Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr10 Ιαν 2015

ΝΟΜΟΣ 4092/2012 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

 

 

ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4092/2012 ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
 
Υπό Γεωργίου Αμπατζή
 δικηγόρου ε.τ.
Δημοσιεύεται στο τεύχος Φερβρουάριος 2014
   
Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Η Γενική Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ΔΕΕ) στις προτάσεις που υπέβαλε προς το δικαστήριο αυτό στην υπόθεση C-300/10 (Vitor Hugo Marques Almeida) έκανε μία αναδρομή στους φιλοσοφικούς προβληματισμούς των αρχαίων ελλήνων, προκειμένου να αντλήσει συμπεράσματα για την απονομή της δικαιοσύνης στη σύγχρονη δικαιϊκή πραγματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπόθεση αυτή αφορούσε αποζημίωση από τροχαίο ατύχημα, το οποίο συνέβη στην Πορτογαλία και την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων. Για να στηρίξει λοιπόν τα συμπεράσματά της η εν λόγω Εισαγγελέας ανατρέχει στους «Νόμους» του Πλάτωνα και αναφέρει συγκεκριμένα ότι «……η άποψη ότι επιβάλλεται η αποκατάσταση της ζημίας αποτελεί έκφρασητου ιδεώδους της δικαιοσύνης, όπως εννοιολογικά είχε διαμορφωθεί ήδη από την αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Στο πάρα πάνω έργο του Πλάτωνα διατυπώνεται για παράδειγμα η ιδέα της αποκαταστάσεως όλων των πέραν του κύκλου του ποινικού δικαίου ζημιών». Περαιτέρω αυτή ανατρέχει στους δικανικούς λόγους του αττικού ρήτορα Αντιφώντα, δεχόμενη ότι η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση αποζημιώσεως εν όλω ή εν μέρει υπάρχει μόνο στην περίπτωση συντρέχουσας ευθύνης του παθόντος, έννοια την οποία πρώτος διετύπωσε ο Αντιφών[1].
Τα πάρα πάνω αναφέρονται προκειμένου να καταδειχθεί το άδικο και άστοχο της ρύθμισης, η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 4 του Ν. 4092/2012 και με την οποία επιχειρήθηκε να επιλυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν από τα οικονομικά ελλείμματα του Επικουρικού Κεφαλαίου (εφεξής ΕΚ). Αυτό ακριβώς το άδικο της εν λόγω ρύθμισης,  η οποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με το ιδεώδες της δικαιοσύνης του Πλάτωνα και με το σημερινό περί δικαίου αίσθημα, τονίζεται στις αποφάσεις κυρίως των Εφετείων της χώρας μας, τα οποία αρνήθηκαν για το λόγο αυτό να εφαρμόσουν τις διατάξεις αυτού του νόμου.
Β. Είναι γνωστό ότι με την πάρα πάνω νομοθετική ρύθμιση επιβλήθηκαν δραστικοί ποσοτικοί περιορισμοί εις βάρος των δικαιούχων αποζημιώσεων από τροχαία ατυχήματα, στην περίπτωση κατά την οποία υπόχρεο σε αποζημίωση είναι το Ε.Κ. Παράλληλα προβλέφθηκαν και σημαντικοί δικονομικοί περιορισμοί που αφορούν τους ίδιους πάρα πάνω δικαιούχους, με κυριώτερο αυτόν της προσωρινής αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του Ε.Κ., για χρονικό διάστημα τεσσάρων περίπου ετών (από την 8.11.2012 έως την 31.12.2016).
Ως βασική δικαιολογία για την εισαγωγή των πάρα πάνω ρυθμίσεων προβάλλεται από τους συντάκτες της αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης αξιολόγησης των συνεπειών αυτών των ρυθμίσεων, η ανάγκη της διασφάλισης της βιωσιμότητας του Ε.Κ., η οποία υπονομεύεται από τα τεράστια ελλείμματα που είχαν συσσωρευθεί και τα οποία ανέρχονταν κατά τον χρόνο σύνταξης αυτών των εκθέσεων σε 700.000.000 ευρώ. Επίσης στις πάρα πάνω εκθέσεις διατυπώνεται η άποψη ότι με τις νέες ρυθμίσεις θα αποκατασταθεί η λειτουργική ικανότητα του Ε.Κ., το οποίο πλέον θα είναι σε θέση να εκπληρώνει κατά προτεραιότητα τις υποχρεώσεις έναντι των δικαιούχων αποζημιώσεως και με τον τρόπο αυτό θα ενδυναμωθεί η ασφαλιστική αγορά, της οποίας συμπλήρωμα αποτελεί το Ε.Κ.
 
ΙΙ. ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

Πηγή: www.esd.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: