αντίληψη του κινδύνου, ←η ανεπαρκής κρίση σε θέματα κυκλοφορίας και η ανεπαρκής εκπαίδευση,←η κούραση κατά τις νυχτερινές ώρες, ← η επιρροή από συνομήλικους ή φίλους,←η τάση για επίδειξη ή συναγωνισμό ταχύτητας,←η κατανάλωση αλκοόλ,←η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.

Οι γονείς έχουν τεράστια ευθύνη να ενημερώσουν τα παιδιά τους από πολύ νωρίς για τους κινδύνους του οδικού δικτύου, να τα κατευθύνουν στην απόκτηση οδικής συνείδησης και να τα προσανατολίσουν στην υπεύθυνη οδήγηση. Οι νέοι, είναι εξαιρετικά σημαντικό να καταλάβουν ότι από δικά τους λάθη ή ανεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο, ως πεζοί, οδηγοί ή επιβάτες, είναι δυνατόν να αφαιρέσουν τη ζωή άλλων ή να χάσουν τη δική τους.

Μεταξύ άλλων, οι γονείς πρέπει: Να δίνουν πάντα το καλό παράδειγμα. Η συμπεριφορά των γονιών στο δρόμο και όταν οδηγούν, πρέπει να είναι ορθή, διότι τα παιδιά μεγαλώνοντας πολύ συχνά μιμούνται τους γονείς τους.
Να δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη μηδενική κατανάλωση αλκοόλ κατά την οδήγηση ή να προτείνουν άλλους τρόπους επιστροφής σε περίπτωση που τα παιδιά έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
Να συνοδεύουν τα παιδιά τους όταν είναι νέοι οδηγοί, ώστε να συμβάλλουν στο να αποκτήσουν περισσότερες εμπειρίες και να συμβουλεύουν για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
Να μην αγοράζουν επικίνδυνα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες στα παιδιά τους. Το κυριότερο μέλημα για το ποιο αυτοκίνητο θα οδηγήσουν τα παιδιά, θα πρέπει να είναι η μεγαλύτερος δυνατός βαθμός ασφάλειας που προσφέρει ένα όχημα (σύστημα φρένων, ABS, αερόσακοι, κλπ.).
Να διδάξουν τους νέους να μην παρασύρονται από άλλους συνομηλίκους τους με επικίνδυνες συμπεριφορές.
Να παροτρύνουν τα παιδιά τους να μη διστάζουν να κατεβαίνουν από κάποιο όχημα του οποίου ο οδηγός δεν συμμορφώνεται με τις παρατηρήσεις τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: