Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr3 Φεβ 2017

SAVE THE DATE Stakeholder Conference on Road Safety

Η Μαλτέζικη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, διοργανώνει ένα συνέδριο στη Μάλτα στις 28 Μαρτίου 2017 συγκεντρώνοντας εμπειρογνώμονες οδικής ασφάλειας, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.Η εκδήλωση υψηλού επιπέδου θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να μοιραστούν τις γνώσεις τους και να συζητήσουν τρόπους για να συνεχίσει τη βελτίωση της ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων.

Read more
28 March 2017
Malta
Dear Colleagues,
The Maltese Presidency of the Council of the European Union, in collaboration with the Commission, is organising a conference in Malta on 28 March 2017, bringing together road safety experts, stakeholders and policy-makers.
The high-level event will give participants the opportunity to share their knowledge and discuss ways to continue improving the safety of European roads. The conference programme will include a participatory stakeholder meeting and round table discussions.
There will also be an opportunity to visit information stands where leading European road safety organisations will present their work.
If you are interested in road safety, mark your agenda and join us on 28 March.
In the meantime, we are pleased to inform you that the accreditation portal is now open and accessible for the purpose of registering to attend the meeting. You are kindly requested to proceed by logging into the accreditation portal via the following URL: https://delegate.eu2017.mt. Upon initial access, you should create an account using an email address and password of your choice, following which you shall receive a confirmation link to activate the account. Subsequently you shall be able to complete your registration by logging in using your account details and the following delegation code: D297-MTI.Road Safety.
An official invitation letter with further information and an agenda will be sent in due course, following your registration.
We look forward to welcoming you in Malta.

Πρόσκληση της Επιτρόπου Μεταφορών στο Πρόεδρο της FEVR,Mr Jeannot MERSCH για να συμμετέχει στο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας στη Μάλτα 28 Μαρτίου 2017

VIOLISTA BULC
Member of the European Commission
Brussels, 27. 01. 2Ш7
AT/Ares(2016)

Mr Jeannot MERSCH
President
FEVR
Chaussée de Haecht 1405
B-l 130 BRUXELLES
jeannot.mersch@fevr.org
Dear Mr Mersch,
It is my pleasure to invite you to participate in the Stakeholder Conference dedicated to road
safety that will be held on 28 March 2017 in Malta, organized in cooperation with the Maltese
Presidency.
The High-level Conference will consist of a participatory meeting bringing together road
safety experts, stakeholders and political decision-makers on 28 March 2017. On the
following day, an Informal Council of transport ministers will take place. These two events
will give participants the opportunity to share their knowledge and discuss ways to continue
improving the safety of roads in the European Union.
There is also exhibition space available in case you would like to display demonstration
material of your organisation.
You will find a draft agenda attached. You may register to attend the event via
https://delegate.eu2017.mt using the delegation code E297-MTI.Road Safety. Our services
will contact you soon with more information.
Road safety is our common concern and one of my priorities as Transport Commissioner.
With the help of all road safety partners, we can be sure that sustained efforts at all levels will
help us reach our common goal: safer roads in Europe.
I look forward to meeting you next March in Malta.
Yours sincerely,

Δεν υπάρχουν σχόλια: