Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr23 Φεβ 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η συζήτηση ενάντια στη μείωση των προστίμων του ΚΟΚ, στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής.

Στις 16 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας της Βουλής ανέπτυξαν τα επιχειρήματα τους ενάντια στην πρόταση για μείωση των προστίμων σε παραβάτες του Κ.Ο.Κ, η πρόεδρος της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ Ελένη Καρύδη, ο πρόεδρος του SOS Τροχαία Εγκλήματα Γιώργος Κουβίδης και η πρόεδρος του ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς Βασιλική Δανέλη- Μυλωνά. Στην συνεδρίαση είχε προσκληθεί και ο Τάσος Μαρκουίζος (Ιαβέρης) που δεν μπόρεσε να παραστεί και έστειλε γραπτό υπόμνημα το οποίο διαβάστηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Ουρσουζίδη Γεώργιο.
Ελπίζουμε οι παρεμβάσεις μας, να οδηγήσουν σε μια αναθεώρηση των σχεδίων και την έναρξη επεξεργασίας ενός συνολικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια.
Τα κύρια σημεία της παρέμβασης  της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ στην συνεδρίαση της Επιτροπής στηρίζονταν  σε στοιχεία που ανατρέπουν την πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και της εισήγησης της ΕΛΑΣ για μια μείωση των διοικητικών προστίμων του ΚΟΚ  κατά 50%  ταξινομώντας τα στις εξής κατηγορίες.
Η θέση μας ήταν συνολικά απορριπτική γιατί η υφιστάμενη πρόταση:
1.       Δεν εντάσσεται σε κανένα συνολικό σχέδιο για την οδική ασφάλεια.
2.       Δεν αφορά σε συνολική μεταρρύθμιση του ΚΟΚ αφού αφορά μόνο στα πρόστιμα και δεν αγγίζει τις υπόλοιπες παραμέτρους του ΚΟΚ
3.   Εξαντλείται αποκλειστικά σε μια πρόταση για μειώσεις και οι συντάκτες της δεν διαπίστωσαν πουθενά την ανάγκη αύξησης σε κανένα από τα υφιστάμενα πρόστιμα.
4.       
   


Σε μια χώρα που δεν έχει θεσπιστεί το Στρατηγικό Σχέδιο για βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας είναι αδύνατον οι αποσπασματικές παρεμβάσεις  να έχουν θετικά αποτελέσματα στην μείωση των τροχαίων.
5.    Όλα αυτά έχουν παρουσιαστεί και σε προηγούμενη συνεδρίαση της επιτροπής με την κατάθεση εκ μέρους της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ σχετικού υπομνήματος.
  Σε όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη λειτουργεί η Διυπουργική Επιτροπή που προΐσταται ο Πρωθυπουργός και συναποφασίζουν με τους αρμόδιους φορείς την πολιτική που θα ακολουθήσουν για την μείωση των τροχαίων. 


       Στην Ελλάδα αποσπασματικές κινήσεις με ανακοινώσεις μονομερώς από τους εκάστοτε Υπουργούς.
7.    Συνεδρίασε το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείο Μεταφορών; Η Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας ,υφίστανται δια νόμου για να αποφασίσουν την χάραξη πολιτικής για την μείωση των τροχαίων στην χώρα μας;
8.       Χρόνια τώρα υπάρχει οικονομική κρίση και όμως αυξήθηκαν οι θάνατοι και οι βαριοί τραυματισμοί  από τροχαίες συγκρούσεις.
9.       Η εισήγηση της ΕΛΑΣ από μελέτη στοιχείων με τα πρόστιμα του ΚΟΚ που ισχύουν στη Ε.Ε, ότι στο σύνολο τους είναι χαμηλότερα σε σχέση με την χώρα μας -είναι σε εντελώς λανθασμένη κατεύθυνση με δεδομένο ότι στις χώρες αυτές έχουν οδηγική παιδεία οι οδηγοί  και παράλληλα υπάρχει τεχνική υποδομή ελέγχου των παραβάσεων, τροχονομικός έλεγχος.
1    Με δεδομένο ότι τα πρόστιμα του ΚΟΚ διεθνώς είναι μέτρο περιορισμού της παραβατικότητας του οδηγού.
1   Αντί να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε το Στρατηγικό Σχέδιο για την βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας προτείνουμε μείωση των διοικητικών προστίμων του Κ.ΟΚ
1     Τα πρόστιμα δεν έχουν μόνο κατασταλτικό χαρακτήρα αλλά παιδευτικό χαρακτήρα με την έννοια της ποινής
1   Το πρόστιμο που θα μειωθεί στην ουσία είναι ένα προοίμιο ενός τραυματισμού σοβαρού και ενός θανάτου
1     Η μείωση των προστίμων έχει ως αποτέλεσμα να ομορφύνει τη ζωή του παραβάτη. Το θύμα ποιος το σκέφτεται. Πως αποτιμάται η ζωή ενός θύματος προς 5€ ημερησίως; Το κράτος δεν σκύβει πάνω από τα θύματα τροχαίων αλλά του γυρίζει την πλάτη και τους τιμωρεί.

    Σε μια χώρα που η ελλιπής αστυνόμευση είναι ορατή στους δρόμους  με αποτέλεσμα να ενθαρρύνει τους εν δυνάμει παραβάτες, ποιος θα ελέγξει όλους αυτούς που παρανομούν και παραμένουν ως έχουν τα πρόστιμα που αφορούν τις πιο πάνω παραβάσεις
1   Το ύψος του προστίμου δεν μπορεί από μόνο του να επηρεάσει τη συμπεριφορά του οδηγού εάν δεν λειτουργούν και οι άλλοι μηχανισμοί του κράτους. Συνεπώς, οι αυστηρές ποινές τρομάζουν πράγματι τους εν δυνάμει παραβάτες, ωστόσο για να λειτουργήσουν αποτρεπτικά οι χρήστες του δρόμου θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υλοποιούνται συστηματικά συχνοί τροχονομικοί έλεγχοι και επιβάλλεται ο νόμος. Η απουσία επαρκούς αστυνόμευσης σε συνδυασμό με «ευκολίες πληρωμής» και μικρά αντίτιμα, θα υπονομεύσει περαιτέρω και εν τέλει θα απαξιώσει τον ρυθμιστικό χαρακτήρα του ίδιου του Κ.Ο.Κ. Το αποτέλεσμα; Η σωστή και υπεύθυνη συμπεριφορά στο δρόμο θα γίνει συνώνυμη της ιδιοσυγκρασίας ή της προσωπικής επιλογής του κάθε οδηγού.
1     Με τη θέση  της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ  και του SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ, συντάσσεται  η FEVR (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων, (κατατέθηκε η επιστολή στα πρακτικά της Επιτροπής) σχολιάζοντας την εξαγγελία της Ελληνικής Κυβέρνησης για την πρόθεση μείωσης των προστίμων  και δήλωσε: « κάνουμε  έκκληση να αναθεωρήσει  η Ελληνική Κυβέρνηση αυτή την απόφαση και ότι μια τέτοια απόφαση θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών και η  μείωση των προστίμων στέλνει εντελώς λάθος μήνυμα προς εκείνους που βάζουν σε κίνδυνο τους άλλους χρήστες του οδικού»
1  Κατατέθηκε στα πρακτικά της Επιτροπής το ψήφισμα των  70 Εθνικών και Διεθνών ΜΚΟ από 40 χώρες, που συναντηθήκαμε  στις Βρυξέλλες στην 1η  Παγκόσμια Συνδιάσκεψη ΜΚΟ για την Οδική Ασφάλεια ,προσκεκλημένοι  από τον Π.Ο. Υγείας  που αγωνιζόμαστε  για την Οδική Ασφάλεια και τα Θύματα των Τροχαίων στις 7 και 8 Μάη 2009. Μ΄ αυτό το κείμενο προσθέτουμε  μια σειρά συστάσεων για την «Δεκαετία Δράσης για την Οδική Ασφάλεια» (2010- 2020), που πιστεύουμε ότι  μπορούν να προσφέρουν δραστικές  και μόνιμες βελτιώσεις στους δρόμους του κόσμου  και στην κατάσταση των οικογενειών και των κοινοτήτων σ ολόκληρο τον κόσμο.
1 Την ώρα που στην Ευρώπη αξιωματούχοι και φορείς κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου από τις περικοπές στην αστυνόμευση και τη χαλάρωση των μέτρων για την οδική ασφάλεια, και ενώ η μία χώρα μετά την άλλη προχωρά σε αυστηροποίηση ποινών και αύξηση προστίμων (Αγγλία, Μάλτα , Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Σουηδία, Φιλανδία. Πορτογαλία  κ.α η Ελληνική Κυβέρνηση αποφασίζει να κινηθεί αντίθετα στο ρεύμα, μειώνοντας δραστικά τα χρηματικά ποσά για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. χωρίς να ανακοινώνει ταυτόχρονα και αύξηση της αστυνόμευσης ή, έστω, ενός αυστηρότερου πλαισίου για την επιβολή των προστίμων αυτών.
2    Ποιος νοήμων οδηγός θα αποδεχτεί την αιτιολογία της μείωση των προστίμων σε παραβάτες του ΚΟΚ,  ότι οι τροχονόμοι, ως ενεργά μέλη της κοινωνίας, αντιλαμβάνονται πλήρως την δεινή οικονομική κατάσταση των πολιτών, καταλογίζουν, «άλλα αντί άλλων», ώστε να μειωθεί το προβλεπόμενο πρόστιμο. Δηλαδή αναγκάζονται να παρανομούν με αποτέλεσμα, ήδη να έχει επισυμβεί κατά ένα μέρος, η συζητούμενη μείωση στην πράξη-με αθέμιτο και ενδεχομένως ολισθηρό τρόπο. Οδηγείς μεθυσμένος-σου καταλογίζω πρόστιμο για  ζώνη ασφαλείας….
2   Ξεχνούμε ότι τα πρόστιμα του ΚΟΚ διεθνώς είναι μέτρο περιορισμού της παραβατικότητας του οδηγού
2   Το κράτος εφόσον σκέφτεται τον παραβάτη του ΚΟΚ πως θα τον βοηθήσει κάνοντας 50% έκπτωση, εξέτασε πως θα βοηθήσει τα θύματα αυτών των εγκληματικών συμπεριφορών του ΚΟΚ με αντίστοιχες οικονομικές ελαφρύνσεις, εμείς τα θύματα  έχουμε κάποια φοροαπαλλαγή, ατέλεια μείωση κατά 50%,  τι έχουμε ως σύννομοι πολίτες;
Είναι παραλογισμός η συζήτηση για την μείωση των προστίμων
Εμείς που σήμερα είμαστε προσκεκλημένοι της Επιτροπής, η θέση μας είναι συνολικά απορριπτική στην πρόταση μείωσης των προστίμων του ΚΟΚ.
Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε με την πρόταση για την μείωση των προστίμων εξ΄αιτίας της οικονομικής κρίσης και ως εκ τούτου οι παραβάτες του ΚΟΚ αδυνατούν για την άμεση καταβολή του συνόλου της οφειλής.  
Είμαστε, όμως εδώ  για να συζητήσουμε την εφαρμογή ενός Στρατηγικού Σχεδίου που θα μειώσει τα τροχαία και τον ανθρώπινο πόνο, είμαστε αρωγοί μιας πολιτικής βούλησης για να αλλάξουμε νοοτροπίες και συμπεριφορές ενός κράτους που αντιμετωπίζει διαχρονικά μοιρολατρικά τα τροχαία. Αυτό άλλωστε έπραξαν Κυβερνήσεις  Ευρωπαϊκών χωρών, Αμερικής κ.α  και μείωσαν τους θανάτους στους δρόμους. Εμείς θα συνεχίσουμε κρατώντας ζωντανές τις μνήμες των παιδιών μας …δεν θέλουμε να ξεχάσουμε αυτά που ζήσαμε μαζί τους ..όταν ξεκίνησαν για το μεγάλο ταξίδι από την εγκληματική συμπεριφορά αυτών των παραβατών του ΚΟΚ.
Θα συνεχίσουμε …με στόχο να γίνουν καλύτεροι οι χρήστες του οδικού δικτύου και να μην παραβιάζουν τον ΚΟΚ. Τα τροχαία δεν είναι ατυχήματα… είναι προβλέψιμα και μπορούν να μειωθούν με πολιτική βούληση με την εφαρμογή του Στρατηγικού Σχεδίου και όχι με τη λήψη μη ορθών και αποσπασματικών μέτρων.  Έχουμε την γνώση και την βούληση εμείς. Εσείς, έχετε την δυνατότητα  να υποστηρίξετε την θεσμοθέτηση του Στρατηγικού Σχεδίου και να πείσετε την πολιτεία για τη θεσμοθέτηση του κατανοώντας όλοι ότι η μείωση των τροχαίων είναι Εθνικό θέμα.


Ελένη Καρύδη, Πρόεδρος της Εταιρείας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Δυστυχημάτων «Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. ΡΟΔΟΥ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», Μέλος του Δ.Σ της FEVR (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θυμάτων Τροχαίων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: