Τι είναι η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.


Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ- ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Εταιρεία Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής Ασφάλειας.
Στη Ρόδο λειτουργεί από τον Ιούνιο 2004 , πρωτοβουλία της Προέδρου Καρύδη Ελένης, θύμα τροχαίου ατυχήματος, μετά από τον χαμό του γιου της Δημήτρη 19 χρόνων στις 12 Φεβρουαρίου 2002, πλαισιωμένη από επιστήμονες, θύματα, συγγενείς τροχαίων δυστυχημάτων και ευαισθητοποιημένα άτομα στο θέμα της Οδικής Ασφάλειας.
Είναι μέλος:

-Της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων-FEVR (Σύμβουλος του Ο.Η.Ε και του Π.Ο.Υ)
-Υποστηρικτής της Παγκόσμιας Οργάνωσης « MAKE ROADS SAFE »
-Το 2008 υπέγραψε την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, για λιγότερα θύματα με την υποστήριξη της Ε.Ε.
-Αρωγό μέλος του Ε.Δ.Ι.ΠΑ.Β (Εθνικό Δίκτυο Πρόληψης Ατυχημάτων , συμπεριλαμβανομένων των τροχαίων)
-Μέλος της Διακομματικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου
-Ιδρυτικό μέλος του Πανελλαδικού Συλλόγου
"SOS ΤΡΟΧΑΙΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ"
-Υποστηρίζει την Δεκαετία Δράσης 2011-2020 για την Οδική Ασφάλεια
-Συνεργάζεται με φορείς του Δημόσιου του Ιδιωτικού τομέα, με Παγκόσμιους & Ευρωπαϊκούς Φορείς και Οργανισμούς.

Ποιοι είναι οι σκοποί :

+Η υποστήριξη των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων από ομάδα συμβούλων ( νομικών, ιατρών, ειδικών εμπειρογνωμόνων, συγκοινωνιολόγων, μηχανολόγων, εκπαιδευτικών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών ).

+Η ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ των θυμάτων των Τροχαίων Ατυχημάτων( ηθική υποστήριξη ).

+Η οργανωμένη παρέμβαση και η κοινωνική πίεση προς τους φορείς της πολιτείας, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

+Η υποστήριξη η ανάληψη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, την έρευνα, την ενημέρωση , την ευαισθητοποίηση των πολιτών των ιδιαίτερα ευάλωτων ηλικιών (μαθητών, ηλικιωμένων).

Ποιο είναι το Δυναμικό της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, διαθέτει ένα τεχνοκρατικό πυρήνα από επιστήμονες- μέλη διαφόρων κλάδων ( Υγειονομικούς, Νομικούς, Εκπαιδευτικούς, Μηχανολόγους- Μηχανικούς, Πραγματογνώμονες, Συγκοινωνιολόγους, Οικονομολόγους, Αναλυτές Η/Υ, Ψυχολόγους, Κοινωνικούς Λειτουργούς).

Το δυναμικό της ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, ανταποκρίνεται απόλυτα στις υψηλές απαιτήσεις σοβαρών ερευνητικών προγραμμάτων, με θέμα την Οδική Ασφάλεια, την πρόσληψη και την μείωση των Τροχαίων Ατυχημάτων.

Διαθέτει επίσης ένα αξιόλογο επιτελείο έμπειρων επιστημόνων, που της επέτρεψε ως τώρα να πραγματοποιήσει πολλαπλές εκπαιδευτικές- ενημερωτικές δράσεις με στόχο τη βελτίωση της Οδικής Συμπεριφοράς.

Ποιες είναι οι Δραστηριότητές της:

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, συμβάλλει δραστικά στην ενημέρωση των πολιτών για την Οδική Ασφάλεια, την πρόληψη και την μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και παρέχει σε μόνιμη βάση Νομική, Ιατρική, Ψυχολογική και Κοινωνική Υποστήριξη σε θύματα και συγγενείς θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων όταν αυτή ζητηθεί.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, έχει διοργανώσει εκδηλώσεις ( Ημερίδες, Έκθεση φωτογραφίας , Δράσεις σε ανοικτούς χώρους, Διδασκαλία σε Σχολεία Α/ας και Β/ας Εκπαίδευσης, Σεμινάρια σε κέντρα εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων, Ενημερωτικές ομιλίες σε Δήμους της Ρόδου) στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σε θέματα που προάγουν την Οδική Ασφάλεια και έχει κάνει ουσιαστικές παρεμβάσεις στους φορείς σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Έχει εκδώσει ενημερωτικά έντυπα με έγκυρη επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα Οδικής Ασφάλειας.

Η ΕΥΘΥΤΑ ΡΟΔΟΥ, πιστεύει ότι για την επίτευξη αποτελεσμάτων χρειάζεται δραστηριοποίηση από τους πολίτες, υποστήριξη από τον κρατικό μηχανισμό και αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να απαλλαγούμε από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής χώρας με μεγάλο αριθμό Θυμάτων Τροχαίων δυστυχημάτων και με επικίνδυνους δρόμους για ασφαλή οδήγηση.

http://www.efhtita.gr10 Ιαν 2015

Ζητήματα από την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, στις διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση της ασφάλισής του (άρθρο 681Α' ΚΠολΔ).

Εισήγηση Αντιπ/ρου Α.Π. Βασιλικής Θάνου στις διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητο άρθρο 681 Α' ΚΠολΔπ ΝΕΟ

 
Το παρόν άρθρο αποτέλεσε εισήγηση που παρουσιάστηκε στις 20-09-2014 στο 5ο Πανελλήνιο Νομικό Συνέδριο που διοργάνωσε η Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών το διήμερο 19/20-09-2014 στην Αθήνα, με θέμα «Το Τροχαίο Ατύχημα-Αστική και Ποινική ευθύνη των εμπλεκομένων μερών».

Ζητήματα από την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου, στις διαφορές για ζημιές από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση της ασφάλισής του (άρθρο 681Α' ΚΠολΔ).
Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου, Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου.
Στην εισήγηση αυτή έγινε επιλογή ορισμένων ζητημάτων, που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, από την πρόσφατη νομολογία του Αρείου Πάγου και συγκεκριμένα από τη νομολογία του Δ΄ Τμήματος, το οποίο ασχολείται με τις διαφορές του άρθρου 681 ΑΚΠολΔ.
Α) Δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων για τις διαφορές από απαιτήσεις αποζημίωσης, για ζημιές που προκλήθηκαν από αυτοκίνητο του Δημοσίου (ΑΠ329/2014)

Mε το άρθρο 48 παρ. 1 Ν.3900 2010, ΦΕΚ Α 213/17.12.2010 ορίστηκαν τα ακόλουθα. "Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου Ι Ν. 1406/1983 (ΦΕΚ 182 Α 9 προστίθενται εδάφια ως εξής. "Εξαιρούνται οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο. Οι διαφορές αυτές υπάγονται στη δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει τρεις, μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως". Από τη νεοπαγή αυτή διάταξη προκύπτει ότι στο πλαίσιο της δυνατότητας που παρέχεται με το αρθ. 94 παρ.3 του Συντάγματος για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στα πολιτικά ή διοικητικά δικαστήρια προκειμένου να επιτυγχάνεται ενιαία εφαρμογή της αυτής νομοθεσίας μεταφέρονται στην δικαιοδοσία των πολιτικών δικαστηρίων οι διαφορές που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημιές που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητα (του Δημοσίου) δεδομένου ότι, στις διαφορές αυτές κατά κανόνα δεν τίθενται θέματα δημοσίου δικαίου. Η εφαρμογή της διάταξης αυτής αρχίζει από 18-3-2011, αφού η δημοσίευση του στο ΦΕΚ έγινε την 17-12-2010 και καταλαμβάνει όλες τις απαιτήσεις που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής, για ζημιές από αυτοκίνητα που έχουν προκληθεί, δηλαδή, και εκείνες οι οποίες γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, πριν από την άνω ημερομηνία, (18-3-2011), που τέθηκε σε ισχύ η με αριθμό 48 παρ. 3 διάταξη του νόμου 3900/2010, δεδομένου ότι, ούτε μεταβατική διάταξη που να ορίζει το αντίθετο θεσπίστηκε, ούτε δικαιολογητικός λόγος περί τούτου, (αντιθέτου), προκύπτει από το κείμενο του νόμου, ενώ, η αιτία και ο λόγος εφαρμογής του που είναι, ο εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διαδικασίας της διοικητικής δίκης επιτυγχάνεται ,πλήρως ,με την εκδίκαση όλων των διαφορών που έχουν ήδη προκληθεί από τα τακτικά πολιτικά δικαστήρια.
Συνεπώς, από την 18-3-2011 όλες οι απαιτήσεις αποζημίωσης από αυτοκίνητα και αν ακόμη κατέστησαν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, πριν από την άνω ημερομηνία, εισάγονται προς εκδίκαση στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια. Με βάση την ανωτέρω, νομική σκέψη, ο Άρειος Πάγος αποφάνθηκε, (ΑΠ 329/2014) ότι ορθώς το δίκασαν Εφετείο έκρινε ότι είχε δικαιοδοσία και επί της ένδικης απαιτήσεως αποζημιώσεως από αυτοκίνητο του Δημοσίου, παρά το γεγονός ότι είχε γεννηθεί την 9-10-2006, ήτοι πριν την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του άνω νόμου, αφού, κατά τον χρόνο καταθέσεως του δικογράφου της 266/23-3-2011 αγωγής των ήδη αναιρεσιβλήτων είχε ήδη μεταφερθεί, (από 18-3-2011), η δικαιοδοσία στα τακτικά πολιτικά δικαστήρια όλων των απαιτήσεων αποζημίωσης από αυτοκίνητα που "έχουν προκληθεί" ανεξάρτητα αν γεννήθηκαν πριν την θέση σε ισχύ του άνω νόμου.
Β) Περιπτώσεις εξαίρεσης του ασφαλιστή από την ασφαλιστική κάλυψη.
 
Για να διαβάσετε τό πλήρες κείμενο της εισήγησης θα πρέπει να είστε συνδρομητής στην Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου ή στην
Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων που σήμερα χρησιμοποιούν πάνω από 10.000 χρήστες.
Εάν επιθυμείτε να γίνεται τώρα συνδρομητής και νά λάβετε άμεσα στο email σας και σύνοψη της σημαντικότερης Νομολογίας- Αρθρογραφίας - Νομοθεσίας τωντελευταίων μηνών τότε πατήστε εδώ (Για εγγραφή στο περιοδικό)
ή πατήστε εδώ (Για εγγραφή στην Τράπεζα Πληροφοριών).
Για άμεση επικοινωνία καλέστε το 210.9833010 ή το 6977.000500 Email: info@esd.gr
Εάν είστε συνδρομητής πατήστε το σύνδεσμο απο κάτω και συμπηρώστε τους κωδικούς σας.
 

Επιτάχυνση του χρόνου αποζημίωσης από το Επικουρικό Κεφάλαιο σε ειδικές περιπτώσεις

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ        Πηγή: www.esd.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: